fbpx

အေသးစား အဂတိမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဌာနအဖြဲ ့အစည္း ၂၂ ခုတြင္ CPU သုံးမည္

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္(ဆင္ဟြာ)

အေသးစား အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန ၁၇ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ့အစည္း ငါးခုတို ့တြင္ CPU Toolkit (Corruption Prevention Unit) လက္သုံး ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳသြားမည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ယေန ့ ေန ့လယ္ပိုင္း ေနျပည္ေတာ္ Kempinski Hotel တြင္ က်င္းပေသာ အေသးစား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ CPU Toolkit စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“CPU Toolkit ဟာ အေျခခံျပည္သူတစ္ဦးနဲ ့ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ အၾကား ၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ အႀကံျပဳခ်က္ ရယူဖို ့ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ယႏၱရားတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲ တိုင္ၾကားမႈ ယႏၱရားကို အစားထိုးျခင္း၊ သို ့မဟုတ္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ျခင္း လုံး၀ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္၊ ဒီ လက္သုံး ကိရိယာဟာ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္သာမက တာ၀န္ယူမႈ ရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းနဲ ့တုံ ့ျပန္ ေျဖၾကားရျခင္း ဟုဆိုတဲ့ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအတြက္ ေကာင္းမြန္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ အဂၤါရပ္ သုံးခ်က္ကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္” ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ေျပာခဲ့သည္။

World Bank (Myanmar) Head Office Mr. Gevorg Sargsyan အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးအတြက္ ယေန႕ ့မွ စတင္၍ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၀ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ တခ်ိဳ ့့တြင္ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူေသာ ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းထံသို ့ သက္ဆိုင္ရာ CPU က SMS မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ စုံစမ္း ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို ့ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ CPU မ်ားကိုလည္း မၾကာမီ စတင္ စမ္းသပ္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို ့ CPU မ်ားတြင္ ထို လက္သုံး ကိရိယာ (Toolkit) မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ သုံးစြဲနိုင္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕က လူအင္အား၊ ေငြအင္အား၊ နည္း ပညာအင္အားမ်ား စိုက္ထုတ္လ်က္ စြမ္းအားျပည့္ ကူညီေပးေနသည္ကို ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ CPU မ်ား ကိုယ္စား အထူးေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို ့အတူ Multi-donor Trust Fund အစီအစဥ္အရ အားေပးကူညီၾကေသာ အဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္းလည္း ဥကၠ႒က ေျပာခဲ့သည္။

အေသးစား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ CPU Toolkit စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ထို ့အျပင္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က “တားဆီး ကာကြယ္ျခင္းဟာ တရားစြဲဆို အေရးယူျခင္းထက္ မ်ားစြာ ပိုမို ထိေရာက္ပါတယ္၊ နိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြကို ရာဇ၀တ္မႈ မျဖစ္ပြားမီ ႀကိဳတင္ တားဆီး ကာကြယ္နိုင္ ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္သာမက နိုင္ငံေတာ္အတြက္ပါ ထိခိုက္ နစ္နာမႈကို နည္းပါး သက္သာေစပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ CPU မ်ား ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္နိုင္ရန္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက မိသားစုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေစတနာထားၿပီး ၀ိုင္း၀န္း ကူညီေပးၾကဖို ့ အေလး အနက္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ၌ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန ၁၇ ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ့အစည္း ငါးခုတို႔တြင္ CPU ၃၇ ခု ဖြဲ ့စည္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ တာ၀န္ သုံးရပ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ေျခာက္ရပ္ တို ့ကို ခ်မွတ္ ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ သုံးရပ္တို ့မွာ ၁။ ဌာနမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ နိုင္ေသာ အေျခအေနကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ၂။ ထိုျပႆနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္း ကမ္း ႏွင့္ အညီ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ ၃။ အဂတိ လိုက္စားမႈ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္နိုင္ေျခ ဆန္းစစ္ ရန္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့့က်ေစရန္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းတို ့ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။(Xinhua)

Source : Xinhua Myanmar