fbpx

ကထိန္ပြဲမ်ားတြင္ အသံညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစလို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ရပ္ကြက္အလိုက္၊ လမ္းအလိုက္၊ ေက်း႐ြာအလိုက္ အလွဴပြဲမ်ား၊ တရားပြဲမ်ား၊ ဘုရားပြဲမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကထိန္ပြဲမ်ားျဖင့္ စည္ကားလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ႐ံုး၊ ဌာနမ်ားအလိုက္လည္း ကထိန္ အလွဴပြဲမ်ားက်င္းပလာၾကသည္မွာ ပီတိျဖစ္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ “အလွဴေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာ” ဆိုေသာ စကားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏အလွဴဒါန ရက္ေရာမႈကို ေဖာ္ၫႊန္းလ်က္ရွိသည္။ အလွဴဒါနျပဳရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကမၻာ့အဆင့္ (၁)ေနရာ၌ပင္ဆက္တိုက္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔လွဴဒါန္းရာတြင္ အလွဴရွင္၊ လွဴဖြယ္ပစၥည္းႏွင့္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔ အေပၚမူတည္၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈလည္း ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။ 
သကၤန္းတြင္ ကထိန္၊ ေက်ာင္းမွာ သိမ္
အထူးသျဖင့္ “သကၤန္းတြင္ ကထိန္၊ ေက်ာင္းမွာသိမ္” ဆိုေသာ စကားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အတြက္ အလွဴဒါနျပဳရာတြင္အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစရန္ လမ္းျပေပးလ်က္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေက်ာင္းလွဴရာတြင္ သိမ္ေက်ာင္းလွဴဒါန္းျခင္းသည္ အက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာရဟန္းျပဳျခင္း၊ ဥပုသ္သီတင္းသီလေဆာက္တည္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ သံဃာ့ကိစၥအဝ၀တို႔ကို ထိုသိမ္ေက်ာင္းအတြင္း၌သာ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သိမ္ေက်ာင္းသည္ သာသနာ၏ေရေသာက္ျမစ္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။
ထိုနည္းတူစြာပင္ ကထိန္သကၤန္းသည္လည္း ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲ မထားဘဲ သံဃာကိုသာရည္မွန္း လွဴဒါန္းရျခင္းျဖစ္သည္။ ကထိန္သကၤန္းသည္ သံဃာမ်ားကိုသာ ရည္မွန္းလွဴဒါန္းရေသာေၾကာင့္ သံဃိကဒါန ေျမာက္ျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔မွစ၍ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔အထိသာ လွဴဒါန္းရသျဖင့္ ကာလဒါနေျမာက္ျခင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား လာဘ္လာဘျဖစ္ထြန္းေစကာ ခ်မ္းသာေစျခင္း၊ လွဴဒါန္းသူအား အက်ိဳးငါးပါးတိုးပြားေစျခင္းႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဝိနည္းသိကၡာငါးပါးျဖင့္ သင့္ေရာက္ႏိုင္ေသာအာပတ္တို႔ကို ျပယ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းရျခင္းသည္ အမြန္ျမတ္ဆံုး ဒါနတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဝါတြင္းသံုးလပတ္လံုး ဝါမက်ိဳးမပ်က္ဘဲ ပဝါရဏာျပဳေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားရွိရာေက်ာင္းတိုက္မ်ား၌သာ ကထိန္ခင္းၾကသည္။ ကထိန္ခင္းရာ၌ သကၤန္းတစ္ထည္တည္းျဖစ္ေစ၊ အမ်ားကိုျဖစ္ေစ “ဣမံ စီဝရံ သံဃႆေဒမိ” ဤသကၤန္းကို သံဃာေတာ္မ်ားအား လွဴဒါန္းပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ထား၍ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကပါသည္။
ကထိန္သကၤန္းျဖစ္ေပၚလာျခင္း
သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ဖူးေျမာ္ရန္အတြက္ ဘဒၵဝဂၢီရဟန္းသံုးက်ိပ္တို႔သည္ ဝါကၽြတ္ေသာအခါ ဝါဆိုဝါကပ္ရာျဖစ္ေသာ ေကတျပည္မွ ေျခလ်င္ခရီးျဖင့္ႂကြလာခဲ့ၾကရသည္။ ထိုစဥ္က မိုးႀကီးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းသျဖင့္ ရဟန္းမ်ားမိုးေရစြတ္စိုကုန္ၾကသည္။ ထိုသို႔မိုးေရစိုစြတ္ ေသာသကၤန္းျဖင့္ပင္ ဖူးေျမာ္ၾကရသည္ကို ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ျမင္ေတြ႔ရေသာအခါ ခရီးေဝးမွလာသည့္ ထိုရဟန္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပုရိမဝါ ကပ္ျခင္း၌ ျပည့္စံုေသာရဟန္းတို႔ကို ကထိန္ခင္းခြင့္ျပဳေၾကာင္းပညတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကထိန္သကၤန္းျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗုဒၶစာေပမ်ားတြင္ဖတ္႐ႈမွတ္သားရပါသည္။
ကထိန္ပြဲေတာ္ကို “မိုးလကုန္စဲ ကထိန္ပြဲ” ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားႏွင့္အညီ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔မွ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ အထိ ခင္းက်င္းရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးဘုရင္မ်ားလက္ထက္ ကတည္းကပင္ ကထိန္ပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ကထိန္ခင္းရာ၌ မရွိႏြမ္းပါးေသာ ရဟန္းကိုျဖစ္ေစ၊ အႀကီးဆံုးမေထရ္ကိုျဖစ္ေစ ကပ္လွဴရန္အတြက္ ဉတ္သကၤန္းအျပင္ ပရိကၡရာရွစ္ပါးႏွင့္ အျခားေသာ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းလွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကသည္။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ကထိန္သကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ မိမိသြားလိုရာခရီးကို အတားအဆီး၊ အေႏွာင့္အယွက္မရွိ လြတ္လပ္ေဘးကင္းစြာ သြားလာႏိုင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ေဘးအႏၲရာယ္မွကင္းေဝးႏိုင္ျခင္း၊ မိမိပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို အဖ်က္အေမွာင့္မ်ားရန္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ မိမိပစၥည္း ဥစၥာမ်ားကို သူတစ္ပါးႏိုင္ထက္စီးနင္းယူေဆာင္ျခင္းမွကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးငါးျဖာကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ရရွိခံစားရပါသည္။
ထို႔အျပင္ ကထိန္သကၤန္းအလွဴရွင္မ်ားသည္ ေ႐ႊအဆင္းကဲ့သို႔ ဝင္းဝါေသာအသားအေရရွိျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္၌ အညစ္အေၾကးကင္းစင္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ႏူးညံ့ေျပျပစ္ျခင္း၊ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါေတာက္ပျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ အဝတ္အစားမ်ိဳးစံုကိုဝတ္ဆင္ခြင့္ရရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းအမႀကီးဝိသာခါကဲ့သို႔ မဟလတာတန္ဆာကို ဆင္ျမန္းခြင့္ရရွိျခင္းႏွင့္ အဆံုးတစ္ေန႔တြင္ နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ျခင္းဟူေသာထူးကဲသည့္ အက်ိဳးတရားမ်ားစြာကိုလည္း ရရွိႏိုင္ေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဆိုခဲ့ပါအက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိေနမွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ 
အသံညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေစလို
ကထိန္အလွဴပြဲတြင္မပါမရွိေသာအရာသည္ ပေဒသာပင္ျဖစ္သည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ပေဒသာပင္မ်ားႏွင့္ ပနံရလ်က္ရွိသည္။ ပေဒသာပင္ ဆိုေသာေဝါဟာရသည္ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းဟုဆိုရႏိုင္ေပသည္။ လူတစ္ဦးသည္ ပေဒသာပင္တြင္ မိမိတတ္ႏိုင္သမွ်ခ်ိတ္ဆြဲလွဴဒါန္းႏိုင္ေပသည္။ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူမ်ားသည္ပင္လွ်င္ လုပ္အားဒါနျဖင့္ ပါဝင္လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္မလွဴလို႔မရွိ၊ မရွိလို႔မလွဴဆိုေသာစကားမ်ိဳးျဖင့္ အတင္းအက်ပ္အလွဴခံသည့္ပံုစံမ်ိဳးလည္း မရွိသင့္ေပ။ ကထိန္ရာသီတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ႐ံုး၊ ဌာန၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလွဴေငြႏွင္ပစၥည္းမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ေကာက္ခံေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္သင့္ေပ။ ေစတနာအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းမွသာလွ်င္ ဒါနေျမာက္ေပမည္။ ထို႔အျပင္ ကထိန္ပြဲေတာ္တြင္ မပါမျဖစ္ေသာအရာသည္ ပေဒသာပင္ လွည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပေဒသာပင္လွည့္ျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ထိုပေဒသာပင္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈၿပီး မုဒိတာပြားမ်ားႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ မည္သည့္အလုပ္တြင္မဆို တန္ေဆး၊ လြန္ေဘးဆိုသလို အစြန္းမေရာက္ဖို႔ေတာ့ လိုမည္ထင္ပါသည္။ ကထိန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ရပ္ကြက္ထဲ၌ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား၊ Sound Box ႀကီးမ်ားကို က်ယ္ေလာင္စြာဖြင့္ၿပီး မိုးလင္း၊ မိုးခ်ဳပ္ အခ်ိန္ျပည့္ ပေဒသာပင္လွည့္ေနမည္ဆိုလွ်င္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အသံညစ္ညမ္းမႈ (Sound Pollution) ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ကထိန္ပြဲေတာ္၌ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ အၿငိမ့္ပြဲမ်ား၊ ဇာတ္ပြဲမ်ားထည့္လာျခင္း၊ တစ္ေနကုန္ပေဒသာပင္ လွည့္ျခင္းျဖင့္ အေပ်ာ္လြန္က်ဴးလာသည္မ်ား လည္းရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ပေဒသာပင္လွည့္လည္ရာတြင္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကိုလည္း အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္သြားသင့္ေပသည္။ အလွဴပြဲစီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္မည္ထင္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာျမန္မာမ်ားသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ပေဒသာပင္ေရာက္လွ်င္ ကထိန္အလွဴၿပီးဆံုးသြားၿပီဟု ယူဆၾကသည္။ ကထိန္သကၤန္းကို သံဃာလက္ဝယ္သို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လွဴဒါန္း ေရစက္ခ်ၿပီးမွသာလွ်င္ အလွဴဒါနေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ ဇာတ္ပြဲမ်ားၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ပေဒသာပင္လွည့္ထားရေသာေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ကာ အလွဴေရစက္ခ်ပြဲသို႔ပင္ မတက္ႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။ မည္သို႔ပင္ ပင္ပန္းေနေစကာမူ ကထိန္သကၤန္းအလွဴေရစက္ သြန္းခ်ပြဲ အခမ္းအနားကို မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္လွဴဒါန္းၿပီး ေရစက္သြန္းခ်၊ အမွ်ေဝ၊ သာဓုသံုးႀကိမ္ေခၚျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ လူပင္ပန္းရက်ိဳး၊ ေငြေၾကးကုန္က်ရက်ိဳး၊ အခ်ိန္ေပးဆပ္ရက်ိဳးနပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဆိုရလွ်င္ ကထိန္သကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေသာအလွဴသည္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာကုသိုလ္ျဖစ္ထြန္း ေစေသာအလွဴဒါနတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအလွဴကို တတ္အားသေ႐ြ႕ ပါဝင္လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ေလာကီ၊ ေလာကုတ္ႏွစ္ျဖာေသာအက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လွဴဒါန္းရာတြင္လည္း ေငြေၾကးႏွင့္ အခ်ိန္ ကုန္ရက်ိဳးနပ္ေအာင္ ကထိန္သကၤန္းအား သံဃာ့လက္ဝယ္သို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ လွဴဒါန္းဆက္ကပ္သြား သင့္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္အက်ိဳး တရားမ်ားစြာကို လက္ေတြ႔ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမ အားလံုးသည္ အက်ိဳးထူးငါးျဖာကိုခ်က္ခ်င္း ရရွိေစႏိုင္ေသာ အမြန္ျမတ္ဆံုးဒါန ကထိန္ သကၤန္းလွဴဒါန္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္သြားသင့္ေၾကာင္း ေစတနာျဖင့္ တိုက္တြန္းသြားလိုပါသည္။
ေမာင္ေသာင္းဝင္း (တမန္ေဟာင္း)

Source : The Voice