fbpx

ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္စြန့္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စတုတၱအႀကိမ္ညီလာခံတြင္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမွာစကားေျပာၾကား

နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပုံ–ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီဌာန)

ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္စြန့္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စတုတၱအႀကိမ္ညီလာခံကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Fortune Plaza ၌ က်င္းပရာ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိုလ္က တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကညက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ “လူငယ္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံကို ေအးခ်မ္းသာယာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္ နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း’’ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူငယ္ေတြမွာ လူႀကီးေတြထက္ ပိုမိုဆန္းသစ္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ေတြ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကံ့ခိုင္မႈေတြရွိပါေၾကာင္း၊အဘက္ဘက္က စြမ္းရည္ျပည့္ဝတဲ့ လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာဖို႔ ဖန္တီး ေပးနိုင္မယ့္ စီးပြားေရးမူဝါဒကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေနာင္အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာမယ့္ လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြႀကဳံေတြ႕ရမယ့္စိန္ေခၚမႈ ေတြကိုေက်ာ္လႊားနိုင္ဖို႔အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေတြမွာ ထည့္သြင္းနိုင္ဖို႔၊ နိုင္ငံတကာ နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရင္ေပါင္တန္းနိုင္တဲ့ လူငယ္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔ စတဲ့ အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္း၍ လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒကို ေရးဆြဲခဲ့ပါေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္စြန့္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စတုတၱအႀကိမ္ညီလာခံက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ) 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ အစိုးရက အားေပးရမယ့္ အပိုင္းေတြမွာလဲ မူဝါဒပိုင္း၊ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမယ့္ အပိုင္းအားလုံးမွာ ရႈေထာင့္စုံက ကူညီပံ့ပိုးေပးေနပါေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္မွာ လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး လြယ္လြယ္ကူကူ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ေဆာင္႐ြက္ နိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။  မၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕မႈ အရွိဆုံးနိုင္ငံစာရင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံက အတိုးတက္ ဆုံးနိုင္ငံ ၂၀ စာရင္းမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ လုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူေစတဲ့ အဆင့္မွာ ကြၽန္မတို႔စတင္တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က အဆင့္ ၁၆၀ ရွိခဲ့ရာ ကေန လက္ရွိမွာ အဆင့္ ၇၀ အထိ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အာဆီယံနိုင္ငံေတြထဲမွာ စီးပြားေရး စတင္ လုပ္ကိုင္ရာမွာ အလြယ္ ကူဆုံး အဆင့္ စတုတၳအဆင့္မွာ ရွိေနပါတယ္’’ ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားသည့္  စီးပြားေရးမူဝါဒနဲ႕သာမက ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႕ ကိုက္ညီေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP) ကိုလည္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္စြန့္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စတုတၱအႀကိမ္ညီလာခံက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ) 

“ဒီေန႕က်င္းပတဲ့ အခမ္းအနားဦးတည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ “စြန့္ဦးတီထြင္မႈ ၄.၀- ၂၁ ရာစုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေအာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္း (Entrepreneurship 4.0 – Adapting Businesses for the 21st Century)” ၂၁ ရာစုအတြက္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ အပါအဝင္ စီးပြာေရးနယ္ပယ္ တစ္ခုလုံး အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း ျပင္ဆင္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္အျဖစ္ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း’’ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆိုသည္။ 

ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံ ေခါင္ေဆာင္မ်ား ထိပ္သီး အစည္းအေဝး ႏွင့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး-ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အာဆီယံ စီးပြားေရးထူးခြၽန္ဆု ၂၀၁၉ (ASEAN Business Award 2019) အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ထူးခြၽန္ဆု (Digitalized MSME Award-Winner) နဲ႕ လုပ္ငန္း စတင္ ထူေထာင္မႈနဲ႕ တီထြင္ဆန္းသစ္ လုပ္ငန္းထူးခြၽန္ဆု (Startup & Innovation Driven Entrepreneur Winner) ကို ရယူေပးနိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္စြန့္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စတုတၱအႀကိမ္ညီလာခံက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ) 

လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႕ အနာဂတ္ကိုအျပည့္အဝယုံၾကည္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံေရး သႏၷိ႒ာန္အခိုင္အမာ ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္မွာ ႀကဳံေတြရမဲ့ စက္မႈ 4.0 (Industrial 4.0) အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္စရာ ရွိတာေတြကိုလည္း အာဆီယံနိုင္ငံေတြနဲ႕အတူ မူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံ၏ လူမႈ၊ စီးပြားတစ္ခုလုံးကို တိုးတက္ေစရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan) ကိုလည္း ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ရာမွာ စတင္ ထူေထာင္လုပ္ကိုင္တဲ့ အဆင့္ကေန စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ တစ္ခုလုံး လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစမဲ့ အစီအမံ မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနႏွင့္ နိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ႏွင့္ အနာဂတ္မွာႀကဳံေတြ႕ရမဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို အခြင့္အလမ္း အျဖစ္ အသုံးခ်ၿပီး နိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အစိုးရနဲ႕အတူ လက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္ နိုင္တဲ့ အင္အား တစ္ရပ္အျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္စြန႔္ဉီးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။  (Xinhua) 

Source : Xinhua Myanmar