fbpx

နိုင္ငံ့သားေကာင္းေတြဆိုတာ တိုင္းျပည္၏ ပါရမီျဖည့္ဖက္

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စတင္ေတြ႕ရွိသည့္သတင္းအတည္ျပဳ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျဖစ္လာနိုင္သည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ေဘးဒုကၡမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးလိုေသာ ေစတနာရွင္မ်ားလည္း အေျမာက္အျမားထြက္ေပၚလာသည္မွာ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ဝမ္းသာစရာပင္။ 
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ က်ရာေနရာမွ ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုသည့္ ဆရာဝန္မ်ားေပၚလာသလို သူနာျပဳအေျမာက္အျမားလည္းေပၚလာသည္။ ျမဝတီဘက္သို႔ထြက္သြားသည့္ သူနာျပဳ မ်ားကိုၾကည့္ရသည္မွာ စိုးရိမ္ထိတ္လန့္မႈေတြလြင့္ထြက္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ားစြာကိုပင္ျဖစ္ေစသည္။ 
ရန္သူကိုေခ်မႈန္းရန္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာသို႔ခ်ီတက္သြားေသာ မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းမ်ားသဖြယ္ပင္။ သူတို႔ရင္ဆိုင္ရမည့္ ရန္သူမွာ ျမန္မာသာမက တစ္ကမၻာလုံး၏ ဘုံရန္သူျဖစ္ေနသည့္ ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး။ အခန့္မသင့္လွ်င္ ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္တားဆီး တိုက္ဖ်က္ရင္း အခ်ိန္မေ႐ြးေရာဂါကူးစက္ခံရနိုင္သည္ကို သိလ်က္ခ်ီတက္သြားၾကသည္မွာ နိုင္ငံႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပမည္။ 
တကယ္ေတာ့ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳႏွင့္ က်န္းမာေရးအမႈထမ္းမ်ားသာမကေပ။ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္က ျမန္မာနိုင္ငံကို စတင္စိန္ေခၚလိုက္ခ်ိန္တြင္ ေတြ႕လာမည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးလိုသူမ်ား နယ္ပယ္အလိုက္ထြက္လာသည္။သူ႕ေစတနာ၊ သူ႕ဆႏၵ ႏွင့္ သူတို႔စြမ္းသေလာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ထြက္ေပၚလာၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 
ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ေတြ႕ရွိျခင္း၏ ပင္မအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေနေပသည္။ သို႔အတြက္ ၎တို႔ကို Quarantine လုပ္ေစာင့္ၾကည့္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဓိကက်လာသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အထင္ကရပုဂၢိုလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက သူ၏ေက်ာင္းကို Quarantine လုပ္မည့္ေနရာအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ အျခားေက်ာင္းမ်ားလည္း အလားတူကမ္းလွမ္းလာၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားသည့္နိုင္ငံျဖစ္ရာ ကမၼ႒ာန္းရိပ္သာမ်ား အေျမာက္အျမားရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တရားစခန္းမ်ားပိတ္ထားခ်ိန္ျဖစ္ေနရာ Quarantine ကိစၥအတြက္ အေတာ့္ကိုဟန္က်သြားသည္ဟု ဆိုရမည္။ 
ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းကလည္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္။ တကယ္ေတာ့ နိုင္ငံကိုကာကြယ္ေပးေနသူမ်ားထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္သူ လူတစ္စုခ်ည္းသက္သက္ မဟုတ္သည္မွာ ယေန႕ေခတ္အခါတြင္ ပိုမိုထင္ရွားလာပါသည္။ ဆိုက္ဘာတိုက္သည့္ ေခတ္၊ ကုန္သြယ္ေရးအရ ထိုးႏွက္သည့္ေခတ္၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္သည့္ေခတ္၊ ကူးစက္ေရာဂါေတြ ႏွိပ္စက္ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ေခတ္ စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီး ေနရာအသီးသီးတြင္ အႏၱရာယ္မ်ိဳးစုံေပါမ်ားလာေသာ ေခတ္ကာလ၌ နိုင္ငံကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဟူသည့္ကိစၥမွာ ပို၍ပင္က်ယ္ျပန့္လာသည္။ 
ျမန္မာသည္ ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားသလို သဒၶါတရားလည္းအလြန္တရာမွပင္ ႀကီးမားသူမ်ားရွိသည့္နိုင္ငံျဖစ္သည္။ သဒၶါၾကည္လင္ပါရမီရွင္ အေျမာက္အျမားရွိေသာ တိုင္းျပည္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ မိမိနိုင္ငံႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္လာခ်ိန္၊ အက်ပ္အတည္းျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံေရး အျမတ္၊ စီးပြားေရးအျမတ္ထက္ကိုမၾကည့္ဘဲ မိမိ၏ သဒၶါတရား၊ မိမိတတ္ကြၽမ္းသည့္ပညာ၊ မိမိတတ္နိုင္သည့္လုပ္အား၊ ထားနိုင္သည့္ ေစတနာျဖင့္ ပါရမီျဖည့္ေပး ၾကလိုသူမ်ားသာ ျမင္ေတြ႕ရလိမ့္မည္ဟု ဆႏၵျပဳမိေပသည္။ 
အယ္ဒီတာ ( ၂၅ – ၃ – ၂၀၂၀)

Source : The Voice