fbpx

ၿခံေျမက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ အေမြဆိုင္လယ္ယာေျမမႈ  (ဥပေဒေရးရာ အေမးအေျဖ)

ၿခံေျမကို က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ဝင္းထရံခတ္မႈ၊ အေမြဆိုင္လယ္ယာေျမမႈ၊ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ၊ စတဲ့ ေျမယာ ျပႆနာေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္ကေန ေမးျမန္းလာတာေတြကို ဦးေဇာ္မင္း (ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္ပင္ခံ) နဲ႕ ဒီဗြီဘီက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး – “ဆရာခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္တို႔႐ြာမွာ ဘုရားေက်ာင္းတခု ေဆာက္လုပ္ခ်င္တဲ့အတြက္ ခရစ္ယာန္သာသနာ့ ေျမတရားဝင္ရေအာင္ ဘယ္လို ေလွ်ာက္ထား လုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာကို ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။”

ေျဖ – သာသနာေျမအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခ်င္သည့္ ေျမသည္ မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစား ဆိုတာ ပထမ ၾကည့္ရပါမယ္။ ကြင္းေျမပုံ၌ စကားဝါေရာင္ေဆးျဖင့္ ပတ္ထးသည့္ ႐ြာေျမဟု တရားဝင္ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္းမွ ေျမကြက္လား၊ ႐ြာေျမဟု တရားဝင္ မသတ္မွတ္ရေသးသည့္ လယ္ယာေျမအတြင္း တိုးခ်ဲ့ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေျမကြက္လား၊ မည္သူမွ် အသုံးမခ်သည့္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းအတြင္းမွ အသုံးျပဳမည့္ ေျမကြက္လား စိစစ္ရပါမယ္။

(က) လယ္ယာေျမေပၚတြင္ အျခားနည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးဘဲ  ႐ြာေျမတိုးခ်ဲ့ေျမမ်ား အတြင္းမွ ျဖစ္ပါက လယ္ယာေျမကို စိုက္ပ်ိဳးမႈမွအပ အျခားနည္း ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ရယူရပါမည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ဟု ေဖၚျပ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

(ခ) ေျမလြတ္ေျမရိုင္းအတြင္းမွ အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ပါက ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄(ဃ) အရ အစိုးရက ခြင့္ျပဳေသာ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္သည့္ အျခား လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံ ၄ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ရယူနိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္မူဘဲ ေျမႏွင့္အခြန္ေတာ္ဥပေဒမ်ားအရ ေျမလြတ္ေျမလပ္တြင္ သာသနာ ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳျခင္းကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အမိန႔္ထုတ္ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

(ဂ) ပင္မ တရားဝင္႐ြာေျမအတြင္းမွ ျဖစ္ပါမူ ေက်း႐ြာ ဂရန္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထား ရယူနိုင္ေၾကာင္း ေျဖဆိုလိုပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားရာမွာေတာ့ Religious Edifices သာသနာနိက အေဆာက္အအုံအတြက္ ဆိုရာ၌ Church သာမက Church ႏွင့္တြဲေနသည့္ Parsonage or Clergy House အတြက္ပါ ေလွ်ာက္နိုင္ပါတယ္။ လိုအပ္သည့္ ေျမပုံ ေျမရာဇဝင္ အေထာက္အထားမ်ား၊ ေျမလႊဲေျပာင္း ရရွိထားမႈ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သာသနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ သေဘာထား ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ပါရွိရပါမယ္။

ေမး – “လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ ႏွစ္ေလာက္က ေပ ၄၀ × ၆၀ ရွိတဲ့လူေနအိမ္ကေန ၂၅ ေပ × ေပ ၄၀ ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အိမ္ေဆာက္ဖို႔ ေျမတိုင္းေတာ့ ေပကမျပည့္ေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ့္ကို ေရာင္းသူကပဲ ၿခံေျမကိုက်ဴးေက်ာ္ၿပီး ဝင္းထရံခတ္ထားပါတယ္ ။ ေျမအတိုင္းအတာ အမွန္ျပန္ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆို တာကို အႀကံျပဳေစခ်င္ပါတယ္။”

မူလ ေပ ၄၀ x ၆၀ ရွိတဲ့ ေျမကြက္မွ ၂၅ ေပ X ေပ ၄၀ ခြဲစိတ္ ဝယ္ခဲ့စဥ္က ဘယ္လို ဝယ္ခဲ့သလဲ။ မည္သို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သလဲ ဆိုတာကို  ျပန္စိစစ္ဘို႔ လိုပါမယ္။ စာခ်ဳပ္မွာ ေပ အတိုင္းအတာ အတိ အက် ေဖၚျပခဲ့ သလား။ ယင္းစာခ်ဳပ္ကို တရားဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္ခဲ့သလား။ ဝယ္ယူၿပီး ဝယ္ယူသည့္ အစိတ္ အပိုင္းကို ဘယ္လို တိုင္းတာ ခြဲစိပ္ခဲ့သလဲ။ လက္ရွိထား အသုံးျပဳခဲ့သလား ဆိုတာေတြက အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြအတိုင္း စနစ္တက် လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ထားခဲ့ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ မွာ အသာရပါလိမ့္မယ္။ မိမိ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို တိုင္းတာ ခြဲစိတ္ရယူထားသည့္ ေျမကို လက္ေရာက္ရ လိုမႈ၊ က်ဴးေက်ာ္သူအား ဖယ္ရွားေပးေစလိုမႈ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆို အေရးယူနိုင္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း တရားဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံမတင္ခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ေတာ့ မိမိက စြဲဆို တိုက္ခိုက္ဘို႔ အေရး မသာနိုင္ ပါဘူး။ တံဆိပ္ခြန္ လုံ ေလာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ မထားသည့္ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းနိုင္ေသာ ပစၥည္း လႊဲေျပာင္းမႈ စာခ်ဳပ္သည္ only Shield not Sword သာျဖစ္ ပါတယ္။ 

ေမး – မိဘပိုင္လယ္ယာေျမကို သားအႀကီးျဖစ္သူကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိဘမ်ား မရွိေတာ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္း သားႀကီးျဖစ္သူကဖယ္မေပးေတာ့ပဲ ပုံစံ ၇ က သူ႕အမည္နဲ႕ေပါက္ေနလို႔ သူပိုင္တယ္လို႔ ေျပာေနပါ တယ္ ။ ေက်း႐ြာလယ္စီကလည္း သူ႕ကိုပဲ အနိုင္ေပးထားပါတယ္။ အေမြဆိုင္လယ္ယာေျမကို သားသမီးေတြ အခ်ိဳးက်ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ္။

ယခု ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ယခင္ကလည္း ေျဖၾကားဘူးပါတယ္။ မိဘမ်ားရွိစဥ္ သားသမီး တစ္ဦးဦးကို လုပ္ကိုင္ ခိုင္း ထားရာက ပုံစံ ၇ မွာ သူ႕အမည္ ေပါက္သြားတယ္။ မိဘမ်ား ကြယ္လြန္သည့္အခါ မိဘအေမြ လယ္ယာ ေျမအတြက္ က်န္သားသမီးမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ိဳးမွာ ဘယ္လို ေဆာင္႐ြက္ၾကမလဲ။ မည္သို႔ အေမြခြဲေဝၾကမလဲ ဆိုတဲ့ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြါးေလ့ရွိပါတယ္။

လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉(ဂ) တြင္ “လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြါးမႈ ေပၚေပါက္ပါက တည္ဆဲဥပေဒနဲ႕အညီ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူနိုင္ခြင့္ ရွိသည္ “ ဟု ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ယင္းပုဒ္မ၏ စကားရပ္မ်ားက ပညာသား ေတာ္ေတာ္ပါ ပါတယ္။  မိဘ ကြယ္လြန္ သည္ ႏွင့္ က်န္သားသမီးမ်ားသည္ လယ္ယာေျမအား အေမြခြဲေဝရန္ တရား႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ဟု ေဖၚျပထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ (အျငင္းပြါးမႈ ေပၚေပါက္မွသာ) (သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူနိုင္ခြင့္) ဟု ဆိုသည့္အတြက္ အေမြဆိုင္မ်ား အေဝမတည္တဲ့ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္မွသာ တရား႐ုံးသို႔ သြားလိုက သြားေရာက္ခံယူခြင့္ရွိသည္ ဆိုသည့္သေဘာ ျပဆိုေနပါတယ္။

မိဘမရွိသည္ႏွင့္ မိဘ ပိုင္ဆိုင္သည္ ဆိုသည့္ လယ္ယာေျမဆိုၿပီး က်န္သားသမီးမ်ားက တရား႐ုံးသို႔ အမႈဆက္ ခံခြင့္ ေတာင္းခံ နိုင္ပါသလား ဆိုရင္လည္း လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ အေမြရွင္ႏွင့္ အေမြဆက္ခံသူအျဖစ္ အရပ္သိ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ဥပေဒက လက္မခံပါဘူး။ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ ေျခဆင္းမွာ “လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသူသည္ ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိေစရမည္” ဟူသည့္ စကားရပ္အရ အေမြရွင္ သည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသူ (ပုံစံ ၇ ရရွိထားသူ) သာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘျဖစ္သူအေနျဖင့္ ပုံစံ ၇ အမည္ ေပါက္ထားပါက မိဘ မရွိသည့္အခါ က်န္သားသမီးမ်ားမွ အေမြဆက္ခံခြင့္အတြက္ အေရးဆိုခြင့္ ရွိမည္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ သားႀကီးျဖစ္သူ၏အမည္ျဖင့္ ပုံစံ ၇ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိ ထားပါက ယင္း လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား အေမြဆက္ခံရန္မွာ သားႀကီးျဖစ္သူ၏ အေမြဆက္ခံခြင့္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ပုံစံ ၇ အမည္မေပါက္ခဲ့သည့္ မိဘ၏ က်န္သားသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၅ တြင္ စီရင္ထုံးဖြဲ႕ခဲ့ေသာ ေဒၚခင္ေဆြျမင့္ ႏွင့္ ဦးဝင္းေ႐ႊ(ခ) ဦးဝင္း ေဆြ ပါ ၃ တို႔၏ အမႈတြင္ “၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၉(ဂ) ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ အေမြ ဆက္ခံျခင္းႏွငိ့ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္ပြါးမႈကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တရား႐ုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ခံယူနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမွာ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူမ်ားသာ ရရွိေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ” ဆုံးျဖတ္ ထားပါတယ္။

သို႔ျဖစ္ပါက မိဘပိုင္ လယ္ယာေျမကို က်န္သားသမီးမ်ားက မိဘႏွင့္အတူ ပူးတြဲကူညီ လုပ္ကိုင္လာ ပါလ်က္ သားႀကီးျဖစ္သူ ပုံစံ ၇ ရရွိသြားမႈအရ က်န္သားသမီးမ်ားမွ နစ္နာ ဆုံးရႈံးမႈ ရွိပါသလား။ ရွိသည္ ဆိုပါက တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းအေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းအား ပယ္ဖ်က္၍ က်န္ပုဂၢိုလ္မ်ား ကိုပါ ပုစံ ၇ ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳပါရန္ ပုဒ္မ ၂၂ အရ ရပ္ေက်းလယ္စီသို႔ မူလမႈခင္း တိုင္ၾကား ေဆာင္႐ြက္ သင့္ပါတယ္။ ေက်း႐ြာဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကို မေက်နပ္ပါက အယူခံ႐ုံးအဆင့္ဆင့္ထိ တက္ေရာက္  ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။

Tags:

Source : DVB