fbpx

ၿငိမ္းခ်မ္းမွကို ျဖစ္မယ့္တိုင္းျပည္

NCA ေရးထိုးျခင္း ေလးႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲမွာ ကယားျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားက “မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔မျဖစ္ဘူး” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကိုသီဆိုၿပီး ဒီသီခ်င္းကို NRPC ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနအရ မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္လုပ္ၾကပါ၊ တာဝန္ရွိသူ အားလံုးက ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးစားေပးၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပံုရပါတယ္။ အမွန္တကယ္လည္း ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနက ကယားတိုင္းရင္းသား လူငယ္ေလးေတြ သီခ်င္းဖြဲ႔သလို မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔ကိုမျဖစ္ေတာ့ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းမွကို ျဖစ္ေတာ့မယ့္ တိုင္းျပည္ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီတိုင္းျပည္ဟာ အခုဆိုရင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၁၀ ႏိုင္ငံထဲမွာ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အရာရာနိမ့္က်ေနတဲ့တိုင္းျပည္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အေပါမ်ားဆံုးတိုင္းျပည္၊ ကမၻာမွာ ျပည္တြင္းစစ္အရွည္ၾကာဆံုး တိုင္းျပည္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြေပါမ်ားၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေလ်ာ့က်အားနည္း ေနတဲ့တိုင္းျပည္၊ ႏိုင္ငံသားေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ တစ္ေန႔တာဝင္ေငြ အနိမ့္က်ဆံုးတိုင္းျပည္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အနည္းအပါးဆံုးတိုင္းျပည္၊ အဂတိလိုက္စားမႈအရွိဆံုး စာရင္းဝင္ေနဆဲ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ျပည္မနဲ႔ေတာင္တန္းေဒသေတြ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ၊ ျပည္မႀကီးအတြင္းထဲမွာတြင္ရွိတဲ့လမ္းေတြ (အျမန္လမ္းအပါအဝင္) နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးေပးေဝႏိုင္မႈ၊ ျပည္မနဲ႔ ေတာင္တန္းေဒသေတြ တစ္ေျပးညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ေတြ အရည္အေသြးမီမီထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္မႈနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ၿပီး ကမၻာ့ေဈးကြက္ဝင္ အရည္အေသြးစံခ်ိန္ေကာင္းမႈ၊ စားေသာက္ ကုန္ေတြ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈေတြ အရာရာဟာ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြနဲ႔စာရင္ အရာရာအားနည္းေနတဲ့ တိုင္းျပည္စာရင္းထဲမွာ ရွိေနဆဲပါ။ ဒီအခ်က္ ေတြဆိုတာကလည္း ေထြေထြထူးထူး ခက္ခက္ခဲခဲ ေျမျပင္မွာဆင္းၿပီး သုေတသနျပဳ တိုင္းတာတြက္ခ်က္စရာမလိုေလာက္ေအာင္ကို တိုင္းသူ ျပည္သားအားလံုးလည္း သိၾက၊ ျမင္သာထင္သာရွိစြာနဲ႔ အားလံုးလက္ခံထားၾကတဲ့အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ေဖာင္းပြတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ဖံုးဖိကာကြယ္ထားလို႔ရတဲ့ ေခတ္လည္းမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
ဒီလိုအခ်က္ေတြ ေပါမ်ားတာမို႔လည္း တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ မ႐ိုးႏိုင္တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြ ၾကားေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္ အတြင္းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့သတင္းေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လိုက္ရင္ လက္ရွိတိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနတဲ့ အစိုးရဌာနေတြအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့သတင္းေတြ၊ ျပည္သူေတြအၾကားမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့သတင္းေတြဆိုၿပီး ျမင္ရႏိုင္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ အစိုးရဌာနေတြအတြင္းက သတင္းေတြကို အေျခခံက်က် ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ အေျခခံက်တာကေတာ့ ဌာနအႀကီး အကဲေတြရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ တရားဥပေဒမစိုးမိုးမႈ၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ယိုင္လဲေနမႈ၊ လစာစရိတ္နည္းပါးမႈအၾကားမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ ေခါက္႐ိုး မေျပေသးမႈနဲ႔ Mismanagement ဆိုတဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ လြဲမွားမႈေတြအၾကား လူသားအရင္းအျမစ္ (Human Resource-HR) မလံုေလာက္မႈ၊ ဆံုး႐ံႈးေနမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့သတင္းေတြကို ေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ေနာက္ဆက္ၿပီး ျပည္သူေတြအၾကားကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မရရွိမႈ၊ ဓာတ္ေျမဩဇာ အလြန္အကၽြံသံုးစြဲမႈ၊ ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီးမႈ ေတြအၾကားမွာ သီးႏွံထြက္ကုန္ေတြ အရည္အေသြးက်ၿပီး ကမၻာ့ေဈးကြက္မဝင္မႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ေတြ ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းမႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီးလံုေလာက္စြာမရရွိမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈ၊ ပညာေရးနိမ့္က်မႈနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္ရရွိမႈနည္းပါးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေပါမ်ား လာမႈမ်ားအၾကားမွာ လူငယ္ေတြ အက်င့္စာရိတၱ ယိမ္းယိုင္လာမႈ၊ ခိုး၊ ဆိုး၊ ႏိႈက္ဆိုတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြက်ဴးလြန္မႈ၊ ေခါင္းေထာင္ေပါမ်ားလာမႈနဲ႔ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တစ္ေန႔တာဝင္ေငြရရွိမႈ နည္းပါးမႈျပႆနာအျပင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္းေတြ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈနဲ႔ က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာျပ ႆနာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကရတဲ့ျပႆနာေတြ ေန႔စဥ္လိုလို ၾကားေန သိေန ျမင္ေနၾကရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အရည္အေသြးမမီတဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ၊ သက္သာတဲ့ယာဥ္ေတြကိုသံုးစြဲမႈနဲ႔ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္း သိရွိလိုက္နာမႈ အားနည္းမႈေတြေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တိုက္ခိုက္တိမ္းေမွာက္မႈ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္တဲ့ အစာအာဟာရမမွီဝဲ၊ မျပည့္ဝမႈမ်ားအၾကားမွာ ေသေက်ပ်က္စီးရမႈ မ်ားျပားလာမႈ၊ လူ႔သက္ တမ္းအတိုဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္လာမႈေတြဟာလည္း ဆက္စပ္ျဖစ္လာေနျပန္ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးအေနနဲ႔ကေတာ့ လူငယ္အမ်ားစုဟာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ မပါဝင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံတကာကို တရားဝင္နည္းနဲ႔တစ္ဖံု၊ တရားမဝင္တဲ့နည္းနဲ႔တစ္နည္း ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ထြက္ခြာေနၾကၿပီး ျပည္တြင္းက လူအမ်ားစုဟာလည္း ေငြအလြယ္ ရမယ့္နည္းေတြျဖစ္တဲ့ ေလာင္းကစားမႈ (၃ လံုး၊ ၂လံုး၊ ေဘာလံုး၊ ဖဲ၊ ဂ်င္၊ ၾကက္…စတဲ့)၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ အႏွိပ္ခန္း၊ ကာရာအိုေကေတြ တရားမဝင္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္လာမႈ၊ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈ၊ တရားမဝင္ေရနံနဲ႔ သယံဇာတေတြ ခိုးထုတ္မႈမ်ိဳးစံုကို ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ လက္သိပ္ထိုးၿပီး က်ဴးလြန္ေနၾကတာေတြကို သတင္းအျဖစ္ ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႔ေနၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အခု ဆိုရင္ပဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေျမေနရာလု တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္ေနတာ၊ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျဖတ္ခံေနၾကရတာ၊ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲေတြအၾကား ေသေက်ေနၾကရတာ၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေတြျပတ္ေတာက္ၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေတြရပ္တန္႔ေနတာ၊ သြားေရးလာေရးခက္ေနတာ၊ စစ္နယ္ဝန္းအတြင္း က်ေရာက္တဲ့ ေဒသေတြမွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စာေရးေသာက္ေရးကအစ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတဲ့သူေတြ ျမင့္တက္ေနတာေတြဟာ အားလံုးသိၾကတဲ့အေျခအေနေတြပါ။ ေနာက္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသကို ၾကည့္ရင္လည္း အလားတူအျဖစ္မ်ိဳးေတြ ရွိေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္စြာမရရွိႏိုင္ေသးမႈ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေတြနဲ႔ထိစပ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက ၿခံစည္း႐ိုးေတြကို မထိန္း သိမ္းႏိုင္မႈအၾကားမွာ ျပည္ပကဝင္လာတဲ့ တရားမဝင္ယာဥ္၊ အရည္အေသြးမမီတဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု၊ မူးယစ္ေဆးေပါင္းစံုကို ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဆိုတာလည္း အားနည္းခ်က္မႈေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီအားနည္းခ်က္ေတြကပဲ ဒီတိုင္းျပည္အတြင္းမွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တရားဥပေဒမစိုးမိုး ႏိုင္မႈေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအတြက္ အေပၚမွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြေပါင္းစံုကို ျပန္အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး ဒါေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေနရတာလဲ ဆိုတဲ့အေျဖကို ရွာၾကည့္ရင္ တိုင္းျပည္မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔ဆိုတဲ့အေျဖကလြဲၿပီး က်န္အေျဖမရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လည္း မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔မျဖစ္တဲ့ တိုင္းျပည္လို႔ ေျပာရတာပါ။ အမွန္သာ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျပည္မနဲ႔ေတာင္တန္း ေဒသတစ္ေျပးညီ မွ်တစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမယ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ လံုေလာက္ စြာျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္လာမယ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေတြ ေကာင္းလာမယ္၊ နယ္စပ္ဂိတ္ေတြလံုၿခံဳလာၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေတြအေပၚ စနစ္တက် အခြန္စည္းၾကပ္လို႔ တိုင္းျပည္ဘ႑ာတိုးတက္ရရွိလာမယ္၊ ျပည္တြင္းမွာ တရားမဝင္ပစၥည္းေတြ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔မညီၫြတ္တဲ့ အစားအစာေတြ နည္းပါးလာမယ္၊ ဒါဆိုရင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေတြ ပိုမိုေနရာရလာမယ္၊ တစ္ဆက္တည္းဆိုသလို ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြရလာၿပီး တစ္ေန႔တာဝင္ေငြ ပိုမိုတိုးတက္ရရွိလာမယ္၊ ႏိုင္ငံ GDP တက္လာမယ္၊ လစာေတြတိုးေပးႏိုင္မယ္၊ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အလွ်ိဳအလွ်ိဳဝင္လာမယ္၊ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြေတြ ယခင္ထက္ရလာမယ္၊ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြကို အေသအခ်ာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္မယ္၊ ဒီလိုနည္းနဲ႔ တိုင္းျပည္ဟာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာမယ္လို႔ စာေရးသူ တထစ္ခ်ေျပာရဲ ေရးရဲပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒါဟာ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး ေရးေန၊ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီကေန ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ ေသာင္းက်န္းသူမရွိဘူးလားဆိုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ-ထိုင္းနဲ႔ဖိလစ္ပိုင္ဆိုရင္လည္း အစြန္း ေရာက္ခြဲထြက္ေရးသမားေတြ ရွိပါတယ္။ သူတို႔လည္း တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္း ေနရဆဲပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါက သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တစ္ေနရာဘက္မွာသာ ကြက္ကြက္ ေလးရွိၾကတာမို႔ က်န္ေနရာအားလံုးကဖြံ႔ၿဖိဳးတယ္၊ တိုးတက္တယ္၊ နယ္ စပ္ဂိတ္ေတြကို စိုးမိုးထားႏိုင္တယ္၊ FDI ေတြအမ်ားႀကီးဝင္တယ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိတယ္၊ အဂတိကင္းတယ္၊ GDP တက္တယ္၊ တိုင္းျပည္က ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေတာ့ က်န္တဲ့က႑ေပါင္းစံုလည္း သူ႔အလိုလိုပါလာၿပီး သားျဖစ္ေနပါတယ္။ အိႏၵိယဆိုရင္လည္း ရွိေနတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အေစာက ေျပာသလို ေနရာတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္းက လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ဒီတိုင္းျပည္လို ျဖစ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီတိုင္းျပည္လို႔ သံုးႏႈန္းၿပီးေရးေတာ့ မင္းေရာ ဒီတိုင္းျပည္က မဟုတ္ဘူးလားလို႔ ေမးစရာေတာ့ျဖစ္မွာပါ။ မွန္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ စာေရးသူလည္း ဒီတိုင္းျပည္ကပါ။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းျပည္ကို စည္းလံုး ညီၫြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ က႐ုဏာေဒါေသာနဲ႔ ရင္နာစြာ သံုးႏႈန္းရတာပါ။ ကဲထားေတာ့ ဒီတိုင္းျပည္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း။ အေစာကေျပာတဲ့ မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔ မျဖစ္ေတာ့တဲ့အေၾကာင္း ျပန္ေျပာၾကရေအာင္ပါ။
ဒီကေန႔မွာဆိုရင္လည္း တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ ေနရာတိုင္းေတာ့ မၿငိမ္းခ်မ္းေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သတၱိရွိရွိနဲ႔ရယူခ်င္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ေလးစားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ-ကရင္၊ ကယားနဲ႔ မြန္ေဒသပါ။ သူတို႔ေဒသကိုၾကည့္ရင္ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ ျပည္မနဲ႔တစ္ေျပးညီမွ်တစြာ(နီးပါး) ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ျပည္မအတြင္းကေနၿပီး ကရင္၊ ကယားတိုင္းရင္းသား ေဒသကိုျဖတ္ၿပီး ထိုင္းနယ္စပ္ကိုသြားႏိုင္တဲ့လမ္းေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ က်ယ္ျပန္႔ေခ်ာေမြ႔ေနသလို ျပည္မကသူေတြလည္း ဥဒဟိုသြား လာလည္ပတ္ေနၾကတာ ျမင္ေနရပါၿပီ။ ကရင္၊ ကယားျပည္နယ္ဆိုရင္ တစ္ျပည္နယ္လံုး ဘယ္ေနရာကိုသြားလည္မလဲ၊ ဘယ္ေနရာကို သြားခ်င္သလဲ။ သူတို႔ကိုျဖတ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံထဲက မဲေဆာက္၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္၊ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ေတြကို သြားလည္ခ်င္သလား။ ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ။ အစစ္အေဆး အတားအဆီးကင္းကင္းနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ သြားလာလို႔ရေနပါၿပီ။ သူတို႔ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အခုဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္မီးေတြရ၊ လမ္းေတြေကာင္းနဲ႔ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြေတာင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အလုပ္အကိုင္ေတြ ရရွိေနပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းလို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနၿပီ၊ ဒီအသီးအပြင့္ကိုလည္း သူတို႔ေဒသက တိုင္းရင္းသားေတြေရာ၊ ျပည္ပမွသူေတြေရာ ခံစား၊ စံစားလို႔ေနၿပီ၊ သူတို႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း သူတို႔ေဒသကို သူတို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္၊ သာယာေအာင္လုပ္နဲ႔ သူတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတာ ေနာက္က်တယ္လို႔ေတာင္ ပါးစပ္က ထုတ္မေျပာ႐ံုတစ္မည္ပါပဲ။ ဒီအရသာကို သူတို႔အႀကိဳက္ေတြ႔ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္လို႔ စာေရးသူ တထစ္ခ်ေျပာရဲပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ သူတို႔ေဒသေတြ မျငိမ္းခ်မ္းခင္က အသက္ကို ဖက္နဲ႔ထုပ္ၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲ သြားလာေနထိုင္ခဲ့ဖူး၊ သူတို႔နဲ႔ရင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္လို႔ပါ။ အခုေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔ မျဖစ္ဘူး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းလို႔ကို ျဖစ္မွျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီအေျခအေနေတြ ျမင္ရေတြ႔ရတာ စာေရးသူလည္း ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရသလို လူကိုယ္တိုင္လည္း သူတို႔ေဒသေတြကို ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ ေန႔ခ်င္းျပန္ေတာင္ သြားလာလည္ပတ္ခြင့္ ခံစားရေနပါၿပီ။
ဒါေပမဲ့လည္း က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြျဖစ္တဲ့ ရွမ္းေျမာက္၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္ေဒသေတြမွာေတာ့ မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔ကို မျဖစ္ပါဘူး။ မၿငိမ္းခ်မ္းတာမို႔ အေစာကေျပာသလို ေဒသခံျပည္သူေတြလည္း အသက္ကိုဖက္နဲ႔ ထုပ္လို႔ ေျပးလႊားပုန္းခို၊ ပညာေရးနိမ့္က်၊ က်န္းမာေရးဆိုးဝါး၊ စီးပြားေရး ပ်က္ျဖစ္ေနရသလို တိုင္းျပည္လည္း ကမၻာ့အလယ္မွာ မ်က္ႏွာပ်က္ရ၊ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ေသေက်ပ်က္စီးရ၊ တိုင္းျပည္ကိုဝိုင္းဝန္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ့္အားေတြ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြဆံုး႐ံႈးရ၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြ ဆံုး႐ံႈးရ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေတြ ျပတ္ေတာက္ရဆိုတဲ့ စစ္ရဲ႕အနိ႒ာ႐ံုေတြကိုျဖစ္ေန၊ ၾကားေနရတာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ရသလို ကိုယ့္တိုင္းျပည္ေရွ႕ေရးအတြက္၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္လည္း ရင္ေလးရပါတယ္။
ဒီအတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ ဒီက်န္တဲ့ေဒသေတြလည္း မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔ကိုမျဖစ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းမွကိုျဖစ္မွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းမွပဲ အေပၚမွာေျပာခဲ့ တဲ့ျပႆနာေပါင္းစံုေျပလည္ၿပီး တိုင္းျပည္လည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာပါ။ အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းလာႏိုင္မွာပါ။ ဒီအတြက္ အပစ္အခတ္ေတြ အျမန္ရပ္စဲၾကပါ။ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးရင္ ဘယ္သူမွ ၾကားဝင္ဖ်က္ဆီးလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ကရင္နဲ႔ ကယားေဒသက သက္ေသျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ ျပည္သူ၊ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကလည္းသူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ FB ေပၚတက္ၿပီး ေရးသားေသြးခြဲတာေတြ၊ ေျမႇာက္ပင့္တာေတြမလုပ္ၾကပါနဲ႔၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္စည္းလံုးၿပီး အေျဖရွာၾကပါ၊ ေနာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔လည္း အခါမလပ္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ပါတယ္။
သန္းၿဖိဳးႏိုင္

Source : The Voice