fbpx

ဂ်ပန္သို႔သြားေရာက္ႏိုင္မည့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ က်င္းပမည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၅
 
ဟိုတယ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွိ လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲတြင္ ဧည့္ႀကိဳလုပ္ငန္း၊ ဧည့္သည္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး စသျဖင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးေျဖစာေမးပြဲႏွင့္ ႏုတ္ေျဖ (အင္တာဗ်ဴး) ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။ 
ပထမဦးဆံုး ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၅၀ ဦး၏ ေလွ်ာက္လႊာကိုသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ကာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းတက္ေရာက္ထားသူျဖစ္ရမည့္အျပင္ ဂ်ပန္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ N3 အဆင့္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္လုပ္ငန္းသံုး ဂ်ပန္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူ ဦးေအခိုင္စိုးက ေျပာသည္။
“ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအေပၚမွာ အေတြ႔အႀကံဳရွိတဲ့သူ သို႔မဟုတ္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းပတ္သက္တဲ့ အထူးျပဳသင္တန္းကို တက္ထားဖူးတဲ့သူ ဂ်ပန္စကားနဲ႔ တက္ထားဖူးသူ အဲ့ဒီလူမ်ိဳးကို ေအာင္လက္မွတ္ေပးမယ္။ ၂၅၀ ေျဖဆိုခြင့္ ေဖာင္ကို လက္ခံမယ္လိုေျပာထားတယ္။ ၂၅၀ လံုးေအာင္ခ်င္မွေအာင္မယ္။ တစ္ေယာက္မွ ေအာင္မွေအာင္မယ္။ ေျဖဆိုႏိုင္တဲ့ေပၚမူတည္ၿပီး ေအာင္လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဦးေအခိုင္စိုးက ေျပာသည္။
အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ေအာင္လက္မွတ္ သက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္ရွိသည့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားအနက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေပးပို႔သည့္ အလုပ္ေခၚစာ (Demand Letter) ပါ အလုပ္သမားအေရအတြက္အတိုင္းသာ အလုပ္ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။
“ဟိုတယ္နဲ႔စားေသာက္ဆိုင္က ေျဖမယ့္သူက အမ်ားႀကီးရွိႏိုင္တယ္။ ရာဂဏန္းနဲ႔တင္မဟုတ္ဘူး။ ေထာင္ဂဏန္းအထိရွိႏိုင္တယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္က ဦးပီတာၫႊန္႔ေမာင္က ေျပာသည္။ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားေခၚဆိုမႈ စနစ္သစ္ေျပာင္းလဲမႈအရ က႑ ၁၄ ခုခြဲၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေခၚယူရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းက႑ကို ပထမဆံုး လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားလုပ္ငန္းက႑မ်ားကို ထပ္မံေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 
အဆိုပါ အထူးကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေခၚယူရာတြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း က႑၌ စတင္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ သူနာျပဳအကူလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အပါအဝင္ လုပ္ငန္းက႑ ၁၄ မ်ိဳးအတြက္ ဆက္တိုက္အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ား စစ္ေဆးရန္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဦးေအခိုင္စိုးကေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စတင္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ သင္တန္းသားလုပ္သားမ်ားကို ေစလႊတ္ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ခန္႔အထိ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
ဟိုတယ္လုပ္ငန္း အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ၁၁ နာရီမွ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ၁၁နာရီအတြင္း ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး https://caipt.or.jp/ တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီးေနာက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရသူမ်ားကို စာေမးပြဲေၾကး ေငြက်ပ္ သံုးေသာင္းေပးသြင္းရန္ စာေမးပြဲေၾကးေပးသြင္းရမည့္ေနရာကို ေလွ်ာက္ထားသူထံ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအတြင္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။
စိုင္းဟန္

Source : The Voice