fbpx

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ သုညရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေလ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္႐ြက္မည္

အသားတင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ သုညအထိ ေလွ်ာ့ခ်နိဳင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားတယ္လို႔ သယံဇာတနဲ႕သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲျမင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႕ နိုင္ငံတကာရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြကို ရည္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း ရမယ္ဆိုရင္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ပိုၿပီးေစာတဲ့ကာလမွာ အသားတင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို သုညအထိ ေလွ်ာ့ခ်ဖိဳ႕ (သို႔မဟုတ္) သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို သိသာထင္ရွားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ဖိဳ႕ ရည္႐ြယ္ထားတယ္” လို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႕ ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ REDD+ မဟာဗ်ဴဟာ အတည္ျပဳ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

အခမ္းအနားကိုေတာ့ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးက ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးကဲေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္အစီစဥ္ (UN Environment) နဲ႕UNREDD Programme က တာဝန္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

လက္ရွိ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ကမၻာတဝန္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနသလို ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ အက်ိဴးဆက္ကို ခံစားေနၾကရတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္နဲ႕ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ အပူခ်ိန္ေတြ သိသိသာသာ တိုးလာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႕ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အထိေရာက္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္နိုင္တဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ ျမန္မာ့သစ္ေတာေတြကေန မွန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္တယ္” လို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ မွန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံကေန ထုတ္လႊတ္တဲ့ မွန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ အားလုံးရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ဟာ သစ္ေတာေတြကေန ထုတ္လႊတ္ေနတာလို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ကာလရွည္ၾကာ သစ္ေတာေတြ၊ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မႈေတြမွာ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ခဲ့တာေတြ၊ နားလည္မႈ လြဲတာေတြ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ခ်င္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ပုံခ်င္း ကြာျခားမႈေတြ ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ စိတ္ေနသေဘာထားေတြကို ေန႕ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ REDD+ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႕အတူ အေရးပါတဲ့ လူမႈေရးနဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ သတင္းစနစ္တခု ထူေထာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဒီစနစ္ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းက အေတာ္ခရီးေရာက္ေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။


၂၀၃၀ ်ပည့္ႏြျစၱင္ သစ္ေတာ်ပဳႏ္းတီးမႈ သုညရာခိုင္ႏႈႏ္းထိ ေလ္ာ့ခ္ေရး ေဆာင္႐ၾကၼၫ္
ေအာငၠိုကိုလတ္(ေန်ပၫ္ေတာ္)
အသားတင္ သစ္ေတာ်ပဳႏ္းတီးမႈကို ၂၀၃၀ ်ပည့္ႏြစၼြာ သုညအထိ ေလြ္ာ့ခ္ႏိုငၹို႔ ရၫ္႐ၾယၳားတယႅို႔ သယံဇာတနဲ႔သဘာဝပတ္ဝႏ္းက္င္ ထိႏ္းသိမ္းေရးဝႏ္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝႏ္ႀကီး ေဒါကၱာ ရဲ်မင့္ေၾဆက ေ်ပာပါတယ္။
“်မႏၼာႏိုင္ငံေအနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးမႈေၾတကို ရၫၼြႏ္းထားတဲ့အတိုင္း ရမယ္ဆိုရင္ ၂၀၃၀ ်ပည့္ႏြစၼြာ ဒါမြမဟုတ္ ဒီထကၸိုၿပီးေစာတဲ့ကာလမြာ အသားတင္ သစ္ေတာ်ပဳႏ္းတီးမႈကို သုညအထိ ေလြ္ာ့ခ္ဖို႔ (သို႔မဟုတ္) သစ္ေတာ်ပဳႏ္းတီးမႈကို သိသာထင္႐ြားျစာ ေလြ္ာ့ခ္ဖို႔ ရၫ္႐ၾယၳားတယ္” လို႔ ဒုတိယဝႏ္ႀကီး ေဒါကၱာရဲ်မင့္ေၾဆက ေ်ပာပါတယ္။
စကၱငၻာ ၁၀ ရက္ေန႔ ေန်ပၫ္ေတာ္ သဂဟၤဟိုတယၼြာ က္င္းပ်ပဳလုပၡဲ့တဲ့ ်မႏၼာႏိုင္ငံ အမ္ိဳးသားအဆင့္ REDD+ မဟာဗ္ဴဟာ အတၫ္်ပဳ အလုပ္႐ုံေၾဆးေႏျးၿပဲမြာ ဒုတိယဝႏ္ႀကီးက ေ်ပာဆိုခဲ့တာပါ။
အခမ္းအနားကိုေတာ့ ဆကၥပ္ဝႏ္ႀကီးဌာန အသီးသီးက ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးကဲေၾတ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ်ပၫၷယ္ေၾတက ကိုယၥားလြယ္ေၾတ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ္ိဳးစု ကိုယၥားလြယ္ေၾတ၊ ကုလသမဂၢ ပတ္ဝႏ္းက္င္အစီစၪ္ (UN Environment) နဲ႔UNREDD Programme က တာဝႏ္႐ြိသူေၾတ တက္ေရာကၡဲ့ၾကပါတယ္။
လက္႐ြိ ရာသီဥတု ေ်ပာင္းလဲမႈ်ဖစၥၪ္ေၾတဟာ ကမာၻတဝႏ္းမြာ ်ဖစ္ေပၚေနသလို ်မႏၼာႏိုင္ငံမြာလၫ္း ရာသီဥတု ေ်ပာင္းလဲမႈ အက္ိဴးဆကၠို ခံစားေနၾကရတာ်ဖစ္ၿပီး ်မႏၼာႏိုင္ငံဟာ ၾလႏၡဲ့တဲ့ ဆယ္ႏြစၷဲ႔ ႏႈိင္းယြၪ္ၾကည့္ရင္ အပူခ္ိႏ္ေၾတ သိသိသာသာ တိုးလာတယႅို႔ ဆိုပါတယ္။
“်မႏၼာႏိုင္ငံေအနနဲ႔ ရာသီဥတု ေ်ပာင္းလဲမႈ ေလြ္ာ့ခ္ေရးအၾတက္ အထိေရာက္ဆဳံး ေဆာင္႐ၾက္ႏိုငၱဲ့ နၫ္းလမ္းေကတာ့ ်မႏၼာ့သစ္ေတာေၾတေကန မြႏႅဳံအိမၶာတ္ေျင႕ ထုတႅႊတၼႈေၾတကို ေလြ္ာ့ခ္်ခင္း ်ဖစၱယ္” လို႔ ဒုတိယဝႏ္ႀကီးက ေ်ပာပါတယ္။
်မႏၼာႏိုင္ငံရဲ႕ မြႏႅဳံအိမၶာတ္ေျင႕ ထုတႅႊတၼႈကို ၾကည့ၼယ္ဆိုရင္ ်မႏၼာႏိုင္ငံေကန ထုတႅႊတၱဲ့ မြႏႅဳံအိမၶာတ္ေျင႕ အားလုံးရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈႏ္းခန႔္ဟာ သစ္ေတာေၾတေကန ထုတႅႊတ္ေနတာလို႔ သိရပါတယ္။
်မႏၼာႏိုင္ငံဟာ ကာလ႐ြၫ္ၾကာ သစ္ေတာေၾတ၊ သစ္ေတာစီမံအုပၡ္ဳပ္ လုပၠိုငၼႈေၾတမြာ ယုံၾကၫၼႈ ကင္းမဲ့ခဲ့တာေၾတ၊ နားလၫၼႈ ႀလဲတာေၾတ၊ ရၫ္႐ၾယၡ္ကၡ္င္း၊ ခ္ၪ္းကပၸဳံခ္င္း ၾကာ်ခားမႈေၾတ ႐ြိခဲ့တဲ့အၾတက္ စိတ္ေနေသဘာထားေၾတကို ေန႔ခ္င္းညခ္င္း ေ်ပာင္းလဲႏိုငၼြာ မဟုတၻဴးလို႔လၫ္း ဆိုပါတယ္။
်မႏၼာႏိုင္ငံ အမ္ိဳးသားအဆင့္ REDD+ မဟာဗ္ဴဟာနဲ႔အတူ ေအရးပါတဲ့ လူမႈေရးနဲ႔ ပတ္ဝႏ္းက္င္ဆိုင္ရာ ကာၾကယ္ေစာင့္ေ႐ြာကၼႈ သတင္းစနစၱခု ထူေထာင္ၾသားမြာ်ဖစ္ၿပီး ဒီစနစ္ ေရးႀဆဲေရးလုပ္ငႏ္းက ေအတာၡရီးေရာက္ေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

Tags:

Source : DVB