fbpx

အမွားမ်ားကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္း

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ  အမွားေထာက္ျပႏုိင္ တဲ့လူေတြ အထူးလိုအပ္ေနပါတယ္။  အမွားကို မွားမွန္းသိၿပီး ေထာက္ျပေ၀ဖန္ႏုိင္မွသာ အမွန္ကိုေရာက္မွာျဖစ္တယ္။ အမွား၊ အမွန္ခြဲျခားသိျမင္ႏုိင္ဖို႔ ဉာဏ္ပညာလိုအပ္တယ္။ အမွားကို မွားမွန္းသိေနသည့္တုိင္ေ၀ဖန္ေထာက္ျပဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရင္ေတာ့ အဲဒီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအဖတ္ဆယ္မရေအာင္  ေရစုန္ေမ်ာပါၿပီ။ အခု အခါအမွားေတြကို က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ ေထာက္ျပတဲ့အေလ့အထနည္းပါးလာေနပါတယ္။ အမွား ေထာက္ျပမႈနည္းလာတာနဲ႔အမွ်  ငါတေကာေကာမႈေတြေနရာတကာမွာ ျမင္ေတြ႕လာရတယ္။ မည္သူမွ ႁခြင္းခ်က္မရွိအလံုးစံုမ မွန္ႏိုင္ဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းတုိင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တုိင္းအမွားအယြင္းအ နည္းနဲ႔အမ်ားရွိႏုိင္ပါတယ္။  အ မွားေတြကို က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ စြာေထာက္ျပေနမွသာအမွန္ေတြ  ကို အခ်ိန္မီျပဳျပင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ တယ္။

ဘယ္သူေတြအမွားလုပ္ႏုိင္ သလဲ၊ လူတုိင္းအမွားလုပ္မိႏိုင္ ပါတယ္။တခ်ိဳ႕အမွားေတြကတစ္ သီးပုဂၢလအမွားျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕အ မွားေတြကေတာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေပၚထိသက္ေရာက္မႈရွိတတ္ပါ တယ္။ မိသားစုတစ္စုအတြင္းက  အမွားေလးက ကာယကံရွင္မိ သားစုအတြက္သာ ထိခိုက္ႏုိင္ေပ မယ့္ႀကီးမားတဲ့ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ယူ ထားသူေတြအေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွား၊ စီမံကိန္းအလြဲေတြခ်မွတ္ မိရင္အဲဒီႏုိင္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးရဲ႕အနာ ဂတ္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ရေတာ့ တာပါ ပဲ။  ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြနဲ႔ လစာရိကၡာရယူထားသူေတြ အ မွားလုပ္မိရင္ ျပည္သူေတြမွာ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါ တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းကိုျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရး သမားေတြကိုျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ ထမ္းေတြကိုျဖစ္ေစ ျပည္သူေတြ မွာ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပပိုင္ခြင့္ရွိရမွာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြမွာ စား ၀တ္ေနေရးေၾကာင့္ အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေ၀ဖန္ေစာေၾကာတာ ေတြမလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ေ၀ဖန္ေထာက္ ျပေရး တာ၀န္ကိုျပည္သူေတြအ စားသတင္းစာဆရာေတြက တာ ၀န္ယူၾကရမွာျဖစ္တယ္။ သတင္း စာဆရာေတြရဲ႕ မူလဘူတတာ၀န္   သည္ပင္ေလာကသဘာ၀ရဲ႕ အ ၿမီးအေမာက္မတည့္မႈေတြ၊ အ က်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ၊ ႏုိင္လိုမင္း  ထက္ျပဳမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေရး သားၾကရမလို႔ပါပဲ။ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပမႈေတြကို သတင္းစာ   ဆရာေတြမွမလုပ္ရင္ဘယ္သူ ေတြလုပ္ၾကမွာလဲ။ စာေရးဆရာ  နဲ႔သတင္းစာဆရာေတြမွာ လုပ္ ငန္းသဘာ၀မတူညီမႈေၾကာင့္ကြာ ျခားခ်က္ေတြရွိတယ္။ အဓိက ကြာျခားခ်က္က သတင္းစာဆရာ   ေတြဟာ အခ်က္အလက္ကို အား ကိုးအားထားျပဳၿပီးေရးသားေဖာ္  ထုတ္ၾကတယ္။ စာေရးဆရာေတြ  ကေတာ့ စိတ္ကူးဉာဏ္ကိုလက္ ကိုင္ထားၿပီးစာေပအႏုပညာေတြ  ဖန္တီးၾကတယ္။ သတင္းစာဆရာ  ေတြက စာဖတ္သူေတြရဲ႕ ဦး ေႏွာက္ကိုအလုပ္လုပ္ခိုင္းၿပီး စာ ေရးဆရာေတြကေတာ့ စာဖတ္သူ  ေတြရဲ႕ႏွလံုးသားကို ၿငိမ္းခ်မ္းသိမ္ ေမြ႕ေအာင္လုပ္ေပးၾကတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္လည္းအခ်ိန္ၾကာလာတာ နဲ႔အမွ်စာေရးဆရာေတြက လူခ်စ္   လူခင္မ်ားလာသေလာက္သတင္း  စာဆရာေတြအဖို႔ရန္သူေတြေမြး ျမဴၿပီးသားျဖစ္ေနတတ္တယ္။

အမွားကိုေထာက္ျပမႈမရွိဘဲ ေရာယိမ္းလိုက္ ဘသားယိမ္း လိုက္လုပ္ေနရင္ အာဏာရွင္စနစ္  ဆီဦးတည္ေနၿပီလို႔မွတ္ယူလိုက္ ပါ။ အာဏာရွင္ေတြသည္ပင္ေမြး ကတည္းက အာဏာရွင္ျဖစ္လာၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။  အာဏာအ  ၀န္းအ၀ိုင္းထဲေရာက္သြားရာက အနားျပာသူအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ရာဇ ပလႅင္ထက္မွာအာဏာငန္းဖမ္း ရာက တျဖည္းျဖည္းအာဏာရွင္ အျဖစ္႐ုပ္လံုးေပၚလာရတာျဖစ္  တယ္။ သမုိင္းေၾကာင္းျပန္ၾကည့္ ရင္ ကမၻာမွာေပၚခဲ့သမွ်အာဏာ ရွင္တုိင္းသူတို႔၀န္းက်င္က မင္း လိုလိုက္မင္းႀကိဳက္ခစားတဲ့အနား ျပာေတြေၾကာင့္ အာဏာယစ္မူး ရာက အာဏာရွင္ျဖစ္လာၾကတာ  မ်ားတယ္။

အမွားေတြကို ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပရာမွာ ဘယ္လိုေထာက္ ျပၾကမလဲ။  က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ စြာေ၀ဖန္ေထာက္ျပတာက အ ေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပမႈနဲ႔ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈ ကြာျခားေၾကာင္း သတိခ်ပ္ၾကေစ လို ပါတယ္။ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈက ေစတနာအရင္းခံၿပီး ျပစ္တင္႐ႈတ္ ခ်မႈကမနာလိုမႈမွာ အေျခခံပါ တယ္။

စာေရးဆရာ (ဦး) ေဇာ္၀င္း ကိုက အမွားေတြကို ေထာက္ျပ ရာမွာ ဖြင့္ဆိုခ်ျပတဲ့နည္းကို အ ျခားနည္းေတြမရွိမွသာအသံုးျပဳ သင့္ေၾကာင္း သူ႔ေဆာင္းပါးတစ္ ပုဒ္မွာ ေရးခဲ့ဖူးတယ္။

(ဖြင့္ဆိုခ်ျပနည္းက အေရး  ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕အ႐ိႈက္ထိုးမိသလိုျဖစ္ ေစပါတယ္။ )

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူ႔အဖြဲ႕အ စည္းမွာ အမွားကိုေထာက္ျပ တယ္ဆိုတာ အရင္ကရွိခဲ့ဖူး တယ္။ လမ္းထဲက ကေလးတစ္ ေယာက္မဟုတ္မမွန္တာ တစ္ခုခု လုပ္ရင္သူအိမ္ျပန္မေရာက္မီသူ႔ သတင္းကႀကိဳေရာက္ႏွင့္ေနၿပီ။ အျမင္မေတာ္၊ အၾကားမေတာ္ တာရွိခဲ့ရင္ ပတ္၀န္းက်င္က ကိုယ့္ တာ၀န္လို႔သေဘာထားၿပီး ေျပာဆိုဆံုးမၾကတယ္။ မိဘအုပ္ ထိန္းသူေတြ ကိုယ္တုိင္ကလည္း ကိုယ့္သားသမီး အေနအထုိင္၊ အ ေျပာအဆိုမတတ္ရင္ဆံုးမပဲ့ျပင္ ေပးၾကဖို႔   အပ္ႏွံတဲ့ဓေလ့ထြန္းကား ခဲ့ဖူးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အမုန္းမခံႏုိင္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ နဲ႔ႀကီးေဒၚႏြား အငွားေက်ာင္းသူ ေတြ၊ ဗိုက္အငွားနဲ႔ ဓားထိုးခံမယ့္ သူေတြမရွိေတာ့ဘူး။

အမွားေတြကို က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာေထာက္ျပေ၀ဖန္ေပး ၾကေစလိုပါတယ္။ ေ၀ဖန္ေထာက္ ျပမႈေတြအေပၚနာခံသူေတြရွိႏုိင္   သလို မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳသူေတြ လည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ အမွားေတြ ကို ေစတနာပါပါေထာက္ျပျခင္း က အာဏာရွင္စနစ္ကို အဟန္႔အ တားျဖစ္ေစပါတယ္။ ႏုိင္ငံတည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ အမွားေတြ  ကို ေစတနာပါပါရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေထာက္ ျပမယ့္သူေတြအထူးလိုအပ္ေနပါ တယ္။ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈေတြမရွိ ခဲ့ရင္ အမွားၾကာၿပီး အမွန္ထင္လာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ငါးပါးေမွာက္႐ံုမက  သံဃာစင္ပါေမွာက္ကိန္းႀကံဳၿပီ။

မိတ္ေဆြတို႔ ပတ္၀န္းက်င္ မွာအမွားအယြင္းအေသးအဖြဲ႕မွ သည္ ႀကီးမားတဲ့အမွားအယြင္းေတြအထိရွိႏုိင္ပါတယ္။ အမွားေတြကို မ်က္စိမွိတ္ေက်ာ္လႊား မပစ္ဘဲ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ရာမွာ အုပ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ပါ၀င္လိုက္ပါ။ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ေစတနာနဲ႔ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အမွားေထာက္ ျပမႈေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ဂုဏ္ ယူပါရေစ။   ။

(ေဆာင္းပါးရွင္ သန္းႏိုင္ဦးသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့့္ မ်က္ ေမွာက္ေရးရာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္)

Source : 7 Day Daily