fbpx

ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္က ဒုတိယ အႀကိမ္ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်

ဗဟိုဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အားေတြ႕ရစဥ္(ဗဟိုဘဏ္)

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္သည္ နိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလ်င္ျမန္စြာ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ အတိုးႏႈန္းကိုထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်လိဳက္ေၾကာင္းယေန႕ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရသိရသည္။

မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ၁ ႏွစ္ အတိုးႏႈန္း ကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယေန႕ ဗဟိုဘဏ္သည္ တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္း၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဒုတိယအႀကိမ္သို႔ ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။အဆိုပါ ေျပာင္းလဲေလွ်ာ့ခ်မႈအရ ေငြစုစာရင္း အပ္ေငြ၊ ေငြစုလက္မွတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ေစ့မွ ေပးရမည့္ အပ္ေငြတို႔ အေပၚတြင္ ေပးရမည့္ အနည္းဆုံး အတိုးႏႈန္းသည္ ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႏႈန္းေအာက္၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္းရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပ္ေငြမ်ားအေပၚေပးရသည့္ အနည္းဆုံး အတိုးႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဘဏ္မ်ားက အာမခံ ပစၥည္းမ်ားရယူၿပီး ထုတ္ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚေတာင္းခံနိုင္သည့္ အမ်ားဆုံး အတိုးႏႈန္းသည္ ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႏႈန္းထက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္လြန္၍ေကာက္ခံျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အာမခံပစၥည္း ရယူထားသည့္ ေခ်းေငြမ်ား၏ အမ်ားဆုံး ေကာက္ခံနိုင္ေသာအတိုးႏႈန္းကို ၁၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္လြန္မေကာက္ခံရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။(Xinhua)

Source : Xinhua Myanmar