သူ႔အိပ္ယာေပၚ မုန္႔စားရင္မႀကိဳက္ဘူး … စံရတီမိုးျမင့္

” သူကိုေတာ့ ခြင့္လႊတ္ေပးေနတတ္တယ္… မိုးေအာင္ရင္ “

” သူ႔အိပ္ယာေပၚ မုန္႔စားရင္မႀကိဳက္ဘူး … စံရတီမိုးျမင့္ “

Source : The Voice