fbpx

တ႐ုတ္နိုင္ငံက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္/မ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသို႔ တက္ႂကြစြာ ႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ မွ်ေဝေပးလ်က္ရွိ

တ႐ုတ္နိုင္ငံ Zhejiang ျပည္နယ္ မွ ေပးပို႔လာေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဆိုင္ရာ ဇီဝနမူနာမ်ားကို ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနတြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ေပက်င္း ၊ ေမ ၁၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ၊ ေဆးစစ္တံမ်ား(test kits) ႏွင့္ ေဆးဝါမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO) ၏ မူေဘာင္ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး နိုဗယ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္၏ ေရာဂါျဖစ္ပြားေစေသာ ဇီဝမ်ိဳးကြဲ/မ်ိဳးစိတ္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသို႔ မွ်ေဝေပးရန္ အစဥ္အၿမဲတက္ႂကြစြာ ႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံက်န္းမာေရးအရာရွိတစ္ဦးက ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ COVID-19 နဲ႕ဆက္စပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို မွ်ေဝေပးတဲ့ေနရာမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံဟာ ထိန္ခ်န္ထားတာ  ၊ စနိုးစေနာက္ျဖစ္တာ လုံးဝ မရွိပါဘူး ” ဟု တ႐ုတ္နိုင္ငံအမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယအႀကီးအကဲ Zeng Yixin က ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံႏွင့္ က်န္းမာေရးအရာရွိမ်ားအၾကား တုံ႕ျပန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ၊ မၾကာခဏ လုံေလာက္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ CDC ၫႊန္ၾကားေရးမႉး Zeng က ဆိုသည္။ 

သက္ေသအေထာက္အထားမရွိဘဲ အေမရိကန္နိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးမိုက္ပြန္ပီယို၏ တ႐ုတ္နိုင္ငံက ဗိုင္းရပ္စ္ နမူနာမ်ား ဆုတ္ကိုင္ထားေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈအေပၚ NHC အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Liu Dengfeng က ပြန္ပီယို၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ဆက္စပ္ရမည့္အေၾကာင္းအရာ မာတိကာစဥ္မရွိဘဲ ဘာသာျပန္ေနသည့္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တုံ႕ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ မ်ားစြာေသာ တုတ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အျမင့္ဆုံး ေရာဂါေဗဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ တုတ္ေကြးေရာဂါတားဆီးေရး WHO မူေဘာင္ေအာက္တြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံအပါအဝင္ ဂ်ပန္ ၊ ကေနဒါ ႏွင့္ ႐ုရွားနိုင္ငံမ်ားသို႔ မွ်ေဝေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း Liu ကဆိုသည္။

ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားလာၿပီးေနာက္တြင္ NHC သည္ ကနဦးဆက္စပ္ေသာ စူးစမ္းေလ့လာမႈကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ပထမဆုံးစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ပ်ံ့ႏွံ႕လာျခင္းသည္ အမ်ိဳးအမည္မသိေသာ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုေပၚမွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း Liu က ဆိုသည္။

“ ဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ့ႏွံ႕မႈတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီးဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျမင့္ဆုံးတပ္လွန႔္သတိေပးမႈလုပ္ခဲ့တယ္ ။ ဇီဝလုံၿခဳံေရး ႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ ကြၽမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြအေပၚ  အေျခခံၿပီး နမူနာစုေဆာင္းတာ ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္တာ ၊  လက္ေတြ႕စမ္းသပ္စစ္ေဆးတာ နဲ႕ ဖ်က္ဆီးပစ္တာေတြကို လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕အညီ ရွင္းလင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္” ဟု liu က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

NHC သည္ ဥပေဒအရ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ အျခားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး အမ်ိဳးအမည္မသိေသာ ဗိုင္းရပ္စ္အႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးနိုင္ရန္ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္က လမ္းၫႊန္ခ်က္(guideline) တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း liu က အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ ဇီဝလုံၿခဳံေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈအား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုကိုလည္း NHC က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း Liu က ဆိုသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အကယ္၍ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားအေနျဖင့္ နမူနာမ်ားအား သိမ္းဆည္းရာတြင္ ဇီဝလုံၿခဳံေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါက အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္နာမူနာမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း liu က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua) 

 

Source : Xinhua Myanmar