fbpx

ကယား႐ိုးရာ တံခြန္တိုင္ (ေခၚ) ေက့ထ်ိဳးဘိုးပြဲေတာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံသလား

တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့ကိုယ္စီႏွင့္ အထြတ္အျမတ္ထားရသည့္ ပြဲေတာ္မ်ား၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ားရွိၾကသည္။ ကယားလူမ်ိဳးတို႔တြင္ ႐ိုးရာကို ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ားရွိၾကသလို ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။
ကယား႐ိုးရာကို ကိုးကြယ္သည့္ ကယားလူမ်ိဳးမ်ား အေလးထားရသည့္ ပြဲေတာ္တစ္ခုမွာ တံခြန္တိုင္ (ေခၚ) ေက့ထ်ိဳးဘိုးပြဲျဖစ္ၿပီး ကယားတို႔၏ “ကမၻာဦး အစ ကိုးကြယ္ရာအရွင္”ဟု ယံုၾကည္ကာ က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။
ပြဲေတာ္ကို ျပည္နယ္၊ တိုက္နယ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ၾကသည္။
“ေက့”ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္ျဖစ္ၿပီး “ထ်ိဳး”မွာ ျဖစ္ေျမာက္ျခင္း၊ “ဘိုး”မွာ တိုင္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “တိုင္းျပည္ျဖစ္ေျမာက္ျခင္းတိုင္ေတာ္”ဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး စပါးဆန္ေရ ေပါႂကြယ္ဝျခင္းအတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကို ပူေဇာ္ပသသည့္ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ကယားတံခြန္တိုင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးနာယက ဦး(ခူး)လိရယ္က ေျပာသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကမၻာဦးအစ ဖန္ဆင္းရွင္က သစ္ပင္ေတြကို ဖန္ဆင္းေပးခဲ့တယ္။ အင္၊ သေျပနဲ႔ ကၽြန္းေပါ့၊ ဒီသံုးမ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုပဲ တိုင္ေတာ္အျဖစ္ သံုးပါတယ္”
ေက့ထ်ိဳးဘိုးတြင္ သံုးမ်ိဳးသံုးစားရွိၿပီး ၎မွာ “အဖို”၊ “အမ”ႏွင့္ “အႏွံ”တို႔ျဖစ္သည္။ အဖိုမွာ တိုင္ေတာ္ ေပ ၂၀ မွ ၂၀ ေက်ာ္အထိရွိၿပီး အမမွာ ၂၅ ေပသာရွိကာ အႏွံမွာ အေသးဆံုးျဖစ္သလို အႏွံကိုေတာ့ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၿပီးခ်ိန္မွသာ စိုက္ထူၾကသည္။
အဖို၊ အမ စိုက္ထူသည့္အခ်ိန္ကာလမွာ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာမတူဘဲ ႏွစ္အလိုက္ ၾကားညႇပ္ၿပီး စိုက္ထူေလ့ရွိကာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာ တံခြန္တိုင္ပြဲေတာ္ကို ဧၿပီလဆန္းပိုင္းေလာက္တြင္ က်င္းပၾကသည္။ တိုက္နယ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအဆင့္ကိုေတာ့ ဧၿပီလ တစ္လလံုးတြင္ က်င္းပခြင့္ရွိသည္။
ပြဲလုပ္မည့္ ေန႔ေကာင္းေန႔ျမတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ၾကက္႐ိုးေဗဒင္တြက္ခ်က္ကာ တိုင္ထုတ္မည့္ရက္ တိုင္ထူမည့္ရက္ႏွင့္ တိုင္အမ်ိဳးအစားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရသည္ဟု ဦး(ခူး)လိရယ္က ေျပာသည္။
“အရင္ဆံုး အဘိုးတို႔က ၾကက္႐ိုးထိုးေဗဒင္ တြက္တယ္၊ ေန႔ေကာင္းေန႔ျမတ္နဲ႔ တိုင္အမ်ိဳးအစားအတြက္ေပါ့။ တံခြန္တိုင္ရဲ႕ အႀကီးအကဲအုပ္ခ်ဳပ္သူ (အီလူး ဘ်ာစယ္)နဲ႔ ေနာက္လိုက္ေတြက ေတာထဲမွာ တံခြန္တိုင္ကို အရွာထြက္ရတယ္။ ေတြ႔ၿပီဆိုတာနဲ႔ ႐ြာထဲကို ျပန္လာအေၾကာင္းၾကားရတယ္”
အမ်ိဳးသား (ေယာက္်ား)မ်ားသာ ေတာထဲသို႔ အပင္ခုတ္ရန္ သြားခြင့္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး (မိန္းမ)မ်ားမွာ လိုက္သြားျခင္းမျပဳရဘဲ အိမ္မွာသာ ခ်က္ျပဳတ္ၾကကာ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အျပန္လမ္းတြင္ ထမင္းထုပ္ေဝျခင္းကိုသာ ျပဳလုပ္ရသည္ဟု ဆိုသည္။
ဦးစြာ အပင္မခုတ္မီ ေတာေတာင္ေရေျမကို ပိုင္ေသာနတ္ဘုရားကို ဖေယာင္းတိုင္မီးႏွင့္ ကန္ေတာ့ပူေဇာ္ပသၾကၿပီး တံခြန္တိုင္၏ အႀကီးအကဲသည္ စတိသေဘာျဖင့္ ခုတ္လွဲေပးရကာ ေနာက္လိုက္မ်ားက အၿပီးခုတ္လွဲေပးရသည္။
လဲက်သြားေသာ အပင္ေျခရင္းတြင္ ညီညာေျဖာင့္ျဖဴးမွသာလွ်င္ တံခြန္တိုင္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ ခုတ္လွဲၿပီးေသာအပင္ကို ႏြယ္ႀကိဳး၊ ဝါးႏွီးမ်ားႏွင့္ခ်ည္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ထမ္းျပန္ရသည္ဟု ဦး(ခူး)လိရယ္က ဆိုသည္။
“တံခြန္တိုင္ေတာ္ကို သံႀကိဳးနဲ႔ မခ်ည္ရဘူး၊ ခ်ည္ရင္ သူ႔ကိုခ်ည္ေႏွာင္ထားတယ္လို႔ သေဘာသက္ ေရာက္တယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ေလွ်ာ္ႀကိဳးေတြနဲ႔ခ်ည္ၿပီး ထမ္းျပန္ရတယ္။ ခုေခတ္ကေတာ့ ေတာနက္သြားၿပီဆိုေတာ့ လမ္းတစ္ဝက္ကို လူထမ္းၿပီးေနာက္ တစ္ဝက္ကိုေတာ့ ကားနဲ႔ ႐ြာအထိ သယ္လာၾကပါၿပီ”
ကယားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႐ြာအဝင္ လမ္းခုလတ္တြင္ သေျပခက္ေလးမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ႀကိဳေနကာ ေရျဖင့္ ပက္ဖ်န္းေပးၾကသည္။ ထို႔အျပင္ တံခြန္တိုင္ ထမ္း ျပန္လာေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုလည္း ေရျဖင့္ပက္ၾကရသည္ဟု ဦး(ခူး)လိရယ္က ေျပာသည္။
“အမ်ိဳးသမီးေတြက မထိရ မကိုင္ရဘူး၊ ေရနဲ႔ ပက္ဖ်န္းေပးတာ တစ္ခုတည္းပဲ လုပ္ရတယ္”
တံခြန္တိုင္အထီး တိုင္ေထာင္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုတိုင္ေပၚတြင္ ခ်ည္ရမည့္ ခ်ည္ထည္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားကသာ ရက္ကန္း ရက္ေပးရသည္ဟု ဆိုသည္။ ေဆြမ်ိဳး၊ ရပ္နီးရပ္ေဝး ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခ်က္ထားသည့္ ေခါင္ရည္ႏွင့္ ထမင္းဟင္းမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံၾကသည္။
တံခြန္တိုင္ကို ႐ြာထဲရွိ တံခြန္တိုင္ကြင္းထဲတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ႐ိုးရာဓေလ့ျဖင့္ ၾကက္၊ ဝက္တို႔ကို ပူေဇာ္ ပသၾကကာ ဗံုေမာင္းတို႔ျဖင့္ ဂါရဝျပဳၾကသည္။
တံခြန္တိုင္တည္ထားေသာ ကြင္းထဲသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝင္ခြင့္ရေသာ္လည္း ဖိနပ္ခၽြတ္ၿပီး တံခြန္တိုင္ကို ေရႏွင့္ပက္ဖ်န္းရသည္။ တံခြန္တိုင္ကို ဂါရဝျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ကြင္းထဲတြင္ ဂါရဝျပဳခြင့္ရၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အျပင္မွာသာ ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအတြက္ စိတ္တြင္ သိမ္ငယ္မႈမရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္အဆင့္ ကယားတံခြန္တိုင္အမ်ိဳးသမီး (ေမာ္မား)အဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚ(ေမာ္)ပလ်ားျမာက ေျပာသည္။
“အထဲကို ဝင္ခြင့္မရေကာင္းလားဆိုၿပီး ကၽြန္မတို႔ေတြက မေျပာဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အထြတ္အျမတ္ထားရတဲ့ဘုရားကို ႐ိုေသသမႈျပဳတဲ့အေနနဲ႔ အျပင္မွာပဲေနရတာ ေက်နပ္တယ္”
ထို႔အျပင္ ဂါရဝျပဳၿပီး ဗံုေမာင္းတီးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ဘယ္ညာယိမ္းကေနခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဂါရဝျပဳခြင့္မရွိဟုလည္း ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အျပင္မွေန၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း တျခားအကမ်ားႏွင့္ ကၿပီး ဂါရဝျပဳခြင့္ရွိလာၿပီဟု သူမက ဆိုသည္။
“အခုႏွစ္ေတြမွာဆိုရင္ အေဒၚတို႔က ကြင္းရဲ႕အျပင္ဘက္မွာ ဝိုင္းၾကၿပီး ဗံုေမာင္းမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႐ိုးရာသီခ်င္းေတြနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဂါရဝျပဳၾကတယ္”
တံခြန္တိုင္ဆိုသည္မွာ ကယားတို႔၏ ႐ိုးရာဆိုေသာ္လည္း အထြတ္အျမတ္ထားရသည့္ ဘုရားျဖစ္သည့္အတြက္ ဂါရဝျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အျပင္တြင္ ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒၚ(ေမာ္)ပလ်ားျမာက ဆိုသည္။
“ေယာက္်ားဆိုတာက ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ နဂိုကတည္းက ပိုျမတ္တယ္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြထက္ နည္းနည္းေတာ့ ပိုနိမ့္က်တာေပါ့၊ ဘုန္းနိမ့္တယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ အဲဒီအထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ဘုရားတည္တဲ့ေနရာကို အမ်ိဳးသားေတြကသာ အထဲမွာေနရတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက်ေတာ့ ေရပဲပက္ဖ်န္းေပးရတာေပါ့”
ေရွးယခင္ကပင္ ကယားတို႔သည္ ေတာေတာင္၊ ေရေျမကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကၿပီး အလုပ္တစ္ခု စတင္ဖို႔ရန္အတြက္ ဦးစြာ ေတာေတာင္ေရေျမမ်ားကို ပူေဇာ္ပသၾကသည့္ ႐ိုးရာဓေလ့ကို ယံုၾကည္သက္ဝင္ၾကသလို အခ်ိဳ႕ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ေရွးယခင္က အျမင္ဗဟုသုတ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ကယား႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ လူသိမ်ားသည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေကးလ်ား႐ြာမွ ကယားအမ်ိဳးသမီးလူငယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ မ(ေမာ္)ရွားမာက ေျပာသည္။
“အလုပ္တစ္ခုခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေတာ ေတာင္ေရေျမကို အစာေကၽြးတယ္၊ ကိုးကြယ္တယ္၊ ယံုၾကည္ကိုးစားတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရာသီလာတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံတယ္၊ ဘုန္းနိမ့္တယ္၊ ကံနိမ့္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္”
ေရွးလူႀကီးမ်ား ေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ားကို ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္သက္ဝင္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေသာ အလုပ္ဟူသမွ် တာဝန္ယူရမည္ဆိုသည္ကို ယခုအခ်ိန္ထိ အ႐ိုးစြဲေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေမာ္ရွားမာက ေျပာျပသည္။
တံခြန္တိုင္ပြဲေတာ္သည္ ႐ိုးရာအျဖစ္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ ျပဳလုပ္လာသည့္ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ိုးရာဓေလ့ထက္ ပိုၿပီးအဆင့္ျမင့္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ တံခြန္တိုင္ပြဲေတာ္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ ဂါရဝျပဳခြင့္ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွာေတာ့ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ေတာ့ ပါဝင္ခြင့္မရေသးပါဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုးမွ မမီးမီးက ေျပာသည္။
“တံခြန္တိုင္ႀကီးကို ေထာင္လိုက္တယ္ဆိုတာက ကိုယ့္ေဒသရဲ႕အလံပံုစံျဖစ္တယ္၊ ဒီျပည္ႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္တယ္ ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး တံခြန္တိုင္မွာ ကုကၠိဳင္းဆိုတာရွိတယ္၊ အဲဒါက ကယားတို႔ဟာ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္၊ နယ္ေျမ၊ သဘာဝ သယံဇာတေတြ ပိုင္တယ္ဆိုၿပီး အဲဒီလို အဆင့္ျမင့္တဲ့ ယူဆခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ရွိၾကတယ္”
တံခြန္တိုင္ကို ဂါရဝျပဳရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ က်န္းမာခ်မ္းသာေသာ ဆုလာဘ္ကို ရယူလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း က်န္းမာခ်မ္းသာေသာဆုလာဘ္ကို အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ ရယူလိုေသာဆႏၵရွိၾကသည္။
ထိုသို႔ ဂါရဝျပဳခြင့္မရသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကသည္ဟု မမီးမီးက ဆိုပါသည္။
“အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေပးမဝင္ဘူးဆိုတာက ခြဲျခားမႈတစ္ခုပဲျဖစ္တယ္၊ ေပးမဝင္ျခင္းဟာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ဟန္႔တားတာနဲ႔အတူတူပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာလည္း ယံုၾကည္ခ်င္တယ္၊ ပူေဇာ္ပသခ်င္တယ္၊ ဂါရဝျပဳခ်င္တယ္”
ယခုလိုအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း ဂါရဝျပဳခြင့္ရလာေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ႐ိုးရာအရ မဝင္သင့္ဆိုသည္ကို လက္ခံထားပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတစ္ခုကို ခြင့္ျပဳေနသည့္သေဘာျဖစ္သြားၿပီဟု သူမက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
“အမ်ိဳးသမီးဆိုတာက တံခြန္တိုင္ဝင္းထဲမွာ က႐ိုးထံုးစံမရွိဘူး၊ ဘုန္းနိမ့္တယ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြကပဲ ဂါရဝျပဳၾကရမယ္ဆိုတာက ႐ိုးရာအစဥ္အလာျဖစ္ေနၿပီေလ”ဟု ေကးလ်ား႐ြာမွ ကယားအမ်ိဳးသား လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ “လိရယ္အန္းဂ်လို”က ေျပာသည္။
တံခြန္တိုင္စိုက္ထူၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား ဆုေတာင္းဂါရဝျပဳၿပီးခ်ိန္ ေနာက္ဆံုးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မိသားစု အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအားလံုးအတြက္ လိပ္ျပာေခၚ (ဆုေတာင္းေပးျခင္း) ျပဳလုပ္ေပးရသည္ဟု ခ်ိကယ္ ေထးသမ႐ြာေန ေဒၚ(ေမာ္)ဆူျမာက ဆိုသည္။
“အမ်ိဳးသားေတြ၊ အိမ္သားေတြ တံခြန္တိုင္ ခုတ္သြားေနခ်ိန္ ေကာင္းမြန္စြာ အိမ္ျပန္လာႏိုင္ဖို႔၊ တံခြန္တိုင္ထူၿပီး ပူေဇာ္ပသျခင္းအမႈအတြက္ ရပ္ေဝး ရပ္နီး ေဆြမ်ိဳးမိသားစုမ်ားရဲ႕ တစ္ေယာက္ခ်င္းနာမည္ကို အမ်ိဳးသမီးေတြက ေခၚေပးရတယ္။ က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ ဒီထက္ ဆတက္ထမ္းပိုးတိုး ေကာင္းခ်ီးေတြရဖို႔ ဆုေတာင္းတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္”
ဘုရားေစတီပုထိုးေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မတက္ရဆိုေသာ စည္းကမ္းအတိုင္းပင္ ကယားတို႔ တံခြန္တိုင္ကြင္းထဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဝင္ရ၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ ဂါရဝမျပဳရဆိုေသာ ပညတ္ခ်က္သည္လည္း ကယားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်လိုေသာသေဘာ မဟုတ္ပါဟု ေဒၚ(ေမာ္)ဆူျမာက သူမ၏ယံုၾကည္မႈကို အခိုင္အမာ ဆက္ေျပာသည္။
“ဒါဟာ ကၽြန္မတို႔ ကယားဓေလ့ထံုးစံပဲျဖစ္တယ္”

ေကာေကာ္/Honest Information

Source : The Voice