fbpx

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၇ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့မႈသည္ လြန္စြာ႐ုပ္ဆိုးအက်ဥ္းတန္ ဟု ဆရာ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္

Source : The Voice