fbpx

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္း/ျပည္ပရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌လုပ္သား ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ရရွိ

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္သားမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ၂၄,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ မ်ားတြင္ လုပ္သား၂၆,၀၀၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္း လုပ္သား ၅၀,၀၀၀ေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ အလုပ္ရရွိမႈအေနျဖင့္ အစိုးရအလုပ္အကိုင္ ၁,၃၅၉ ဦး၊ ပုဂၢလိကအလုပ္အကိုင္ ၂၅,၁၉၂ ဦး စုစုေပါင္း ၂၆,၅၅၁ ဦး ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း နိုင္ငံအလိုက္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ အေနျဖင့္ မေလးရွားနိုင္ငံသို႔ ၆,၄၇၂ ဦး၊ စင္ကာပူနိုင္ငံသို႔ ၇၆ ဦး၊ ကိုရီးယား နိုင္ငံသို႔ ၅၃၆ ဦး၊ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ၁၆,၆၉၁ ဦး၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ၆၁၉ ဦး၊ ယူေအအီး နိုင္ငံသို႔ တစ္ဦး၊ ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံသို႔ ၁၆၃ ဦး၊ ကာတာနိုင္ငံသို႔ ၁၄ ဦး   စုစုေပါင္း ၂၄,၅၇၂ ဦးကို အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေစလႊတ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြား ေစေရးအတြက္ရည္႐ြယ္၍   အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရး အတြက္ ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္    ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ား ရွာေဖြေပးျခင္းတို႔ကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေစေရးႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္လည္း အလုပ္သမားလုံေလာက္စြာ ခန႔္အပ္ထားရွိရန္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရး႐ုံးမ်ားတြင္ Labour Exchange Management System ျဖင့္ အြန္လိုင္းမွေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။(Xinhua)

Source : Xinhua Myanmar