fbpx

ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ စစ္ဘက္တာဝန္ျပန္ထမ္းေဆာင္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကို မူလစစ္ဘက္တာဝန္ ဝတၱရားေတြ ျပန္ၿပီး ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္လို႔   နိုင္ငံေတာ္သမၼတက မတ္လ ၂၄ ရက္မွာ အမိန႔္ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလကပဲ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြကိုလည္း ဝန္ႀကီးတာဝန္ကေန နားၿပီး မူလစစ္ဘက္တာဝန္ေတြ ျပန္ၿပီး ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ပါတယ္ေသးတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဋ္ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးဖို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပၿပီး ကန႔္ကြက္သူမရွိတဲ့အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္မွာ သမၼတက အမိန႔္ထုတ္ ခန႔္အပ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ခန႔္အပ္ဖို႔အတြက္ သမၼတဟာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆီက သင့္ေတာ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားရဲ႕  အမည္စာရင္း ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႕ ခန႔္အပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန႔္အပ္ထားျခင္းခံရတဲ့ တပ္မေတာ္သားဟာလည္း တပ္မေတာ္ကေန အၿငိမ္းစားယူဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ႏုတ္ထြက္ဖို႔ မလိုအပ္ဖူးလို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

Tags:

Source : DVB