fbpx

နယ္ေျမခြဲထြက္နိုင္ျခင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုလာနိုင္ျခင္း စသည့္အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္အမည္ကို လက္မခံေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံ – ကုလသမဂၢဝန္ႀကီး အဆင့္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- MOFA)

နယ္ေျမခြဲထြက္နိုင္ျခင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုလာနိုင္ျခင္း စသည့္အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္အမည္အား လက္မခံေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

VOA ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ႏွင့္ သီးသန႔္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ရိုဟင္ဂ်ာဟု သတ္မွတ္ေခၚဆိုျခင္းအား လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဘဂၤါလီမ်ားမွာ အိႏၵိယဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း လူမ်ိဳးတစ္စု၊ အုပ္စုတစ္စုအမည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ားကိုမူ ယင္းသို႔သတ္မွတ္ေခၚေဝၚသုံးစြဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေထာက္ျပသည္။

“အခုကေတာ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနာမည္တစ္မ်ိဳး သီးျခားသတ္မွတ္လာလို႔ရွိရင္ ေရရွည္မွာ သူတို႔ရဲ႕ဥပေဒ။ သူတို႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္က တိုင္းရင္းသားျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လူမ်ိဳးေတြ မ်ားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီေနရာကေန အခြင့္အေရး၊ ဆႏၵခံယူပြဲေတြ လုပ္လာမယ္၊ ဒါမ်ိဳးေတြ။ သူတို႔ရဲ႕ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အသုံးခ်သြားမယ္။ အဲဒါကိုစိုးရိမ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ …..။ အိႏၵိဘက္ကို အာသံဘက္ကို ကူးတာေတြလည္းရွိတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ဒီလိုမ်ိဳးအုပ္စုတစ္စု လူမ်ိဳးစုတစ္စုသတ္မွတ္တာမရွိဘူး။ ျမန္မာဘက္မွာက်ေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာရယ္လို႔ သတ္မွတ္လာျခင္းကေတာ့ နယ္ေျမခြဲထြက္ဖို႔  အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုဖို႔အတြက္ရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီအႏၱရာယ္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လက္မခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပန္လာမည္ဆိုပါက ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ နိုင္ငံသားဥပေဒအရ ျပန္လည္လက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္အစိုးရက မသိမ္းပိုက္မီကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားကိုသာ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ျပန္လာတဲ့သူေတြသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ Citizen Law အရ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားအေနနဲ႕ Ethnic Law အေနနဲ႕ေပါ့ေနာ္။ ျဖစ္နိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ၁၈၂၄ ေပါ့။ အဂၤလိပ္ေတြ ရခိုင္ျပည္နယ္ မသိမ္းခင္ရွိတဲ့ အုပ္စုေတြကိုပဲ Ethnic Law ေတြေပါ့ေနာ္။အဲဒီလိုသတ္မွတ္ထားတာရွိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ စကားလုံးအား ၁၉၅၀ မတိုင္မီက သုံးစြဲျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ တီထြင္သုံးစြဲလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ၿဗိတိသွ်ေတြဆိုတာက စာရင္းကိုအင္မတန္နိုင္နင္းတဲ့သူေတြပါ။ သူ႕ရဲ႕ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္သန္းေခါင္စာရင္းေတြ ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ အဲဒီထဲမွာ အခိုင္အမာရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ လုံးဝမရွိခဲ့ပါဘူး။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာကို တကယ့္တကယ္ကေတာ့ စတင္သုံးလာတာကေတာ့ ၁၉၅၀ အလြန္ပိုင္းေလာက္ကမွစၿပီးေတာ့ အသုံးျပဳလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်မွ တိုင္းရင္းသားအစုတစ္စု၊ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရး အုပ္စုတစ္စုအတြက္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ိဳးေတြအတြက္ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ တီထြင္ၿပီးေတာ့ သုံးစြဲလာၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါက သမိုင္းအေထာက္အထားေတြလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ စကားလုံးေ႐ြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕မတိုးနိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားရွိ ေနသျဖင့္ေရွာင္ရွားသုံးစြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႕ကေတာ့ ဒီလိုအျငင္းပြားတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ဘဂၤါလီတို႔ေျပာေနျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရာမွာ ေရွ႕မတိုးနိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဲဒါမ်ိဳးကို ႏွစ္ဖက္စလုံး ဒီစကားမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားၿပီးေတာ့ သုံးစြဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္တကယ္ကေတာ့ ဒီကိုဝင္လာတဲ့သူေတြ အိႏၵိယဆိုရင္ India Burmese အဲဒီေလာက္ပဲ။ Chinese ဆို Chinese Burmese ေပါ့။ East Bangal ဆိုရင္ ဘဂၤါလီ။ ဒီလိုပဲေခၚပါတယ္။ ဘဂၤါလီဆိုတာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသား မဟုတ္ပါဘူး။ Bangal Origin  ကို ေျပာတာပါ။ နီေပါကလာတဲ့ နီေပါေတြရွိတယ္။ ေဂၚရခါးေတြရွိတယ္။ သူတို႔ေတြက တိုင္းရင္းသားအုပ္စုတစ္စု မေတာင္းၾကပါဘူး။ နာမည္တစ္ခုလည္း မထြင္ၾကပါဘူး” ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ၇၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

ဦးေက်ာ္တင္သည္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ-ကုလသမဂၢဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တက္ေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေစလိုပါက အသိုက္အဝန္းအားလုံး၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုေတာင့္တင္းလာေအာင္ ကူညီေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ခ်ည့္နဲ႕အားနည္းေစရန္ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ ရိုးသားစြာ အကူအညီေပးလိုသည့္ မိတ္ဖက္မ်ား၏ အကူအညီမ်ားကို မိမိတို႔ႀကိဳဆိုသည္ဟု တုံ႕ျပန္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Source : Eleven Media Group