fbpx

ရင္၌ျဖစ္ေသာ ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ သေဘာထားသည္

ယခုအခါတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ံုး မ်ားတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔၌ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ႀကိဳတင္က်င္းပလ်က္ရွိၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ လ ၄ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ံုး၊ ဘားအံၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားကာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ကံစမ္းမဲမ်ားႏိႈက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ခဲ့ၿပီး ဝမ္းသာအားရ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ဝမ္းသာအားရ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည့္အေၾကာင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ကံစမ္းမဲေဖာက္ျခင္းမ်ားစသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးက ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ အားေပးခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမ်ိဳးကား မရွိသေလာက္ ရွားပါးသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ပို၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏အမွာစကားတြင္ ပါဝင္သည့္ “မိမိအေနႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အားကိုးအားထားျပဳသည့္အျပင္ မိမိရင္၌ျဖစ္ေသာ ရင္ဝယ္သားမ်ားကဲ့သို႔ သေဘာထားပါေၾကာင္း” စသည့္ ေျပာၾကားခ်က္သည္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာဝန္ထမ္းမ်ားသာမက ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ထိုဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူမ်ားပင္ ထိုစကားေၾကာင့္ ပီတိေဝျဖာခဲ့ရပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ား၏လက္ေအာက္တြင္ အေခၚအေဝၚအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္း၍ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ခ်ီးက်ဴးစကားမ်ိဳး အေျပာမခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ႏွိပ္ကြပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသာ ခံခဲ့ၾကရ၍ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ကလည္း အစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားကို မည္သို႔ပင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မ်က္ႏွာေကာင္းမရခဲ့သည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အျပဳအမူႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရာရွိဆိုးဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ပင္ အတပ္ခံခဲ့ရသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္က အာဏာရယူၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာတြင္ ယခင္တိုင္းမင္းႀကီး၊ ခ႐ိုင္ဝန္၊ နယ္ပိုင္ဝန္ေထာက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ပိုင္တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းကာ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္၍ ေထြအုပ္အရာရွိမ်ားက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ တိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔႐ံုးမ်ားတြင္ ႐ံုးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကရျပန္ပါသည္။ ထိုစဥ္ကမူ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အလုပ္ဝင္ခါစျဖစ္၍ ယခင္ ၿမိဳ႕ပိုင္၊ နယ္ပိုင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို မဆလပါတီ၏ အေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ဟုဆိုသူ (ျမန္မာစာပင္ ေကာင္းစြာမေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္သူမ်ားက) ဦးႏွိမ္။ ဦးခ်ိဳးခဲ့သည္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ဆိုလွ်င္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးလုပ္သူက ယခင္ နယ္ပိုင္/ၿမိဳ႕ပိုင္လုပ္ခဲ့သူကို “နယ္ပိုင္ႀကီး လာပါဦးဗ်၊ လက္ဖက္ရည္ေလးမွာေပးပါဦး၊ ၿမိဳ႕ပိုင္ႀကီး လာပါဦးဗ်၊ ဒီစားပြဲေလး ဟိုဘက္ကို ေ႐ႊ႕ေပးပါဦး” ဟု ဆိုကာ တမင္သက္သက္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ိဳးႏွိမ္ခိုင္းေစခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခါ ပညာမာနရွိၾကကုန္ေသာ နယ္ပိုင္/ၿမိဳ႕ပိုင္ႀကီးမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္မွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထြက္ခြာကုန္ၾကပါသည္။ (ထိုေခတ္က ၿမိဳ႕ပိုင္/နယ္ပိုင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ရာ အလြန္မလြယ္ကူပါ။ BA, BL စသည့္ဘြဲ႔မ်ားရၾကသည့္အျပင္ လူအမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ေျဖဆိုရာမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရပါကလည္း အခ်ိန္ျပည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ၿပီး အလုပ္သင္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ခန္႔လွည့္လည္၍ တာဝန္ထမ္းရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာမ်ားကို သြားေရာက္ သင္ၾကားၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေရွ႕မီ၊ ေနာက္မီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ခါးဆက္ျပတ္သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္)။
မဆလပါတီေခတ္/ျပည္သူ႔ေကာင္စီေခတ္တြင္ အလုပ္စတင္ဝင္ ေရာက္ၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မိမိကိုယ္မိမိ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဟူ ေသာခံယူခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၊ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး စသူတို႔က ခိုင္းသမွ်လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို မညည္းမညဴ တာဝန္ေက်ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ တာဝန္က်ခဲ့စဥ္က ျပည္သူ႔ေကာင္စီအစည္းအေဝးအတြက္ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ခဲ့ရာ မိုးသဲသဲ႐ြာေနသည့္အၾကား ထိုင္ခံုမ်ားကို သယ္ယူခဲ့ရာ ထီးေဆာင္း၍မရသျဖင့္ ထိုင္ခံုကို ေခါင္းေပၚမိုး၍ ထီးသဖြယ္ေဆာင္းခဲ့ရသည့္ အျဖစ္ကလည္း အမွတ္ရစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေခတ္က အခမ္းအနား ျပင္၊ ခံုစီ၊ ခ်က္ျပဳတ္၊ ဧည့္ခံ၊ ေကၽြးေမြး စသည့္အလုပ္မ်ားကေတာ့ ၿမိဳ႕ပိုင္/ နယ္ပိုင္ တစ္ျဖစ္လဲ ႐ံုးအဖြဲ႔မွဴး/ဒု႐ံုးအဖြဲ႔မွဴးတို႔ တတ္အပ္သည့္ အ႒ာရသ အတတ္ပညာထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ “ခင္ဗ်ား တို႔ကို အားကိုးပါတယ္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားပါတယ္ ဗ်ာ” စသည့္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုသံမ်ားကား တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ၾကားရေလ့မရွိပါ။ ၎တို႔ႏႈတ္မွၾကားရေလ့ရွိသည့္စကားမွာ “ခင္ဗ်ားတို႔ ဝန္ထမ္းေတြကဗ်ာ” ဟူေသာ စကားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္၏ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုသံၾကားရဖို႔ဆိုသည္ကား ေဝလာေဝးပင္ျဖစ္သည္။
၁၉၈၈ ခု ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုသည့္ အေရးေတာ္ပံုျဖစ္ၿပီးေနာက္ ခ႐ိုင္အဆင့္ကိုလည္း ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းကာ တိုင္း/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔/ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ စသည္တို႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ပထမပိုင္းတြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ေထြအုပ္ဟူသည့္ ဌာနအဖြဲ႔ အစည္းကို အာဏာပိုင္သဖြယ္ ထင္မွတ္မွားခဲ့ၾကသည္။ အေခၚအေဝၚအား ျဖင့္သာ အဖြဲ႔ဝင္/အတြင္းေရးမွဴး စသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း က်ေတာ့ ဥပေဒႏွင့္ညီသည္ျဖစ္ေစ၊ မညီသည္ျဖစ္ေစ ခိုင္းသမွ်အလုပ္ကို ျငင္းဆန္ခြင့္မရွိ လုပ္ခဲ့ၾကရသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
ဘယ္သူ႔ကိုေတာ့ ေျမကြက္ခ်ေပးလိုက္၊ ဘယ္သူ႔ကိုေတာ့ ေျမဂရန္ ထုတ္ေပးလိုက္၊ ဘယ္သူ႔ကိုေတာ့ အရက္လိုင္စင္ေပးလိုက္ စသည့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအျပင္ ဘယ္ေျမကိုသိမ္းလိုက္ ဆိုသည္မ်ားေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ ရွင္းမရေသာ လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရေသာ္ “အစြယ္လိုသူမိဖုရား၊ အသြားေစခိုင္းသူ မင္းဧကရာဇ္၊ ေလးပစ္သူဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၊ ႀကံေဖာ္ႀကံဖက္သံုးဦးအနက္မွ ငမိုက္သားမုဆိုး နင္ခ်ည္းသာေသေစေတာ့” ဟူသည့္အျဖစ္မ်ိဳးကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ား အမွန္တကယ္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤမွ်ေလာက္လုပ္ေပးသည့္ၾကားကပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားခဲ့ရ သည့္ခ်ီးက်ဴးသံကား “ခင္ဗ်ားတို႔ ေထြအုပ္ေတြကလဲဗ်ာ” ၊ “ခင္ဗ်ား တို႔ကလည္း ေျပာလိုက္ရင္ ဒီလိုခ်ည္းပဲ၊ ဘာလဲ ဆန္႔က်င္တာလား” ၊ “ခင္ဗ်ားတို႔ ဥပေဒစာအုပ္ႀကီး ေဘးကို ဖယ္ထားစမ္းပါဗ်ာ” ဆိုသည့္ စကားသံမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ထိုေခတ္က ေန႔မအား ညမနား ဆိုသည့္ စကားအတိုင္းပင္ တစ္ေနကုန္ (အစည္းအေဝးမ်ားအပါအဝင္) မနားရ၊ ေျပးရလႊားရသည္။ ညေန ၅ နာရီေလာက္မွ ႐ံုးတက္ရသည္။ ည ၈ နာရီ ၉ နာရီ အစည္းအေဝးေခၚလွ်င္လည္း သြားတက္ရသည္။ ညသန္းေခါင္ ေခြးႏွစ္ေကာင္ပဲကိုက္ကိုက္၊ ကားႏွစ္စီးပဲတိုက္တိုက္ အေျပးအလႊား သြား၍ သတင္းပို႔ရသည္။ လူႀကီးလမ္းေၾကာင္းရွိသည္ဆိုၿပီး ဖုန္းဆက္လွ်င္ မနက္ ၄ နာရီ၊ ၅ နာရီ ထ၍ေျပးရသည္။
ဤေ႐ြ႕ ဤမွ် လုပ္ေနသည့္အထဲ (ခ်ီးက်ဴးစကား ၾကားရဖို႔ေဝးစြ)ေဒသ တစ္ခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ေရာက္လာသည့္အခိုက္ ကားတံခါးဖြင့္မေပးမိ၍ ေထာင့္မက်ိဳးဟုဆိုကာ လက္သီးျဖင့္ထိုးရန္ အ႐ြယ္ခံရသည္။ ခ႐ိုင္တစ္ခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကလည္း ခါးနာ၍ ခြင့္တင္ရာ “ငါ…မသား ေထြအုပ္ေတြ၊ ဖ်ားရတာနဲ႔၊ ခါးနာရတာနဲ႔ ထြက္စာတင္ကြာ၊ အခုထြက္” ဟူ၍ အေျပာခံရသည္။ ေဒသတစ္ခုတြင္လည္း ဆည္ေရဝပ္ဧရိယာထဲတြင္ သစ္ပင္မ်ားရွိေနသည္ကို ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက မခုတ္သည့္အတြက္ မိမိအား တိုင္းမွဴးျဖစ္သူက လက္သီးျဖင့္ထိုး ရန္အ႐ြယ္ခံရသည္။
ရင္၌ျဖစ္ေသာ ရင္ဝယ္သား 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မၾကားဖူးခဲ့ေသာ ခ်ိဳၿမိန္ၿပီး အရသာ ရွိသည့္စကားတစ္ခြန္းကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ၾကားလိုက္ရသည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာကသားတို႔အဖို႔ ေပ်ာ္မည္ဆိုပါကလည္း ေပ်ာ္ေလာက္ပါေပသည္။ ယေန႔ ယခု ေခတ္ကာလတြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းတို႔မွာ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲ ႐ံုးတက္၍ ညေန ၄ နာရီခြဲ ႐ံုးဆင္း ရသည့္ရက္ဆိုသည္မွာ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ားတြင္လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဌာနမ်ားကလည္း အလားတူ အခ်ိန္ပိုဆင္းရျခင္းႏွင့္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား၌ အလွည့္က်တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရျခင္းတို႔ရွိၾကေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားကား ထိုသို႔အလွည့္က်မဟုတ္။ အေၾကာင္းေပၚလွ်င္ ေပၚသလို၊ အေရးေပၚလွ်င္ ေပၚသလို အခ်ိန္မေ႐ြး (အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထ၍လုပ္ၾကရသည္)။ မီးေလာင္လွ်င္၊ ေလျပင္းတိုက္လွ်င္၊ ေရႀကီးလွ်င္ ေျမျပင္သို႔အလ်င္ဆင္း၍ စီမံခန္႔ခြဲရသည္။ လူႀကီးခရီးစဥ္တိုင္းတြင္ ႀကိဳဆိုေရး၊ ဧည့္ခံေရး၊ ေနရာ ထိုင္ခင္းျပင္ဆင္ေရး၊ အခမ္းအနားတက္ရန္ လူစုေဆာင္းေရးကအစ မလစ္ဟင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ယုတ္စြအဆံုး မိမိေဒသမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဝန္ႀကီးျဖစ္သြားေသာအခါ ႐ံုးပိတ္ရက္ သူ႔အိမ္ကို သူျပန္သည္ကအစ ကိုယ္က တာဝန္ႀကီးတစ္ခုလို ေျခခ်ဳပ္မိေနသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ပင္ပန္းသမွ် အေမာေတြေျပၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔လိုသည္။ႀကိဳးစားၾကဖို႔လိုသည္။ ႐ိုးသားၾကဖို႔လိုသည္။ အဂတိတရား မလိုက္စား ၾကဖို႔လိုသည္။ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိမိဌာန၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိမိေဒသ၏ဂုဏ္ သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းၾကရန္လိုသည္။ ေနာင္တြင္လည္း မည္သည့္အစိုးရ ပင္တက္သည္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းတို႔၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္သည္။
ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နည္းတူ အျခားအျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္လည္း မိမိဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ အလားတူ အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားၾကေစလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆုျပဳလိုက္ရပါသည္ ….။
သိန္းထက္ေအာင္

Source : The Voice