fbpx

စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ရန္ သင္ကူညီႏုိင္သည္

ဗဟုိဘဏ္က ဘဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မစုိး ရိမ္ၾကရန္ အသိေပးၿပီး သုံးရက္ရွိသည့္တိုင္ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္ႏွင့္ ေရႊေစ်းကြက္တြင္ အရွိန္ျပင္း ျပင္းျဖင့္ လႈပ္ရွားေနဆဲျဖစ္သည္။

ဗဟုိဘဏ္ကအသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၅၂၄ က်ပ္ေစ်းေပါက္ရာမွ သုံးရက္အၾကာ တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၂၀ က်ပ္တက္သြားသည္။ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ တြင္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ား၌ တစ္ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းေရာင္းေစ်း ၁,၅၄၄ က်ပ္ရွိလာသည္။ ယခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းကစ၍ ဩဂုတ္လကုန္ အထိ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁,၅၃၀ ၀န္းက်င္တြင္ တည္ၿငိမ္ေနရာ မွ စက္တင္ဘာလဆန္းတြင္ တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

အလားတူ ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ကမၻာ့ေရႊေစ်းတက္ေနရာ မွ ဘဏ္ေကာလာဟလထြက္လာေသာအခါ ပုိတက္သြားသည္။ ဗဟုိ ဘဏ္သတင္းထုတ္ျပန္ေသာ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ေရႊ ၁၆ ပဲရည္တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္တစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္ (၁,၂၆၀,၅၀၀)ရွိရာမွ သုံးရက္အၾကာတြင္ က်ပ္တစ္ဆယ့္သုံး သိန္းေက်ာ္ (၁,၃၀၇,၀၀၀)သုိ႔ တက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သုံးရက္ အတြင္း က်ပ္ ၄၆,၅၀၀ တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္ႏွင့္ ေရႊေစ်းကြက္တြင္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးက်ဆင္း ခဲ့ျခင္းမွာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းမ်ားေၾကာင့္ဟု စီးပြား ေရးပညာရွင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက သုံးသပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ ထြက္ေပၚေနေသာေကာလာဟလမ်ားအေပၚ အသုံးခ်၍ ေစ်း ကစားမႈမ်ားမွာလည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟု သုံးသပ္မိ သည္။ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ၏ မ်က္ရည္ေတာက္ေတာက္က်ရသည့္ ဇာတ္လမ္းကအစျပဳ၍ ႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏စိန္ေခၚမႈမွာ ေရခဲျပင္ေအာက္မွ လူျမင္ကြင္းသုိ႔ စေရာက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးခင္ေရႊက စီးပြားေရးမေကာင္း၍ မ်က္ရည္ေတာက္ေတာက္က်ရေၾကာင္း၊ အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အလားတူအေျခအေနႀကံဳ ေနေၾကာင္း ဩဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ေျပာသည္။ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ဘဏ္မ်ားက ေငြေခ်းထားေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရ မည္ေျပာၿပီး အေႂကြးမဆပ္လွ်င္ တရားစြဲမည္ဟုဆုိကာ ထုိသုိ႔တရားစြဲ လွ်င္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ၎ကျမန္မာႏုိင္ငံစီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အသစ္ဖြဲ႕စည္းေသာအခမ္းအနားတြင္ ညည္းတြားခဲ့ေလသည္။

ယင္းမွစ၍ ဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာလာဟလမ်ားထြက္  လာ၍ ျပည္သူအခ်ိဳ႕စုိးရိမ္လာစဥ္ ဩဂုတ္ ၂၇ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ မင္းကင္းအမတ္ဦးေမာင္ျမင့္က အေသး စား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား(SME)အေပၚ ေခ်းေငြမ်ားကုိ လက္ရွိထက္ ပုိမုိေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိေမးျမန္းၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအျဖစ္ ဗဟုိ ဘဏ္ဒုဥကၠ႒ဦးစုိးသိန္းကုိ ဘဏ္ႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားေတြ႕ဆုံ၍ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနေသာအခက္အခဲကုိ ေျဖရွင္းညိႇႏႈိင္းရန္ရွိ၊ မရွိေမး သည္။ ဦးစုိးသိန္းက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည္ထက္ပင္ လုိက္ေလ်ာမႈမ်ားစြာလုပ္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္မ်ားစြာေစာင့္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ထပ္မံ အေလွ်ာ့ေပးေဆာင္ရြက္ရန္ အေနအထားမရွိေၾကာင္း ေျဖဆုိခဲ့၏။ ထုိ အေျဖမွာ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရမည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ ပုိမုိပူပန္ေစခဲ့ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္ကစက္တင္ဘာ ၂ ရက္ည ၈ နာရီတြင္ ႏုိင္ငံ ပုိင္မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္ မႈမရွိရန္ ဘဏ္မ်ားလုိအပ္ခ်က္ရွိလွ်င္ ဗဟုိဘဏ္မွ အျပည့္အ၀ကူညီ မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခ်က္မွာဗဟုိ ဘဏ္ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္၀စြာကိုက္ညီျခင္းမရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုံးနီးပါး လုိ လားေသာ ဘဏ္ႏွင့္အေႂကြးေပးရမည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆြး ေႏြးအေျဖရွာျခင္းကုိ ဗဟုိဘဏ္ကျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဗဟုိ ဘဏ္ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဦးစုိးသိန္းသည္ တာ၀န္ယူမႈရွိစြာျဖင့္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚေန သည္။

အမွန္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဘဏ္မ်ားမွေငြေခ်းထားၿပီးျပန္မဆပ္ ႏုိင္ေသာေခ်းေငြ (Non Performing Loan−NPL)ကိစၥသည္ ယခုမွ ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္မနည္းရွိၿပီျဖစ္သည္။ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တက်ျဖစ္လာေစရန္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္တြင္ ဗဟုိ ဘဏ္က စတင္ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းပုိထုတ္ေခ်း ေငြကုိ ၂၀၁၈ တြင္ ဘဏ္ေခ်းေငြစုစုေပါင္း၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိေလွ်ာ့ ခ်ရန္၊ ၂၀၁၉ ဇူလုိင္တြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ၂၀၂၀ ဇူလိုင္တြင္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မပုိရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသတ္မွတ္ခ်က္ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါက ဘဏ္မ်ားပုိမုိစနစ္က်လာမည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္ပုံေျပာင္း၍ ဘ႑ာႏွစ္ေနာက္ဆုံးလျဖစ္ေသာ စက္ တင္ဘာေရာက္ခါနီးလာေသာအခါ ဘဏ္မ်ားသုိ႔ အေႂကြးဆပ္ရန္၊ အ တုိးေပးရန္ အခ်ိန္နီးလာသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပူပန္ၿပီး အသံေပးရာမွ ယခုကဲ့သုိ႔ဆင့္ကဲသတင္းႀကီးလာခဲ့ျခင္းပင္။

ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ဦးစုိးသိန္းႏွင့္ဦးဘုိဘုိငယ္တို႔ ႏွစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္ပုိက်ၿပီး ခုိင္မာေတာင့္တင္းလာေအာင္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာလာေအာင္ ထိန္းညိႇမႈ၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာဒုတိယဥကၠ႒ ႏုတ္ထြက္မည္ကုိ ပညာရွင္မ်ားက မလုိလားၾကေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဗဟုိဘဏ္ တာ၀န္ရွိသူသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိရာတြင္ အလြန္ သိမ္ေမြ႕သျဖင့္ အထူးသတိထားေျပာရန္လုိေၾကာင္း ယခုျဖစ္ရပ္က သင္ ခန္းစာပင္ျဖစ္၏။

ဗဟုိဘဏ္က ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မ်ား လုိအပ္ လွ်င္ အျပည့္အ၀ကူညီမည္ဟု အတိအလင္းေၾကညာထား၍ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အစုိးရိမ္မလြန္ရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ အတိတ္က အျဖစ္ဆုိး ေၾကာင့္ ခဲမွန္ဖူးေသာစာသူငယ္ကဲ့သုိ႔ အသံၾကားသည္ႏွင့္ပူပန္ၾကသည္ ကုိလည္း စာနာနားလည္ပါသည္။ အစုိးရိမ္လြန္ၿပီး ျပည္သူမ်ားက ဘဏ္ မ်ားမွေငြမ်ား အလုအယက္ျပန္ထုတ္မွသာလွ်င္ ဆင့္ကဲသက္ေရာက္မႈ ျဖင့္ ဘဏ္မ်ားပုိအခက္ေတြ႕ႏုိင္သည္ကုိ အထူးသတိမူရန္လုိပါသည္။ ခုိင္မာေတာင့္တင္းလွေသာဘဏ္မ်ားပင္ ေကာလာဟလေၾကာင့္အခက္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာလာဟလမ်ားကုိ အလြယ္တကူနား မေယာင္ရန္၊ အလြယ္တကူမျဖန္႔ခ်ိျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ ေအာင္ကူညီႏုိင္ပါသည္။ ယခုအေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးရည္ ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ ေကာလာဟလျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားရွိ၍ ပုိမုိသတိထားရန္ လုိပါသည္။

Source : 7 Day Daily