fbpx

COVId-19 က တြန္းပို႔ေနသည့္ နည္းပညာအသုံးခ်ေရး

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (W.H.O) က COVID-19 ကို ကမၻာ့ကူးစက္ျမန္ ကပ္ေရာဂါ (Pandemic) အျဖစ္ ေၾကညာအၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း လႈပ္လႈပ္ခပ္ခပ္ ျဖစ္သြားသည္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ အပါအဝင္အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကို ခ်က္ခ်င္းေခၚယူကာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္အျဖစ္ နာမည္ႀကီးဘုရားေဈးပြဲေတာ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပိတ္သိမ္းလာသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား ဆက္တိုက္ပိတ္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ ကာရာအိုေအမ်ား၊ ဘားမ်ား Night Club မ်ားပိတ္ရန္ ၫႊန္ၾကားလာသည္။ မတင္မက် ျဖစ္ေနသည္မွာ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုမူ ေျဖလိုသူမ်ားႏွင့္ မေျဖလိုသူမ်ား အဆင္ေျပနိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုရသြားသည္ဟု သိရသည္။
ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ကစလိုက္သည့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးတစ္မ်ိဳးသည္ ကမၻာ့နိုင္ငံအမ်ားအျပားသို႔ ကူးစက္ပ်ံ့ႏွံ႕သြားခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အီရန္၊ အီတလီ၊ မေလးရွား စသည့္ နိုင္ငံမ်ား၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ကူးစက္မႈမ်ားၾကားရ၏။ ဆက္လက္၍ နိုင္ငံမ်ားစြာကူးစက္ခံေနရေသာ္လည္း စတင္ျဖစ္ပြားရာ တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ကူးစက္ခံရႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည္။ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ကပင္ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားျပန္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ အသည္းအသန္ျဖစ္ေနဆဲ။
COVID-19 ေၾကာင့္ နိုင္ငံအမ်ားအျပား အထိနာၾကသည္။ ပထမဦးစြာ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား ပိတ္လိုက္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ လူဝင္လူထြက္ကန့္သတ္ရာမွ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံႏွင့္တစ္နိုင္ငံ ကူးသန္းသြားလာမႈမ်ား ရပ္တန့္ကုန္သည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က်ဆင္းသြားသည္။ ဆက္၍ ေဒၚလာေဈး၊ ေ႐ႊေဈး၊ ေရနံေဈးမ်ားၾကလာသည္။ စက္႐ုံမ်ားပိတ္၍ အလုပ္အကိုင္လက္မဲ့မ်ား တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ျမင့္တက္လာသည္။
ဝူဟန္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္လိုက္ရေသာ္လည္း နည္းပညာကို ေကာင္းစြာအသုံးခ်နိဳင္သည့္ နိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ိန္မီကုစားနိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ Online မွ သင္ၾကားနိုင္ရန္ စီစဥ္ၾကသည္။ ကေလးတစ္စု ေမာ္နီတာတစ္ခုေရွ႕တြင္ ထိုင္လိုက္႐ုံျဖင့္ သင္ၾကားမႈမပ်က္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္လာၾကသည္။ ထို႔အတူ  e-Governance တြင္က်ယ္ေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ႐ုံးသြားစရာမလိုဘဲ မိမိတို႔အိမ္မွေန၍ ႐ုံးတက္နိုင္ၾကေလသည္။ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ပင္ Work from Home အစီအစဥ္ စတင္လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားဆိုလွ်င္ Online ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္သင္ယူမႈ ပုံစံမ်ိဳး က်င့္သားပင္ရေနၾကေလၿပီ။ ယေန႕ကမၻာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္  Education 4.0 ဆိုသည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အံဝင္ခြင္က်ပင္ျဖစ္ေနသည္။
ဤေနရာတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ နည္းပညာျပင္ဆင္ထားမႈကို အနည္းငယ္မွ်ေဝေပးလိုသည္။တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ သန္းေပါင္း ၁၈၀ ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ၾကားနိုင္ရန္ အပူတျပင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစီအစဥ္မွာ  Cloud Learning Platform ျဖစ္သည္။အင္တာနက္ျဖန့္ၾကက္နိုင္သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ သင္ယူနိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားပညာေရးတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနက ဦးေဆာင္၍ ကေလးမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားစြာက ထုတ္လႊင့္ေပးေန၍ အိမ္မွထိုင္ကာ သင္ယူေနၾကေလၿပီ။ အေရးေပၚအေနအထားမ်ိဳးတြင္  ထုတ္လႊင့္နိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ ပထမပတ္အတြင္းမွာပင္ ဘာသာရပ္ေပါင္း ၁၂ ဘာသာသင္ခန္းစာေပါင္း ၁၆၉ ခုပင္ရွိခဲ့ေလၿပီ။ တ႐ုတ္နိင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာႀကီး ၃ ခုျဖစ္သည့္ China Mobile, China Unicon, China Telecom တို႔ပါသည္။ ထို႔အတူ ICT နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Huawei, Baidu, Alibaba တို႔ကလည္း ေထာက္ပံ့ေပးၾကသည္။ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းထုတ္လႊင့္နိုင္ရန္ Server ေပါင္း ၇၀ဝ၀ ခန့္ကိုအေထာက္အပံ့ ေပးထားသည့္အျပင္ Bandwidth မွာလည္း 90 Terabytes ခန့္အထိ ရွိနိုင္ရန္ အကူအညီေပး ထားၾကေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားသန္း ၅၀ ေက်ာ္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အသုံးျပဳနိုင္သကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားထုတ္လႊင့္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း  ၆ သိန္းေက်ာ္ကို Alibaba ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရးကို တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရေလသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အိမ္သို႔ျပန္ကာငုတ္တုတ္ေမ့ေနရမည့္ အဆင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္မ်ား မည္သို႔ပင္ တိုးတက္လာေစကာမူ နည္းပညာပိုင္းကို တိုးျမႇင့္ရန္ မစဥ္းစားၾက။ သံေသတၱာျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားသယ္ဆဲ။ေမးခြန္းတိုက္မ်ား ေဆာက္ဆဲ။ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ ရွိ၍ ပိတ္ရလွ်င္ ဒက္ဒက္ထိပိတ္လိုက္႐ုံသာျဖစ္သည္။ နိုင္ငံပိုင္ Educational Channel ေလးတစ္ခုမွ်ပင္ မရွိ။ ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနသည္။ 2020-2021 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သင္ရိုးမ်ားေျပာင္းထားေလၿပီ။Grade-4-7-10။ အကယ္၍ Covid-19 က အေျခအေနအရ မေျပာနိုင္ေသး။ အခ်ိန္တန္၍မွ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ားေႏွာင့္ေႏွးခဲ့လွ်င္။ ဤအခ်ိန္တြင္ e-channel တစ္ခုပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ရွိခဲ့လွ်င္ ယင္း Channel မွ အခ်ိန္အလိုက္ ဘာသာရပ္ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡမ်ားကိုယ္တိုင္ ပို႔ခ်နိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းတစ္ခုေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာနိုင္သည္။ နိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ ဘာသာရပ္ ဆရာ၊ ဆရာမတိုင္း အတိုင္းအဆမရွိ ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္သည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ေနေနသာသာ ကိုယ္ပိုင္ခ်န္နယ္တစ္ခုမရွိ၍ အခက္ေတြ႕ေနရ၏။ အျခား Channel တစ္ခုႏွင့္ အခ်ိန္မီအခါမီ ခ်ိတ္ ဆက္သင့္လွသည္။
ဆိုရလွ်င္ အစိုးရေက်ာင္းကေလးမ်ားသာ အခက္ေတြ႕လွ်င္ ေတြ႕နိုင္ပါသည္။ ျပည္တြင္းရွိ International Schools ေက်ာင္းမ်ားကမူ ေက်ာင္းပိတ္၍ ငုတ္တုတ္ထိုင္မေနၾက။ နည္းပညာကို အက်ိဳးရွိရွိသုံးရန္ စီစဥ္ေနၾကေလၿပီ။ ရန္ကုန္တြင္ Yangon International School, Royal British International School, The British School, Yangon American School, Thanlun International School ႏွင့္ ILBC ေက်ာင္းမ်ားလည္း ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕အထိ ယာယီပိတ္ပါသည္။ International Schools မ်ား၏ စာသင္ကာလမွာ ၾသဂုတ္လမွ ဇြန္လအထိ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား မနစ္နာေစရန္ Online Learning လုပ္ၾကပါသည္။ ကေလးမ်ားလက္ထဲတြင္ ipad, laptop မ်ားေပးကာ ေန႕စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၃ နာရီအထိ Online ကတစ္ဆင့္ Face to Face သင္ၾကားေနၾကေၾကာင္း သိရေလသည္။
ဤအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ နိုင္ငံအတြင္းရွိကေလးမ်ားအေျခအေနမွာ ေက်ာင္းပိတ္ထား၍သာ ေတာ္ေသးသည္။ ဖြင့္ခ်ိန္ဆိုလွ်င္လည္း အိမ္မ်ားတြင္ ငုတ္တုတ္ ထိုင္ေနၾက႐ုံသာ။ မိဘမ်ားကလည္း အတန္းႀကီးလာသည္ႏွင့္ ဖုန္းကိုင္ခြင့္ မေပးေတာ့ေခ်။ ipad, Laptop ကိုင္ခြင့္ကားပို၍ပင္ေဝးေတာ့သည္။ နည္းပညာ၏ အသုံးခ်တန္ဖိုးကို နားမလည္နိုင္ၾကေသးသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။
ဆိုလိုသည္မွာ နည္းပညာေခတ္ႀကီးထဲတြင္ နည္းပညာကို ထိေရာက္စြာအသုံးမခ်နိဳင္ေသး၍ ေခတ္ေနာက္က်ၿမဲျဖစ္သည္။ နည္းပညာ အဟန့္အတားေၾကာင့္ လူခ်င္းတူေသာ္လည္း အခြင့္အေရးျခင္း တန္းတူညီမွ် မရနိုင္ေသးပါ။ ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ ေမးခြန္းကိစၥ၊ စာေမးပြဲကိစၥ၊ ဝင္ခြင့္ကိစၥမွ်ေလာက္ျဖင့္ တိုင္ပတ္မေနသင့္ေတာ့ပါ။ အခ်ိန္မီ အခါမီ နည္းပညာကို အသုံးခ်နိဳင္စြမ္းမရွိနိုင္လွ်င္ အရွိန္အဟုန္ျမန္စြာျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမၻာႀကီးထဲတြင္ မည္မွ်ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကို ႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္နိုင္မွ တန္ကာက်ပါလိမ့္မည္။
ခင္ေမာင္ေဌး (ပညာေရး)     
Ref: Tin Nyunt online Page.
မွတ္ခ်က္ ။  ။ ဤေဆာင္းပါးေရးၿပီးသည့္ 21. 3.2020 ေန႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(MTF)က သင္ရိုးသစ္သင္တန္းမ်ား ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားေသာ္လည္း Online ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ျဖင့္ အစားထိုးေလ့လာနိုင္ေရးအတြက္ ေစာလ်င္စြာ စီမံေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရး အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထားပါသည္။

Source : The Voice