fbpx

အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းအား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃) အမ်ိုးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ ေရႊေရႊစိန္လတ္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၉ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက မိမိတို ့၏ ျပင္ဆင္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို

တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအား ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္

ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးတို ့က ျပင္ဆင္

အဆိုျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ယခုႏွစ္ သိသာစြာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားသည့္ မူလ ဥပေဒၾကမ္း အခန္း(၇)၊

ပုဒ္မ (၂၅) ပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေသာ ၀င္ေငြျဖင့္ အေျခပစၥည္းမ်ား

၀ယ္ယူသည့္အခါ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းထား အေပၚ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး

မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃) အမ်ိုးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္က

ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေရႊျပည္သာ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥာဏ္လင္း ေဆြးေႏြးေနစဥ္။

ေညာင္တုန္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းလြင္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္။

သူမက “ဒါဟာ အခြန္လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတဲ့ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳး

ျဖစ္ပါတယ္၊ အခြန္ေရွာင္ တိမ္းမယ့္ သူေတြအေပၚ အခုလို ကင္းလြတ္ သက္သာခြင့္

ေပးျခင္းဟာ အခြန္ကို တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သူတို ့အတြက္ မွ်တမႈ

ကင္းမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ေထာက္ျပခဲ့ျပီး

အဆိုပါ ပုဒ္မတြင္ (က) ေငြောကးခ၀ါခ်မႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ စည္းၾကပ္မႈမွ

ကင္းလြတ္ေနေသာ ၀င္ေငြမ်ား ကို အခြန္သက္သာခြင့္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား

သီးသန္ ့ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့ဖြဲ ့၍ ေဆာင္ ရြက္ရမည္၊ (ခ)

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ျမိဳ ့နယ္ အခြန္အေကာက္ ဘုတ္ အဖြဲ ့

ဖြဲ ့စည္းကာ အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာ

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျပီး သီးျခား ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ..

ဟု ျဖည့္စြက္ရန္ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေရႊျပည္သာ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥာဏ္လင္းကလည္း ၂၀၁၉

အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းပါ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အရက္၊

စီးကရက္ႏွင့္ ေဆးေပါ့လိပ္တို့အတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားသစ္မ်ားမွာ ၂၀၁၈

အခြန္ဥပေဒထက္ ပိုမို မ်ားျပား ေသာေၾကာင့္ ကုန္းပတ္ေရာက္ တန္ဖိုးႏွင့္

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းတို ့ မ်ားစြာ ကြာျခားေနျပီး အခြန္ ဆုံးရႈံးမငမ်ား

ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ျပီး ေဆာင္ရြက္သည္

မွန္ေသာ္လည္း အရက္မျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ ပိုျပီး

ထိခိုက္ေစျပီး ၁၉၉၀ ကကဲ့သို ့ အခြန္ေရွာင္ အရက္ပုန္း ဆိုင္မ်ား

ေပၚေပါက္လာျပီး အရက္ျပင္းမ်ား ေရာင္းခ် ေသာက္ သုံးၾကကာ

အသက္ဆုံးႈံးရသည္အထိ အႏ ၱရာယ္မ်ား ၾကဳံလာရႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြး

ခဲ့သည္။

ထို့အတူ ေညာင္တုန္း မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ဦးအုန္းလြင္က …  ၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအေပၚ

စည္းၾကပ္မႈႏႈန္းထားမ်ား၊ စည္းၾကပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေနေသာ ၀င္ေငြခြန္ အေပၚ

စည္းၾကပ္ရန္ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ အတိုးအေလွ်ာ့ ေျပာင္းလဲေနသည္ကို ေတြ

့ရွိရ ေၾကာင္း၊ ထိုသို ့ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈသည္ အခြန္ထမ္း

ျပည္သူမ်ားအေပၚ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစျပီး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္ေတြ ့ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ရိုးသားစြာ အခြန္

ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေသာ ၀င္ေငြအတြက္ အခြန္

ထမ္းေဆာင္ရသူမ်ား အၾကားတြင္ မွ်တမႈ ရွိဖို ့ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၉ ပါ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေသာ ၀င္ေငြအတြက္ ေနာက္ဆုံး

ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ ကင္းေသာ ၀င္ေငြအတြက္

အခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကိုပါ ထည့္သြင္း စည္းၾကပ္ ေပးရန္

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပဌာန္းထားဖို ့လိုသျဖင့္ လိုပ္သည့္ စာသားကို ထပ္မံ

ျဖည့္စြက္သင့္ ေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈအား ခံယူႏိုင္ရန္

မိမိကိုယ္တိုင္ ဖြင့္ဟ ေၾကညာရမည္ ဟူေသာ စာသား ကိုပါ ထည့္သြင္း

ျပဌာန္းသင့္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၂၀၁၉ ျပည္ေထညင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းကို လာမည့္

သီတင္းပတ္ထဲတြင္ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ဟု ခန္ ့မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။(Xinhua)

Source : Xinhua Myanmar