ဇာတ္ေကာင္က ရင္ထဲေရာက္ေနတယ္ …ပိုင္ျဖိဳးသု

” သုသု႕ကို ရူးတဲ့အခန္းေတြပိုၾကိဳက္တယ္…ဏၾကီး “
” ၀တ္မွဳန္အေနနဲ႕ေနခဲ့တယ္.. ဇာတ္ေကာင္က ရင္ထဲေရာက္ေနတယ္ …ပိုင္ျဖိဳးသု “

Source : The Voice