fbpx

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန႔္အပ္ေရးဆိုင္ရာ ပုဒ္မ တစ္ခုသာ ျပင္ဆင္နိုင္

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြ ခန႔္အပ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ပုဒ္မ ၂၆၁ ရဲ႕ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲေတြကို  ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တာမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန႔္အပ္ေရး ပုဒ္မတစ္ခုပဲ ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒ မူၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)နဲ႕ အက်ဳံးဝင္တဲ့ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲ ၁၉ ခုကို ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တာမွာ အခုရလဒ္ရခဲ့တာပါ။

ဒီျပင္ဆင္နိုင္တဲ့ပုဒ္မဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အခန္း(၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္းက ပုဒ္မ ၂၆၂(က)(၁)ျဖစ္ပါတယ္။ 

မူလျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ “တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သည္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲကျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ားထဲကျဖစ္ေစ ပုဒ္မ ၂၆၁၊ ပုဒ္မခြဲ(က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိုလ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရ မည္”လို႔သတ္မွတ္ခ်က္ကို အန္အယ္ယ္ဒီနဲ႕ တပ္မေတာ္က ပုဒ္မ ၂၆၁၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ “ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိုလ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္” လို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန႔္အပ္ခံရမယ့္သူေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ပုဒ္မ ၂၆၁၊ ပုဒ္မခြဲ(က)မွာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ၊ အသက္ကန႔္သတ္ခ်က္မွအပ ပုဒ္မ ၁၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသူ၊ ပုဒ္မ ၁၂၁ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ျမႇောက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းျခင္းမရွိသူ၊ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာရွိသူ လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဒီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ခန႔္အပ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႕ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕က တင္သြင္းထားတဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ဟာ တူညီေနတဲ့အတြက္လည္း အခုလို ေထာက္ခံမဲ ၅၉၁ မဲရရွိခဲ့ၿပီး ၉၀ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ ျပင္ဆင္ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႕မဲခြဲဆုံးျဖတ္တဲ့ ပုဒ္မ ၁၉ ခုမွာ ပုဒ္မ ၂၆၂(က)(၁) တစ္ခုပဲ ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ၿပီး က်န္ပုဒ္မေတြ အားလုံး ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္နိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

Tags:

Source : DVB