fbpx

" Ex ကို ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္လိုခ်စ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ျပတ္သြားေပမဲ႔ ရန္သူလိုမသတ္မွတ္ပါဘူး… ဆိုဖီယာ "

” Ex ကို ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္လိုခ်စ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ျပတ္သြားေပမဲ႔ ရန္သူလိုမသတ္မွတ္ပါဘူး… ဆိုဖီယာ “

Source : The Voice