fbpx

လစ္သီယန္ဘက္ထရီ တီထြင္မႈအတြက္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဂ်ပန္သိပၸံပညာရွင္သုံးဦး ဓာတုေဗဒနိုဗယ္ဆုကို ပူးတြဲရရွိ

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ စေတာ့ဟုမ္း၌ ဓာတုေဗဒနိုဗယ္ဆုရရွိသူမ်ားအား ေၾကညာေနစဥ္

လစ္သီယန္ အိုင္းယြန္းဘက္ထရီ တီထြင္မႈအတြက္ သိပၸံပညာရွင္သုံးဦးသည္ ဓာတုေဗဒနိုဗယ္ဆုကို ပူးတြဲရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတာ္ဝင္ဆြီဒင္သိပၸံအကယ္ဒမီက ေအာက္တိုဘာ ၉ တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အေမရိကန္မွ ဂြၽန္ဂြတ္အနတ္၊ ၿဗိတိန္မွ စတန္ေလဝစ္တင္ဟန္၊ ဂ်ပန္မွ အာကီရာယိုရွီနိုတို႔သည္ ဆုေငြေဒၚလာ ၉၁၄၀၀၀ ကို အညီအမွ်ခြဲေဝရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေပ့ါပါးၿပီး သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူေသာ စြမ္းအားျမင့္ဘက္ထရီကို မိုဘိုင္းဖုန္းမွသည္ လက္ေတာ့ပ္အထိ၊ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအထိ ေနရာတိုင္းတြင္ သုံးစြဲေနၾကၿပီး ေနႏွင့္ေလ စြမ္းအင္မွရရွိေသာစြမ္းအင္ကို အေျမာက္အျမား သိုေလွာင္နိုင္မႈေၾကာင့္ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာကင္းစင္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ လစ္သီယန္ဘက္ ထရီမ်ားသည္ လူသားတို႔၏ဘဝကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို အႀကီးမားဆုံး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ဴရီအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ေရနံအက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း အျခားစြမ္းအင္ရင္း ျမစ္တစ္မ်ိဳးကို ရွာေဖြခဲ့ၾကၿပီး ဝစ္တင္ဟန္သည္ လစ္သီယန္တြင္ စြမ္းအင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်နိဳင္ဖြယ္ရွိသည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ လစ္သီယန္သတၱဳသည္ ေပါ့ပါးလြန္းသျဖင့္ ေရေပၚတြင္ ေပၚနိုင္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဝစ္တင္ဟန္သည္ လစ္သီယန္ႏွင့္ဘက္ထရီ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုဘက္ထရီသည္ အသုံးျပဳရန္တည္ၿငိမ္သည့္ အေျခအေနကို မရရွိခဲ့ေပ။ ဂြတ္အနတ္သည္ ဝစ္တင္ဟန္၏ပုံစံကို အေျခခံၿပီး အျခားျဒပ္စင္တစ္မ်ိဳးထည့္ေပါင္းကာ ေလးဗို႔အထိ အားရွိေသာ ဘက္ထရီကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုဘက္ထရီသည္ အနာဂတ္တြင္ ပို၍တာရွည္ခံေသာ စြမ္းအားျမင့္ ဘက္ထရီမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ လမ္းပြင့္ေစခဲ့သည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ယိုရွီနိုသည္ လစ္သီယန္အိုင္းယြန္းမ်ား သိုေလွာင္ထားေသာ ကာဗြန္အေျချပဳျဒပ္တစ္မ်ိဳးကို အသုံးျပဳ၍ စီးပြားျဖစ္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳနိုင္ေသာ ဘက္ထရီကို တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့သည္။

ထိုသိပၸံပညာရွင္ သုံးဦး၏အားထုတ္မႈက ပို၍စြမ္းအားႀကီးမားေသာ ေပ့ါပါးၿပီး ျပန္လည္အားသြင္း သုံးစြဲနိုင္ေသာ ဘက္ထရီကို ရရွိေစခဲ့သည္။

ယိုရွီနို၊ ၇၁ ႏွစ္သည္ တိုက်ိဳရွိ Ashi Kasei Corporation တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး နာဂိုယာရွိ Meijo တကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ဂြတ္အနတ္၊ ၉၇ ႏွစ္သည္ ေအာ္စတင္ရွိ တကၠဆက္တကၠသိုလ္မွ Cockrell အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ သူသည္ နိုဗယ္ဆုကို ရရွိမည့္ အသက္အႀကီးဆုံး ပုဂၢိုလ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဝစ္တင္ဟန္၊ ၇၇ ႏွစ္သည္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္မွ Binghamton တကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္

ဓာတုေဗဒနိုဗယ္ဆုရွင္ သုံးဦးသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ တြင္ စေတာ့ဟုမ္း၌ ဆြီဒင္ဘုရင္ထံမွ ဆုကို အခမ္းအနားႏွင့္လက္ခံရယူရ မည္ျဖစ္သည္။ နိုဗယ္ဆုကို ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ သိပၸံပညာရွင္ အဲဖရက္နိုဗယ္ကို ဂုဏ္ျပဳ၍ ထိုေန႕တြင္ ဆုေပးပြဲကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

Source : Eleven Media Group