fbpx

ထြက္ေပါက္ရွာသင့္တဲ့ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး အက်ပ္အတည္း

ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ေယာက္တို႔က အသီးသီး ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကၿပီး က်န္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ေယာက္ကေတာ့ ဩဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုတာလည္း သိၾကၿပီး ျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီလို ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ က်န္တဲ့သူေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာဆိုရင္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္က ပါတီအသီးသီးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးသြားၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ နည္းတူအတိုင္းသာ က်န္တဲ့သူေတြကလည္း ဒီသေဘာနဲ႔ ထပ္တူက်ႏိုင္မယ့္အေၾကာင္း အရာေတြကိုပဲ ေဆြးေႏြးလာၾကလိမ့္မယ္ဆိုတာေတာ့ ခန္႔မွန္းမိ္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲ့ဒီေန႔က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ၿခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဘက္က ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုကေတာ့ ယခင္အတိုင္းပဲ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူး၊ ယခု လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာကလည္း လႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းမိန္႔ပါ ဦးတည္ခ်က္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆိုတာေတြကို ေဇာင္းေပးၿပီး ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကသလို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီထဲက အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာင္ သူတို႔ ျပင္ဆင္လိုတဲ့အခ်က္အျဖစ္ အစီရင္ခံစာနဲ႔မဆိုင္တဲ့ အျခားေသာ အႀကံျပဳခ်က္အသစ္ေတြကိုေတာင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားတာကိုလည္း ျမင္ရပါတယ္။ 
အျခားတစ္ဖက္အေနနဲ႔ NLD ပါတီနဲ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚ အစီရင္ခံစာမွာပါတဲ့အတိုင္း ဥပေဒၾကမ္း ဆက္လက္ေရးဆြဲသြားေရးဘက္ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ပဲ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမယ့္သူ ေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီပံုစံ ဒီလမ္းေၾကာင္းနဲ႔သာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေျခရွိတယ္လို႔ ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ဦးစိန္ဝင္း၊ မအူပင္ မဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မွာဆိုရင္ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ မြန္ပါတီ ၃ ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္နယ္တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုကို အဓိက အေျခခံေရးဆြဲထားၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ဦးတည္တင္ျပထားေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားညီၫႊတ္ေရးပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္နယ္ ၁၄ ျပည္နယ္ ပံုစံျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား မွန္ကန္မွ်တ ခ်ိတ္ဆက္မိမိ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီၫႊတ္ရန္၊ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား ေရွ႕ေနာက္ ညီၫႊတ္ေစရန္၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေစရန္၊ ေခတ္စနစ္ညီသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေစေရး သံုးသပ္အႀကံျပဳထားတာမို႔ အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳေပးဖို႔ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။
က်န္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္တစ္ခုကေတာ့ SNLD ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဦးခမ္းရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ပါ။ သူေဆြးေႏြးသြားတဲ့အထဲမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျခဥျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ပါဝင္ျပင္ဆင္သင့္ၿပီး အခုလို မပါဝင္ဘဲ အျငင္းပြားေနျခင္းဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မွာဆိုရင္လည္း ဒီေျခဥျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေျဖာင့္ျဖဴးခ်င္တယ္ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာသင့္တယ္၊ ျပင္ဆင္တယ္ဆိုတာထက္ အသစ္ေရးဆြဲသင့္တာ၊ ဒီေျခဥျပင္ဆင္ေရးကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲခြဲစနစ္နဲ႔သြားၿပီး ျပင္ဆင္မယ့္အစား ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းျခင္းနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ကိုလည္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြးသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ 
ဒီအတြက္ ဒီအခ်က္ေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီေျခဥျပင္ဆင္ေရးကိစၥမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္ကို ပါဝင္ျပင္ဆင္ေပးေစလိုၿပီး အဓိက ေထာက္ခံမဲပါဝင္မႈအမ်ားဆံုးေပးႏိုင္တဲ့ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အာဏာရပါတီကိုလည္း တပ္မေတာ္နဲ႔အဆင္ေျပေစခ်င္ၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ေျခဥျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းထက္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေစခ်င္ၾကတဲ့ဆႏၵကိုလည္း ျမင္မိပါတယ္။ 
အမွန္တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္းကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၁၀ ပါတီျဖစ္တဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫႊတ္ေရးပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ပါတီ၊ လီဆူးအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ)၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ “ဝ” ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔အေနနဲ႔လည္း သူတို႔ရဲ႕ မူလေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ထဲကို ေ႐ြးခ်ယ္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကလည္း ဒီေျခဥျပင္ဆင္ေရးပဲ ဆိုတာလည္း ျငင္းမရတဲ့အခ်က္ပါ။ 
အဓိကအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျခဥျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကေနပဲ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ၊ တန္းတူအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဥပေဒျပဳခြင့္နဲ႔ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္၊ အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္အျပင္ သယံဇာတခြဲေဝေရး စတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူေတြကို ေတာင္းခံရယူႏိုင္ေရးအတြက္ပဲ တရားဝင္ တင္ျပအႀကံျပဳေတာင္းဆိုေနၾကတာမို႔ ဒီအတြက္ပဲ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း သူတို႔ အဆိုျပဳတင္ျပထားတဲ့အခ်က္ေတြ အခုအခ်ိန္မွာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္တဲ့ဘက္ကိုေတာ့ အားလံုးက လိုလိုလားလားနဲ႔ ေထာက္ခံေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း လက္ရွိအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ ၅၁ ခ်က္ကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း အနာဂတ္ကာလမွာ တည္ေဆာက္ဖို႔လ်ာထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီကို ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ပါဝင္ေနတာမို႔ အခု စတင္ျပင္ဆင္ၾကမယ့္ ေျခဥထဲမွာဆိုရင္လည္း ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အေျခခံရမယ့္အခ်က္ေတြ ပါဝင္ျပင္ဆင္လိုခ်င္ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္တာကို ေလ့လာမိပါတယ္။
ဒီအတြက္ အားလံုးကလည္း ဒီေျခဥျပင္ဆင္ေရးဆိုတာကို ေဇာင္းေပးၿပီး ေတာင္းဆိုၾက၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ တင္သြင္းၾကနဲ႔ ေပၚေပါက္လာတဲ့ကာလမွာ လက္ရွိအာဏာရပါတီ NLD အေနနဲ႔လည္း လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ  စတဲ့အေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ပဲ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း လိုက္ေလ်ာႏိုင္ေျခရွိတဲ့အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတာမို႔လည္း ဒီ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အမွန္တကယ္ ေလွ်ာက္ခ်င္ၾကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာသင့္တယ္။ ဒီေျခဥျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို ႏိုင္ငံေရးအရ အားၿပိဳင္မႈအျဖစ္ မ႐ႈျမင္ဘဲ အမွန္တကယ္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးလမ္းေၾကာင္းဘက္ကို ဦးတည္သင့္တယ္။
တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ ဆႏၵ၊ အာဏာရပါတီရဲ႕သေဘာထားေတြကို အဘက္ဘက္က ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္ၿပီး ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးၾကမယ္၊ ျဖစ္သင့္တာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးလိုက္ေလ်ာျပင္ဆင္ၾကမယ္၊ လက္ရွိအေျခအေနမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနဲ႔ေပါင္းၿပီး ျပင္ဆင္ဖို႔တင္သြင္းထားတဲ့အခ်က္ေတြကိုလည္း NLD ပါတီနဲ႔ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီေတြက အႀကံျပဳထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး ဆက္စပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္ေျခရွိမယ့္ ပုဒ္မေတြကိုပါ တစ္ပါတည္း လိုက္ေလ်ာျပင္ဆင္ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ကေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ၂၀၂၀ မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကိုလည္း နီးစပ္ေစႏိုင္မွာျဖစ္သလို တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္အျဖစ္ ကၽြဲကူးေရပါျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈကိုလည္း တိုးတက္ရရွိေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီအတြက္ပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ ဒီေျခဥျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို အမွန္တကယ္သာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေရွးအနာဂတ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာေတြ ေကာင္းမြန္ေစခ်င္တယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ထိုက္သင့္တဲ့ေနရာမွာ ျပန္လည္ရပ္တည္ေစခ်င္ၾကတယ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္ၾကတယ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြ တိုးတက္ေစခ်င္တယ္၊ ျမင့္မားေစခ်င္ၾကတယ္ဆိုရင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြအၾကား၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ပြတ္တိုက္မႈေတြအၾကားကေနၿပီး ေရွာင္ထြက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လမ္းေၾကာင္းကေန ထြက္ေပါက္ရွာသင့္တယ္။ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ တိုက္တြန္းထားသလို လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ မဲအမ်ားဆံုး ရယူပိုင္ဆိုင္ထားၾကတဲ့ အာဏာရပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုေနၾကတာထက္စာရင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာလည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာသင့္ပါေၾကာင္းနဲ႔ ဒီအေပၚ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးကလည္း တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းထားၿပီး ပါဝင္ပူးေပါင္း တိုက္တြန္းၾကေစလိုပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။
သန္းၿဖိဳးႏိုင္

Source : The Voice