fbpx

အရိပ္လည္းေနခ်င္၊ အခက္လည္းခ်ိဳးခ်င္၍မရပါ (Daily, Vol-7/No-178)

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အထင္ကရျဖစ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပရိဝုဏ္အတြင္းရွိ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားခုတ္လွဲသည့္သတင္းမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကိုသာမက ႏိုင္ငံ၏ အဖိုးတန္အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအတြက္ အမဂၤလာသတင္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ 
ခုတ္လွဲလိုက္သည့္ သစ္ပင္အေရအတြက္မွာ နည္းနည္းေနာေနာမဟုတ္။ အပင္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ တကၠသိုလ္ပရိဝုဏ္အတြင္း ႐ႈခင္းႏွင့္ ပတ္လမ္း မ်ားျပဳလုပ္ရန္ဟူ၍။ အခုတ္ခံလိုက္ရေသာ သစ္ပင္အမ်ားစုမွာ ၈ ႏွစ္ေလာက္ျဖင့္ အရိပ္မရႏိုင္၊ အ႐ြယ္မေရာက္ႏိုင္သည့္အပင္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။
ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါ၊ အျခားတကၠသိုလ္အသီးသီးႏွင့္ ေနရာအသီးသီးတြင္ သစ္ပင္မ်ားကို လက္လြတ္စပယ္ ခုတ္ေနသည့္ မည္သည့္အေရးကိစၥမဆို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သင့္သည္။ ဆႏၵျပသင့္သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ယေန႔လို ပညာရပ္ဝန္း၏ တန္ဖိုး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ တန္ဖိုး၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈတို႔၏ အေရးပါပံုတို႔ကို ဦးစားေပးေျပာဆိုေနသည့္ ေခတ္ကာလထဲတြင္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနသည့္ သေဘာမ်ိဳးကိုျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။ 
ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈသည္ စိတ္ကူးယဥ္ ယံုတမ္းစကားမဟုတ္ေတာ့ဘဲ လက္ေတြ႔က်က် ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရသည့္ ေခတ္ကာလတြင္ သစ္ပင္မ်ား၏ တန္ဖိုးမည္မွ်အထိ ႀကီးမားသည္ကို ႏိုင္ငံသားတိုင္းသိေအာင္ ပညာေပးရ၊ ေျပာျပၾကရမည့္အစား ယခုလိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကိုၾကားရသည္မွာ အနာဂတ္ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ရင္ေလးစရာေကာင္းလွေပသည္။ 
သစ္ပင္ခုတ္သည့္ကိစၥကို စည္ပင္ကလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တကယ္တမ္း အရင္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို တာဝန္ယူထားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္ေပသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို တရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ ၾကည့္ေနရမည့္သူမ်ားက အဘယ့္ေၾကာင့္ ယခုလိုအေနအထားမ်ိဳးအထိျဖစ္သြားေအာင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သနည္း။ 
အာဆီယံအိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏွင့္ စင္ကာပူတို႔အပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ပန္းပင္မ်ားျဖင့္ လွပေဝဆာေနေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု စီမံေဆာင္႐ြက္ထားသည္၊ ပညာရပ္ဝန္းႏွင့္လည္းညီေအာင္ ေခတ္လည္းမီေအာင္ မည္သို႔ဖန္တီးထားသည္ စသည္တို႔ကိုလည္းေလ့လာၾကည့္ေစခ်င္သည္။ ကမၻာ့တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္းကို အနိမ့္ဆံုး အြန္လိုင္းမွပင္ ေလ့လာၾကည့္၍ရသည့္ေခတ္ကာလမဟုတ္ပါေလာ။ 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားပင္ လာေရာက္ပညာဆည္းပူးရသည္အထိ အဆင့္ျမင့္ခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ပံုရိပ္ကို ယခင္အေနအထားမ်ိဳးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ ပညာေရးမူဝါဒေကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ဆြဲတင္ေပးရမည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုလို ဆင္ျခင္တံု တရားမဲ့ၿပီး တာဝန္ယူမႈကင္းေသာ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးထပ္မံမႀကံဳေတြ႔ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းဟန္႔တားၾကရမည့္အေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 
အယ္ဒီတာ (၄ – ၁၁- ၂၀၁၉)

Source : The Voice