fbpx

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ၏ ဂ်ီဒီပီသည္ ၆ဒသမ၁ – ၆ ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးတက္ခဲ့

5G အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ၏ အသားတင္ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္  ၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆ဒသမ၂ ခန႔္ထိရွိခဲ့ေၾကာင္း ကနဦး စာရင္းဇယားေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ေပက်င္းျမဴနီစီပယ္ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ၏ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရအလုပ္အစီရင္ခံစာ ၌ အဆိုပါကိန္းကဏန္းမ်ားအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္တြင္ အေထြေထြ ျပည္သူ႕ဘတ္ဂ်က္အခြန္သည္ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့ၿပီး စားသုံးသူေဈးႏႈန္းမွာ ၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎အအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ၿမိဳ႕ျပအလုပ္လက္မဲ့ ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္း ရွိခဲ့ၿပီး ေနထိုင္သူတစ္ဦးခ်င္း ၏ အမွန္တကယ္ရရွိေသာ ဝင္ေငြသည္ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ျဖည့္စြက္ပါရွိသည္။၎အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အေထြထြ ျပည္သူ႕ဘတ္ဂ်က္ အခြန္သည္ ၂၀၁၉ ႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ၿပီး ေပက်င္းၿမိဳ႕ ၏ ဂ်ီဒီပီကို  ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးတက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။စားသုံးသူေဈးႏႈန္းၫႊန္းကိန္း (CPI) သည္ ပ်မ္းမွ် ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္း တိုးတက္နိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပစစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည့္ အလုပ္လက္မဲ့ ႏႈန္းမွာ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua) 

Source : Xinhua Myanmar