fbpx

ကိုယ့္လုံၿခဳံေရး အေလးေပးပါ

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ၊ ဟူေဘးျပည္နယ္၊ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွစတင္ခဲ့ေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္(COVID-19)သည္ ယခုအခါ အေရွ႕ေတာင္အာရွအပါအဝင္အာရွေဒသ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကနိုင္ငံမ်ားအထိ ခရီးမိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပါက္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉ – ၃ – ၂၀၂၀ ရက္ေန႕အထိ ေရာဂါကူးစက္ခံရေသာ နိုင္ငံေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္တြင္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳသူလူနာေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေသဆုံးသူေပါင္း ကိုးေထာင္ခန့္အထိရွိၿပီျဖစ္သည္။မၾကာခင္ရက္ပိုင္းက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကို အေမရိကန္နိုင္ငံက စမ္းသပ္ရွာေဖြလ်က္ရွိရာ လူတို႔တြင္ စမ္းသပ္သည္အထိ ေအာင္ျမင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းတစ္ခုကိုၾကားသိရေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳနိုင္သည့္ ကာကြယ္ေဆးအဆင့္ေရာက္ရန္ တစ္ႏွစ္မွ တစ္ႏွစ္ခြဲအထိ အခ်ိန္ယူရဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံကလည္း မၾကာမီပင္ လူႏွင့္စမ္းသပ္ေတာ့မည္ဟု သိရွိရပါသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မကူးစက္၊ မျဖစ္ပြားရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေကာင္းဆုံးႏုည္းလမ္းမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း နည္းလမ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ လက္ေဆးျခင္းအပါအဝင္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္းတို႔ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို စနစ္တက်လိဳက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းကို တစ္စုံတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ တားဆီးကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း အဓိကေရးသားရန္မရည္႐ြယ္ပါ။ ဤေရာဂါကိုအေၾကာင္းျပဳ၍  ျဖစ္ပြားလာနိုင္သည့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ေရးသားလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ COVID-19 ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာလူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိုလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ေရးသားျခင္းတို႔ကို မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူနည္းစုကသာသတိထားမိၿပီး အမ်ားစုက အမွတ္တမဲ့ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥတစ္ခုကိုမီးေမာင္းထိုးျပလိုပါသည္။
အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ျခင္းမွသည္
ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ စက္႐ုံအခ်ိဳ႕သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကုန္ၾကမ္းမရရွိမႈအပါအဝင္ အျခားအေၾကာင္းမ်ာေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းလိုက္ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ (မတ္လ ၇ ရက္ေန႕ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားအတြက္ကုန္ၾကမ္းအခ်ိဳ႕ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ဖတ္ရႈလိုက္ရပါသည္)။ ထိုကဲ့သို႔ စက္႐ုံမ်ားပိတ္သိမ္းလိုက္ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၾကရပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ မိမိတို႔ေဒသရပ္ထံသို႔ျပန္၍ ယခင္လုပ္လက္စ ရိုးရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကဖြယ္ရွိ သည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ ရန္ကုန္တြင္ပင္ေနထိုင္၍ ရရာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္သမားမ်ားမွာမူ မိမိတို႔ေနရပ္သို႔လည္းမျပန္၊ ရန္ကုန္တြင္လည္း အလုပ္အကိုင္ မည္မည္ရရ မရရွိပါက အလုပ္လက္မဲ့ဘဝ၊ ဝင္ေငြမရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ရပ္တည္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝႏွင့္ ဝင္ေငြမရွိေသာ ဘဝတို႔ကို ေတြးေတာ၍ စိတ္ပူမိပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ေတြးေတာပူပင္မိသည္မွာ အျခားမဟုတ္ပါ။ ၎တို႔အေနႏွင့္တရားဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးကို မရရွိဘဲ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္မိမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ မူးယစ္ေဆးဝါးသယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ျဖန့္ျဖဴးျခင္းအပါအဝင္ ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႕တြင္ ေပါမ်ားလ်က္ရွိရာ အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားကို လက္ယပ္ေခၚသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ားခိုင္းေစသည့္ အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳဘဲ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္လာမည္ကို စိုးရိမ္မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာအေျခခံနည္းပါးၿပီး အရင္းအႏွီး မရွိေသာသူမ်ားအဖို႔ အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစသည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ မည္သို႔မွ် လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုအခါ လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူသည့္ ရာဇဝတ္မကင္းေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လာမည္ကို စိုးရိမ္မိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေပါမ်ားလာသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယခုဆယ္စုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ရာဇဝတ္မႈမ်ားထူေျပာလာသည္မွာ အားလုံးအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရာဇဝတ္မႈ        ထူေျပာရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈ အပါအဝင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈသည္လည္း အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ရွိလွ်င္ ဝင္ေငြမရွိ၊ သည္ေတာ့ဝင္ေငြကို ရသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ရွာသည္။ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ဝင္ေငြရွာရသည္မွာ မလြယ္ကူ။ သည္ေတာ့ အလြယ္လမ္းကို လိုက္ၾကသည္။
ပထမေတာ့ ခိုးမည္၊ ဝွက္မည္။ သို႔ေသာ္ ခိုး၍ရသည့္ ပစၥည္း/ ေငြတန္ဖိုးက ေလာက္ေလာက္လားလားမရွိ။ သည္ေတာ့ လုယက္မည္၊ ဓားျပတိုက္မည္၊ အဆင္မေျပလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ခုခံလွ်င္ လူသတ္သည္အထိ က်ဴးလြန္မိေတာ့သည္။ လုယက္၍ လြယ္ကူေသာ လူတန္းစားက သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေနၾကသည္ကမ်ားသည္။ လမ္းသြားလွ်င္လည္း နေမာ္နမဲ့။ လမ္းသြားရင္းတယ္လီဖုန္းေျပာသည္။ ၿပီးေတာ့ ဖုန္းကိုသည္အတိုင္း လက္ကကိုင္သြားသည္။ ထိုအခါ လုယက္သူတို႔၏အႀကိဳက္ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ေဈးဝယ္လွ်င္ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ခ်ိဳင္းၾကားညွပ္၍ သြားသည္ကမ်ားသည္။ မၾကာမီက ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ၌ ထိုကဲ့သို႔ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ခ်ိဳင္းၾကားညွပ္၍သြားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဆိုင္ကယ္စီးလာသူတစ္ဦးက ေနာက္မွေဆာင့္တြန္း၍ ပိုက္ဆံအိတ္ကို လုယူေသာျဖစ္စဥ္ တစ္ရက္တည္း သုံးခုဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဆိုလွ်င္ ေမွာက္လ်က္လဲက်၍ ဒဏ္ရာရသြားသည္ဟုဆိုသည္။
ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ဦးတည္းလမ္းေလွ်ာက္ေနသူမ်ား၊ ဘဏ္မွ ေငြထုတ္ၿပီးထြက္လာသူမ်ားကို လုယက္ၾက ရာမွသည္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုတစ္ဦးတည္း ရွိေနေသာအိမ္မ်ား၊ လူမရွိေသာအိမ္မ်ားကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားကာ ေဖာက္ထြင္းလုယက္၊ ဓားျပတိုက္လာၾကသည္။ မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊ သမဝါယမဘဏ္ဓားျပတိုက္မႈသည္ကား နိုင္ငံျခား႐ုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ က်ဴးလြန္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ကမၻာတစ္ဝန္းလွည့္ပတ္ျဖစ္ပြားေနေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (COVID-19)ကူးစက္ေရာဂါ၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ နိုင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိခိုက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ကုန္ၾကမ္း မရရွိမႈႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းေနရျခင္းမ်ားရွိသည္။ ထိုအခါ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ေပါမ်ားလာလ်က္ရွိသည္။ ဘူးေလးရာဖ႐ုံဆင့္ဆိုသလို နဂိုက အလုပ္အကိုင္ရွားပါးရသည့္အထဲ ယခုတစ္ဖန္အလုပ္မွ ရပ္နားရသူမ်ားေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာသည္။
ထိုအခါ ဤေဆာင္းပါးအစတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလို ေပါမ်ားလာေသာအလုပ္လက္မဲ့မ်ားအေနႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းလြဲကာ ေငြရွာရလြယ္ေသာ ဥပေဒျပင္ပရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကမည္ကို စိုးရိမ္မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဘယ္သူ႕ကို အားကိုးရမလဲ
သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ နိုင္ငံတစ္ခု၏ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတို႔၏တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရလွ်င္ ထိုနိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တာဝန္ယူထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပစ္မႈမ်ားႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ျဖစ္ပြားလာေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရား႐ုံးသို႔တရားစြဲဆို တင္ပို႔နိုင္ေရးစသည့္တာဝန္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က တာဝန္ယူထားရသည္။ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ ျပစ္မႈႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန/အဖြဲ႕အစည္း မ်ားရွိသည္။
သို႔ရာတြင္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏အင္အားမွာ ျပည္သူလူထုကို အကာအကြယ္ေပးနိုင္ေလာက္ေအာင္ လႊမ္းၿခဳံ နိုင္ေသာ အေနအထားမရွိ။ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာလည္း အမ်ားကေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကသည့္အတိုင္း ခပ္ယိုင္ယိုင္ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတာဝန္ရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အားနည္းလ်က္ရွိသည္။ (ရပ္/ ေက်း ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ ယခင္ကသုံးေယာက္ထားရွိရာမွ ယခုအခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး တစ္ေယာက္တည္း မနိုင္မနင္း လုပ္ေနရသည္)။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သာ အားကိုးရာ 
ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြအေနႏွင့္ မိမိ၏တစ္ကိုယ္ေရလုံၿခဳံေရး၊ မိသားစုလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဌာန/အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ လုံၿခဳံေရးအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အားကိုးရမည္သာျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဝါယမစိုက္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဝါယမစိုက္ထုတ္သည္ဆိုရာ၌ စနစ္တက်ရွိဖို႔လိုပါသည္။ အေၾကာက္လြန္ၿပီး ျပဴးတူးၿပဲတဲ လုပ္၍မရပါ။ ဥပမာ-ဘဏ္မွေငြထုတ္ၿပီးထြက္လာသည့္အခါ ဣေႏၵျမပ်က္ ေဘးဝဲယာ ကို ၾကည့္ရႈၿပီးမွသာ သတိထား၍ ထြက္ခြာသင့္ပါသည္။ ေငြပမာဏမ်ား သည့္အခါတြင္ မည္သည့္အခါမွ် တစ္ေယာက္တည္း မထုတ္သင့္ပါ။ ကားပါလွ်င္/ကားငွားစီးရလွ်င္ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းကို ကားေပၚအထိ တင္ခိုင္းပါ။ ဘဏ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဆက္တည္း ေျပာရလွ်င္ ဘဏ္မ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းနည္းပါသည္။ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ားက အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးေနရသျဖင့္ လုံၿခဳံေရးတြင္အားနည္းပါသည္။
လုံၿခဳံေရးအတြက္ သီးသန့္တာဝန္ေပးအပ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဘဏ္ေရွ႕တြင္ရပ္ထားေသာ မသကၤာဖြယ္ရာကားမ်ား (ဥပမာ စက္ႏွိုး ထားၿပီး ထြက္ရန္အသင့္အေနအထားရွိေနေသာ အငွားကားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထားရပါမည္။ ဘဏ္ထဲတြင္ Alarm Bell ထားရွိ၍ အသံၾကားသည္ႏွင့္ အျပင္စည္းလုံၿခဳံေရးသည္ အသင့္အေနအထားရွိေနရပါမည္။ စကားဆက္ျပတ္သြား၍ တစ္ကိုယ္ေရလုံၿခဳံေရးကို ဆက္ေျပာလိုပါသည္။
ပထမဦးဆုံး စတင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္မွာ လမ္းသြားလွ်င္ အမႈမဲ့၊ အမွတ္မဲ့၊ ေငးတိေငးေမာသြားလာျခင္းကို ေရွာင္ရွားပါ။ ေဘးဘီကို အကဲခတ္၍သြားလာပါ။ တယ္လီဖုန္းကို မလႊဲမေရွာင္သာမွ ေျပာပါ။ ေျပာရလွ်င္လည္း လမ္းသြားရင္းေျပာသည့္အက်င့္ကို ေရွာင္ရွား၍ လမ္းေဘးတြင္ ေခတၱရပ္ကာ မိမိေဘးဝဲယာကို အကဲခတ္၍ တိုတိုႏွင့္ လိုရင္းကိုေျပာပါ။ ဖုန္းႏွင့္ပိုက္ဆံအိတ္တို႔ကို ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပတြင္ အလြယ္တကူမထားဘဲ ယင္းတို႔ထည့္ထားသည့္ အိတ္ကိုလည္း တင္းက်ပ္စြာကိုင္ထားပါ။ ဆိုရလွ်င္ေတာ့ မိမိ၏တစ္ကိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ မည္သူ႕ကိုမွအားမကိုးဘဲ မိမိကိုယ္မိမိအားကိုးေသာ အေလ့အက်င့္ကို ပ်ိဳးေထာင္ပါဟူ၍သာ ဆိုခ်င္ပါသည္။ မိမိေနအိမ္ကိုလည္း လူမရွိသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ လူရွိေသာ္လည္း မိမိတစ္ဦးတည္းရွိ သည့္အခါျဖစ္ေစ (အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား)အိမ္တံခါးကို လုံၿခဳံစြာပိတ္ထားပါ။ တံခါးႏွစ္ထပ္ရွိလွ်င္ ႏွစ္ထပ္လုံး ပိတ္ထားပါ။ ေခ်ာင္းၾကည့္ေပါက္ထားရန္ အဆင္ေျပသူမ်ား ေခ်ာင္းၾကည့္ေပါက္ထားပါ ဟူ၍ အႀကံျပဳလိုပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ မိမိတစ္ကိုယ္ေရလုံၿခဳံေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏လုံၿခဳံေရးကို အထူးအေလးအနက္ထား၍ လုံၿခဳံေရးသတိျဖင့္ ေနထိုင္ၾကမည္ဆိုပါက အမႈအခင္းမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သလို ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုလည္း ကူညီရာေရာက္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ေဟာၾကားထားခဲ့သည္ေလ။ အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ တဲ့ . . . ။
သိန္းထက္ေအာင္ 

Source : The Voice