fbpx

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဈးကြက္ႏွင့္အတူ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ၿပိဳင္ဘက္ကင္း အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိ

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ အာရွ လူမႈယဥ္ေက်းမွႈအဖြဲ႕အစည္းျပတိုက္တြင္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

စင္ကာပူ၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

စင္ကာပူျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ ခင္းက်င္းထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ထန္မင္းဆက္ (ေအဒီ ၆၁၈-၉၀၇) ေခတ္က ေၾကြထည္ခြက္မ်ားႏွင့္ ေရွးေခတ္ေရႊထည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျပပြဲက ေရွးေခတ္ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ဤေဒသက အေရးပါေသာေနရာတြင္ မည္သို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္ကို လွစ္ဟျပလိုက္သည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ အာရွ လူမႈယဥ္ေက်းမွႈအဖြဲ႕အစည္းျပတိုက္တြင္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သက္တမ္းရွိေသာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ယေန႔ေခတ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသသို႔ ကုန္စည္မ်ား သယ္ေဆာင္လာေသာ အာရပ္သေဘၤာတစ္စီးမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သေဘၤာမွာ ဆူမၾတားကၽြန္း ကမ္းေျချပင္ပတြင္ နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့ရာ ယင္းတို႔အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီအထိ မည္သူမွ် မထိေတြ႕ဘဲ က်န္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားက ေရွးေခတ္ကာလကတည္းက ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ဤေဒသ၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမႈကို ထပ္ခါတလဲလဲ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း စင္ကာပူႏုိင္ငံက ေဒသတြင္း၏ အသံုးျပဳမႈအမ်ားဆံုး ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြႏွင့္ နည္းပညာမ်ား စီးဆင္းမႈအတြက္ အခ်က္အျခာတစ္ခုအျဖစ္ က႑သစ္တစ္ခု ရယူလ်က္ရွိသည္။ 

စင္ကာပူႏိုင္ငံက ျပည္ပေဈးကြက္မ်ားႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ထူးျခားေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ခ်န္က်န္႔ဆန္း (Chan Chun Sing) က ေျပာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားစြာက ၎တို႔၏ ျပည္ပစြန္႔စားမႈအတြက္ အဓိကအားျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဈးကြက္တြင္ အေျခစိုက္ေနရာမ်ားအျဖစ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ အာရွ လူမႈယဥ္ေက်းမွႈအဖြဲ႕အစည္းျပတိုက္တြင္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ Ping An Group အဖြဲ႕ဝင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ OneConnect Financial Technology Singapore ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ထားခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းကုမၸဏီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏို္င္ငံမ်ားရွိ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ Fintech ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းဝယ္လ်က္ရွိသည္။

OneConnect Financial Technology Singapore ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ထန္ဘင္႐ု (Tan Bin Ru) က ၎တို႔အေနျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏို္င္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဝယ္သူမ်ားအား ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ Ping An Group က ဘဏ္မ်ားကဲ့သို႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖစ္ေစရန္ မ်က္ႏွာကုိမွတ္သားထားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ထားခဲ့ေၾကာင္း တန္ဘင္႐ုက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီႀကီး အလီဘာဘာ (Alibaba) ကလည္း စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ၎တို႔၏ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (R&D) စင္တာအား တည္ေထာင္ခဲ့ကာ Alibaba Cloud ၏ ႏုိင္ငံတကာ႐ံုးခ်ဳပ္ ထားရွိၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈအား စြမ္းရည္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်လ်က္ရွိသည္။

ပြင့္လင္းစေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာလူဦးေရမ်ားရွိသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလည္ပတ္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလာခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၁၀ ႏိုင္ငံ (ASEAN) က လူဦးေရ သန္း ၆၀၀ ခန္႔အား စုေပါင္းထားၿပီး ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ ၃ ထရီလီယံနီးပါး  စုေပါင္းထားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္းေဒသ၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကလည္း တိုးတက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ အာဆီယံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္မႈမိတ္ဖက္ျဖစ္လာခဲ့ကာ အေမရိကန္ႏို္င္ငံအား ေက်ာ္တက္သြားခဲ့သည္။

 

စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ တတိယပါတီေဈးကြက္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အပါအဝင္ နီးကပ္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အလားအလာရွိသည္ဟု စင္ကာပူႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ႀကီး ခ်န္က ေျပာခဲ့သည္။ 

အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻသို႔ ပိုမိုပြင့္လင္းစြာ တံခါးဖြင့္လာသျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက သာ၍ တိုးတက္ခိုင္မာလာမည္ျဖစ္သလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိစြာျဖင့္ တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရေပသည္။ (Xinhua) 

Source : Xinhua Myanmar