fbpx

ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္၊ အခ်ိဳးမက်ေသးသည့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေရာမေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းပုံျပင္

(က) ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို အားမရတဲ့ သတင္း ေထာက္နဲ႕ သမၼတနိုင္ငံ အိပ္မက္မက္ခဲ့သူ
“ဒီမိုကေရစီ မထြန္းကားပုံမ်ား အရင္တုန္းက အေဖႀကီး၊ ၿပီးေတာ့ အဘ အခုေတာ့ အေမ၊ ေမေမ။ အာဏာခ်ိန္ခြင့္လွ်ာညွိရမယ့္ Legislative Power (ဥပေဒျပဳေရး အာဏာက) အမတ္ေတြကိုယ္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမ႑ိုင္က တာဝန္ရွိသူေတြကို ဖားယားၿပီးေနရရင္ လိုခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဘယ္ေရာက္ေနၿပီလဲ” ဆိုသည့္ လူမႈကြန္ရက္ပို႔စ္တစ္ခုအား နံနက္စာစားရင္း Facebook ဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ ေတြ႕မိသည္။ ယင္းပို႔စ္ကို ေရးထားသူက The New York Times သတင္းေထာက္ေဟာင္းႏွင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းျဖစ္သူ ကိုေဝမိုး။
ေနာက္ Facebook ကို Scroll Down လုပ္ရင္း ဟိုၾကည့္ဒီၾကည့္ ၾကည့္ရင္း ေနာက္ပို႔စ္တစ္ခုကို ေတြ႕မိသည္။
“အမ်ိဳးသားညီလာခံ ျပန္စေတာ့ သမၼတနိုင္ငံဆိုတာ ပါလာတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္ကေပါ့။ ဒုတိယ ႏွစ္၊ ဘဝမွာ ပထမဆုံး သမၼတဆိုတာကို နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာက ေရးျခင္းကို ဖတ္ရျခင္းကိုး၊ ကိုယ္က လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္သမၼတ၊ သမၼတနိုင္ငံ စံတန္ဖိုးကို သေဘာက်တာ ကိုး။ ကိုယ္ယုံၾကည္တဲ့ သမၼတနိုင္ငံႏွင့္ စံေတြကေတာ့ အာဏာႏွင့္ ေပၚျပဴလာဝါဒအၾကားမွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့လာတယ္”ဟူသည့္ ပို႔စ္ကို ေရးထားသူက ေတာ့ ကိုအမရသီဟ။
သူဟာ လုံၿခဳံေရးပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သလို အေမရိကန္အေျခစိုက္ Stimson Center ၏ Fellow တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း နည္းစနစ္ ပိုင္းဆိုင္ရာက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ဖူးခဲ့သူလည္း ျဖစ္ၿပီး  Progressive အယူအဆ ရွိသူတစ္ဦးပင္။ ပို႔စ္အဆုံးသတ္မွာေတာ့ သမၼတစနစ္၏ အျမဳေတတန္ဖိုး မ်ားကို သူ႕အေနႏွင့္ ေလးစားလက္ခံယုံၾကည္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး သမၼတစနစ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေအာင္ ျမင္ပါေစေၾကာင္းလည္း ေရးထားပါသည္။
(ခ) လႊတ္ေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိုင္ႏွင့္ တန္းတူ အာဏာရွိသင့္ မရွိသင့္ ေမးခြန္း
ေရွးယခင္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ခ်မ္းသာသူမ်ားအတြက္သာေလာ ခ်မ္းသာသည့္နိုင္ငံ မ်ားအတြက္ပင္ေလာ ဟူသည့္အခ်က္ကို အေျချပဳ ျငင္းခုံမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္မည္ဆိုပါက စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဆင့္တစ္ဆင့္ေရာက္ၿပီးမွ ကူးေျပာင္းလွ်င္ ပိုျမန္ဆန္သည္ဆိုသည့္ အယူအဆမ်ိဳးပင္။
ေအဗရာဟမ္ မက္စလိုး (၁၉၄၀) ၏ တင္ျပခ်က္ တြင္ အစဥ္အလာအရ လူ႕ေလာက၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ မွာ အာဟာရအစားအေသာက္ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ လုံၿခဳံမႈပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီမွာ ဆင္းရဲေသာသူမ်ားအတြက္ ပိုၿပီး အေလးမထားစရာ ကိစၥျဖစ္ေနမည္ဆိုသည့္ အယူအဆကို ကာလအတန္ ၾကာ အားေကာင္းေစခဲ့ဖူးသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္မွာ သုေတသန စစ္တမ္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့မႈေတာ့ မဟုတ္ေပ။
အာရွဘာရိုမီတာ၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားက မူ ယင္းသီအိုရီႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ပါက ပို၍ပင္ ရႈပ္ေထြးစရာ ရလဒ္မ်ားထြက္လာခဲ့ပါသည္။
ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ ၊ ေတာင္ ကိုရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္တို႔မွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မြန္ ဂိုလီးယား၊ ထိုင္းတို႔ထက္ မ်ားစြာခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ရာ မက္စ္လိုး သီအိုရီအရ ဆိုခဲ့ပါ အေရွ႕အာရွ ၃ နိုင္ငံမွာ အင္ဒို၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းအုပ္စုထက္ ပိုမိုဒီမိုကေရစီ လိုလားသည့္သေဘာ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ အာရွ ဘာရိုမီတာ သုေတသန စစ္တမ္းအရမူ ယင္းနိုင္ငံအားလုံးမွ ေျဖဆိုသူ ၈၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ ၿခိဳက္ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ရလဒ္ထြက္ေပၚလာသည္။
ဒီမိုကေရစီမွာ ျပႆနာရွိနိုင္ေသာ္လည္း လက္ လွမ္းမီနိုင္သမွ်ႏွင့္ က်င့္သုံးေနသည့္ စနစ္မ်ားထဲတြင္ အေကာင္းဆုံး အစိုးရစနစ္ဟု ယုံၾကည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်စစ္အတြင္း အက်ပ္အတည္းကာလ ေခါင္းေဆာင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ာခ်ီကိုယ္တိုင္ပင္ ဒီမိုကေရစီ မွာ ျပႆနာမ်ား ရွိနိုင္ေသာ္လည္း ယင္းပုံစံမွာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံစံတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။
သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အာရွဘာရိုမီတာ၏ သုေတသနေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍မူ တင္းမာသည့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး Strong Leader က အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အျခားက႑မ်ား ေဘးေရာက္သြားနိုင္မႈ အေနအထားဆိုင္ရာ ေမးခြန္း ကိုမူ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ေျဖဆိုသူမ်ားထဲက အလယ္အလတ္ ႏွင့္အထက္ဝင္ေငြရွိသူ (ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္း၏ ၃ပုံ ၁ ပုံ) ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွေျဖဆိုသူမ်ား (ဝင္ေငြနိမ့္) က လက္ခံ သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ တကယ့္အမွန္တြင္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ကဲ့သို႔နိုင္ငံတြင္ Strongman Ruler ျဖစ္သည့္ ရိုဒရီဂိုဒူတာေတးအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
မလြတ္မလပ္ အာဏာရွင္တစ္ပိုင္းဆန္သည့္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားတြင္ Illiberal ေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ တန္ဖိုးမ်ား တင္းက်ပ္မႈ၊ ပါလီမန္မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအား ထိန္းေထစစ္ေဆးနိုင္ခြင့္ အားနည္းျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ခ်မ္းႂသြာကယ္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ ၊ ထိုင္ဝမ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား မွာ ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိသူက အျခားဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိုင္တို႔ အထက္တြင္ ေရာက္ေနသည့္ မလြတ္မလပ္ အာဏာပိုင္ဆန္ သည့္ ဒီမိုကေရစီ Illiberal စနစ္ကို ဆန့္က်င္ေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကသည္။
Illiberal Idea ပင္ျဖစ္သည့္ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကသာ အျခားအာဏာမ႑ိုင္မ်ားထက္ အေရးႀကီးသည္ဟု မွတ္ယူသူမ်ားရွိေနၿပီး ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိုင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအား အၿမဲထိန္းေထရန္မွာ မျဖစ္နိုင္ဆိုသည့္ အယူအဆမွာ ခိုင္မာအား ေကာင္းလ်က္ပင္ ရွိေနေသးသည္။
ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္စတိုင္း ျပည္ျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ မလြတ္မလပ္ အာဏာပိုင္ဆန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ Illiberal Democracy ကိုဆန့္က်င္ၿပီး မြန္ဂိုလီးယား နိုင္ငံတြင္ ေျဖဆိုသူ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဆန့္က်င္ၾကကာ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္လည္း ယင္းအေရအတြက္ အတိုင္းသာျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားတို႔မွ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက ယင္းအေရ အတြက္ေအာက္တြင္ တစ္တန္းတည္း၌တည္ရွိေနကာ ဆိုခဲ့ပါ ျမန္မာအပါအဝင္ ၄ နိုင္ငံမွာ ေအာ္တိုကေရစီ ႏွင့္နီးစပ္သည့္ နိုင္ငံမ်ားလည္းျဖစ္ေနမႈမွာ ထူးျခားမႈ ျဖစ္သည္ဟု ပါေမာကၡ လာရီဒိုင္းမြန္းက သူ၏ Ill Winds ဆိုသည့္ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္တြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳေရးသားထားသည္။
(ဂ) သမၼတစနစ္၊ လႊတ္ေတာ္က႑ႏွင့္ နတ္သမီးပုံျပင္
Republic သမၼတစနစ္အေၾကာင္း ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလတို႔ ေရာမေခတ္တို႔ ခ်န္လွပ္ထား၍ ရနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
ယခု အပိုဒ္ ဂ တြင္ေတာ့ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ တို႔၏ အယူအဆ စဥ္းစားခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပပါ့မည္။
ျပင္သစ္အေတြးအေခၚပညာရွင္ မြန္တက္စက်ဴ က အယူအဆအရမူ အာဏာခြဲေဝျခင္းမွာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး သီးျခားစီရွိေနျခင္းမွာ အေရးႀကီးဆုံးအရာျဖစ္ၿပီး အာဏာမ႑ိုင္ ၃ ရပ္ အား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတြင္းမွ သီးျခားအာဏာ ခြဲထားေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းအခ်က္မွာ အာဏာ အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး လူထုအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈလုပ္ျခင္း အား ကာကြယ္ရာေရာက္ေစမည္ဟု မြန္တက္စက်ဴ က ေျပာခဲ့သည္။
အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္လစ္ဇ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဖခင္ဟုဆိုနိုင္ေသာ ဂ်ိမ္းစ္ မက္ဒီဆင္ အဆိုအရမူ အုပ္ခ်ဳပ္သူဟာ နတ္သမီးျဖစ္ေနရင္ေတာ့ အာဏာ ၃ ရပ္ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒ ျပဳေရး) အၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရး ေဒါက္တိုင္ေတြေဆာက္စရာ မလိုဟု ဆိုသည္။
နတ္သမီးကဲ့သို႔ ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ကာ သူ႕၏ႀကီး ျမတ္မႈတန္ခိုး၊ ေျဖာင့္မတ္မႈေတြေၾကာင့္ အာဏာမ႑ိုင္ မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ထိန္း-ေထစနစ္ မလိုအပ္ သည့္သေဘာျဖစ္ၿပီး သာမန္ေလာကီသားဆိုရင္ျဖင့္ အာဏာမ႑ိုင္ေတြအၾကား အာဏာခြဲေဝမႈ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ လိုအပ္မည္ဟုဆိုသည္။
ဒါေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာအလြဲသုံးစားတာမ်ိဳးမလုပ္ေအာင္ အာဏာ ၃ ရပ္ တန္းတူအခြင့္ အာဏာေပးတာမ်ိဳး ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လုပ္ၾကရ ျခင္းျဖစ္သည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိုင္က လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳ ေရးအေပၚသို႔ ေရာက္ေနျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ သမၼတ ျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္၏ အေပၚတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိပါက သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ စနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ေခါင္းကိုင္ဖခင္ျဖစ္သူ ဂ်ိမ္းစ္မက္ဒီဆင္က ဆိုသည္။ သမၼတစနစ္တြင္ လူနည္းစုအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား လည္း ေပးၾကရပါသည္။
ဒီမိုကေရစီ အနိုင္က်င့္ေစမႈ မရွိေစေရး၊ လူအုပ္ ျဖင့္ အနိုင္ယူမႈမရွိေစေရးအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားအလိုက္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သီးျခားလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ထားရွိ ေစျခင္း (အထက္လႊတ္ေတာ္ ဆီးနိတ္) မွာ သမၼတ စနစ္သုံး အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အျမဳေတပင္ ျဖစ္ေပသည္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတစနစ္က်င့္သုံးသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ သုေတသန စာတမ္းအခ်ိဳ႕တြင္မူ “ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိုင္ေအာက္ က်ေရာက္ေနသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ေရာက္ရွိသြားျခင္းက လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖို႔ အစိုးရအား ထိန္း-ေထရာတြင္ ပိုမိုစိုး႐ြံ႕မႈျဖစ္ေစၿပီး သူမရွိေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အား ထိန္း-ေထရန္ဆိုသည့္ကိစၥမွာ မသင့္ေလ်ာ္ သည့္အရာ မွတ္ယူထားသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ဒီမိုကေရစီအရ အနိုင္က်င့္မႈ မ်ားရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ မူဝါဒေရးရာ ေရးဆြဲခ် မွတ္မႈမ်ား၊ ေကာင္းမြန္သည့္ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ေရးဆြဲမႈမ်ားတြင္ အားနည္းမႈမ်ားရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိုင္အား ထိန္းေထမႈမျပဳနိုင္သည့္အျပင္ ပါတီအုပ္စုနိုင္ငံေရးသက္သက္ျဖစ္ေနသည္” စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ 
(မွတ္ခ်က္။ ။ အေသးစိတ္ ဖတ္လိုပါက Renaud Egreteau, Parliamentary Deve-lopment in Myanmar, Asia Foundtion စာတမ္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အခန္းက႑ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အိပ္မက္ စသည့္ စာတမ္းမ်ားအား ဖတ္ရႈရန္ )
(ဃ) ေရာမေခတ္ေႏွာင္းပုံျပင္ႏွင့္ ပကတိ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး
သမၼတစနစ္ Republic ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ ေရာမ ေခတ္ကို ခ်န္ထား၍ မရနိုင္ပါေခ်။
ေရာမေခတ္ပ်က္သုဥ္းရျခင္းတြင္ သမၼတစနစ္ မွ အင္ပါယာအျဖစ္ ကူးေျပာင္းျခင္းက အဓိကက်သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
သမၼတစနစ္က်င့္သုံးစဥ္က Praetorain Guard ဟုေခၚသည့္ ေရာမစစ္တပ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ စစ္သည္မ်ားမွာ အႀကီးအမႉးမ်ား၊ မႉးမတ္ ဆီးနိတ္တာမ်ား၏ ပုဂၢိုလ္ေရးအရ လုံၿခဳံေရးရယူေပးရသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သလို ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။
အင္ပါယာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ အာဏာ ပိုင္စနစ္ ထူေထာင္ေရးမွာ အဓိကက်လာခဲ့ၿပီး ယင္း ပေရတိုးရီးယန္းမ်ားကို ဘုရင္က အျပန္အလွန္ အာဏာတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ Secret Police အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရာ တြင္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳလာခဲ့သလို ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္ အခန္းက႑မွာလည္း မရွိေတာ့ပါ။ ယခင္ ေရာမ ရီပတ္ပလစ္၏ အာဏာဗဟိုခ်က္မွာ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္း ထိန္းေထမႈရွိေသာ ဆီးနိတ္တြင္ တည္ရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆီးနိတ္အတြင္း ဂိုဏ္းဂဏ အားၿပိဳင္မႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႕နိုင္ငံေရးမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းစစ္သို႔ ဆင္းသက္ ရသလို အင္ပါယာအာဏာပိုင္စနစ္ အားေကာင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္ပါယာထုံးစံအတိုင္း နယ္ေျမခ်ဲ့ထြင္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္သာ အေစာပိုင္း အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးဘက္တြင္ ဟုတ္ဟုတ္ညားညား မလုပ္နိုင္ခဲ့ပါ။
အာဏာပိုင္ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္မွာ ပေရတိုးရီး ယန္းမ်ားကို ၎အာဏာအတြက္ ျမႇောက္စားရင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပေရတိုးရီးယန္းမ်ားကလည္း ဘုရင္ကို လုပ္ႀကံၿပီး အာဏာတင္ျမႇောက္မႈမ်ား သို႔တည္းမဟုတ္ ၎တို႔အလိုက် အက်ပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေစမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္မ်ား အာဏာတည္ေစေရးအတြက္လည္း ပေရတိုးရီးယန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳး စီးပြားဆိုင္ရာ အေပးအယူလုပ္ရသည္သာ။ သို႔ေသာ္ ယင္းအေပးအယူမွာ ပုဂၢိုလ္ေရး စီးပြားသာျဖစ္ၿပီး ယေန႕အေခၚ တစ္နိုင္ငံလုံး တစ္မ်ိဳးသားလုံး အက်ိဳးစီးပြား မေဆာင္ခဲ့ေခ်။
စီးပြားေရးမွာလည္း အရင္းအျမစ္မ်ားအား အဓမၼထုတ္ယူသည့္ Extractive စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္ရေလကား ေရရွည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ၿပိဳလဲမႈႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား၊ အထိန္းအေထမရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လုံၿခဳံ ေရးအာဏာပိုင္စနစ္ႀကီးထြားလာမႈ၊ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ အာဏာလုပြဲမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းျပည္မွာ ခ်ည့္နဲ႕လာခဲ့ၿပီး ရိုမန္အင္ပါယာ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရေလသည္။
ေရာမေခတ္ပ်က္သုဥ္းရျခင္းမွာ သမၼတနိုင္ငံ Republic စနစ္မွ အင္ပါယာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာေက်ာ္ Why Nations Fail စာအုပ္ကို ေရးသားသည့္ ပါေမာကၡ Daron Acemoglu က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
ယင္းေရာမေခတ္ေနာက္ပိုင္းကာလ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈတြင္ ပေရတိုးရီးယန္းလုံၿခဳံေရးတပ္မ်ား အေရးပါလာ မႈႏွင့္အတူ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ားအေနႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္မ်ားႏွင့္ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ် အေပးအယူ ညွိႏွိုင္းေဆာင္႐ြက္နိုင္စြမ္းႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရး တည္ေဆာက္နိုင္စြမ္း၊ ယင္းတည္ေဆာက္မႈမွာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသေလာ၊ ဥပမာ-လူထုအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျချပဳ ဒီမိုကေရစီ ေပၚေပါက္ ေစရန္ေလာ ဦးတည္သေလာ ဆိုသည့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အတြက္ ဥပမာျပဳ ေလ့လာရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ လာပါသည္။
ဒီမိုကေရစီမဟုတ္သည့္နိုင္ငံမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ဆိုး႐ြားေနေလ့ရွိၿပီး ကူးေျပာင္းစနိုင္ငံမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အုပ္စိုးသူႏွင့္ စစ္တပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး၊ ယင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈမွာ က်ယ္ျပန့္သည့္ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းမူေဘာင္မ်ားအထိ ဦးတည္ မတည္ဆိုသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ အကူးအေျပာင္း ေအာင္ျမင္၊ မေအာင္ျမင္အထိ တာသြားေလ့ရွိပါသည္။
စစ္ဘက္အာဏာပိုင္စနစ္က်င့္သုံးမႈ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ စစ္တပ္အေနႏွင့္ Guardian အုပ္ထိန္းသူအယူအဆမ်ား ကိန္းေအာင္းေနေလ့ရွိကာ အရပ္ဘက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား မနိုင္နင္းမႈမ်ားကလည္း နိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ၎တို႔ ဝင္ပါေစေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပစရာကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ အၿမဲမွတ္ယူထားေလ့ရွိပါသည္။
အက်ိဳးစီးပြားအေျခခံ ပေရတိုးရီးယန္း အယူအဆမ်ားႏွင့္အတူ နိုင္ငံေရး၊ နိုင္ငံေရးအာဏာ မွန္းေမွ်ာ္ခ်က္မ်ိဳးလိုကိစၥေတြက အစပါ။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတြမွာ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဆိုတာ ဓမၼဒိ႒ာန္က်တဲ့ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈဟု ပါေမာကၡဟန္တင္တန္က ဖြင့္ဆိုသည္။ (၁။ စစ္တပ္၏ ပရိုဖက္ရွင္နယ္ အရည္ အေသြးျမင့္မားျခင္းႏွင့္ စစ္သားမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ အကန့္အသတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွိသည္ဆိုသည္ကို စစ္သားမ်ားက လက္ခံမႈ၊ ၂- နိုင္ငံေရးသမားမ်ားက စစ္တပ္အေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရထား ၿပီး အေျခခံစစ္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္ခြင့္ ရွိျခင္း၊ ၃- စစ္တပ္၏ စစ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္အေပၚ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ၄- အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ နိုင္ငံ ေရးမွာ စစ္တပ္ပါဝင္စြက္ဖက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားနိုင္ျခင္း )
သို႔ေပလင့္ကစား အာဏာရွင္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းစနိုင္ငံမ်ား၏ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးမွာ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ဟု ဟန္တင္တန္က ဆိုသည္။
၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ အေျခအေနအရေတာ့ “တပ္မေတာ္ဟာ ႁအြကင္းမဲ့အာဏာကို စြန့္လႊတ္ လိုက္ၿပီး ဗီတိုအာဏာကို ဆက္ကိုင္ထားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ထိန္းသူေနရာမွာေတာ့ ဆက္ရွိေနခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ အုပ္ထိန္းသူ အေတြး အေခၚကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အရပ္ဘက္နိုင္ငံ ေရးအသိုက္အၿမဳံရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို အဓိက မီးေမာင္းထိုးျပတယ္။ အရပ္ဘက္နိုင္ငံ ေရး အသိုက္အၿမဳံအားနည္းလို႔ကို အုပ္ထိန္းသူဆိုတာ ရွိေနရတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေပါ့။ ဒါကိုလည္း သမိုင္းနဲ႕ ခ်ီၿပီး တရားဝင္ထူေထာင္ထားတယ္”ဟု အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ေလ့လာေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုရဲမ်ိဳးဟိန္း၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံသစ္ မ်ားအေနႏွင့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရသည့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအား အခ်ိန္တိုအတြင္း အမ်ားႀကီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲနိုင္ေရးဆိုသည့္ ဧရာမစိန္ေခၚမႈႀကီးကို ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံသစ္ေတြက ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိသည္ဟု ပါေမာကၡဟန္တင္တန္က ဆိုသည္။
 တကယ္ေတာ့ ယင္းစိန္ေခၚမႈက မ်ားျပားလွတဲ့ အျခားစိန္ေခၚမႈေတြထဲက တစ္ခုေလာက္ပဲ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံသစ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ကူးေျပာင္းသည့္နိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္ပါက လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအသစ္ကို ျပည္သူေတြလက္ခံလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရသလို အေျခခံဥပေဒအသစ္ေတြကို ေရးဆြဲ ရပါသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအားေကာင္းတဲ့ ပါတီစုံစနစ္ႏွင့္ အျခားဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ေပၚေပါက္လာေအာင္ တည္ေထာင္ေပးရသလို မီဒီယာလြတ္လပ္ ခြင့္အပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအား ေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ အရင္က ရွိခဲ့ ဖူးေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္အမိန့္ေပး စီးပြားေရးစနစ္ေတြ နိုင္ငံေတာ္လႊမ္းမိုးမႈခံရတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ေတြကို လစ္ဘရယ္ဆန္ေအာင္ လုပ္ေပးရပါသည္။ ပုဂၢလိက ပိုင္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းေပးျခင္းအပါအဝင္ ေဈးကြက္ စီးပြားေရးအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းနဲ႕ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္လည္း ႀကိဳးစားရသလို ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တင္းမာမႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ရပ္စဲေရး ဘာသာေရးတင္းမာမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရေလ့ရွိသည္။
ျမန္မာအေနႏွင့္ ျပန္ၾကည့္လွ်င္မူ ယင္းအခ်က္ မ်ားကို အာဏာရွင္ေခတ္လြန္ ဒုတိယသက္တမ္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စီမံေျဖရွင္းနိုင္ျခင္းမရွိသလို နိုင္ငံ တကာဖိအားမ်ားလည္း ရင္ဆိုင္လာေနရကာ ပဋိပကၡ တင္းမာမႈမ်ားလည္း ဆက္ရွိေနကာ လုံၿခဳံေရးက႑ ေရွ႕ေရာက္၊ စစ္တပ္အခန္းက႑ေရွ႕ေရာက္ေနသည့္ ေဒသမ်ားမွာလည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ပိုမို မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီမူေဘာင္မွာ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတ္တမ္းမ်ားအရ က်ဳံ႕လာေနသည္။ သမၼတစနစ္တြင္ အေရးေပးရမည့္ အခန္းက႑တြင္ရွိ ေသာ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး လူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားမွ ပဋိပကၡမ်ားမွာ နိုင္ငံတကာကပင္ ေမးေငါ့စရာ၊ မီးေမာင္းထိုးစရာ အေျခအေနေရာက္လာေနသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္လည္း စပ္ၾကားစနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးေအာက္တြင္ အရပ္သားအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ရွိ ေသာဌာနမ်ား၊ အာဏာရပါတီႀကီးစိုးေသာ လႊတ္ေတာ္တို႔မွာ အင္စတီက်ဴးရွင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ထိုက္သင့္သေလာက္ပင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္မႈ မရွိခဲ့ပါဟု ဆိုပါက လြန္မည္မထင္ပါ။
အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အျခား သီအိုရီတစ္ခုလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ယင္းမွာ လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ ရွိေနသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းေစရန္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက နိုင္ငံေရး စစ္ေရး အိလိ (Elite) တစ္ဦး ႏွစ္ဦးေလာက္အၾကားႏွင့္ပင္ မလုံေလာက္ေတာ့ဘဲ လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ တင္ကူးအေျခအေနလိုအပ္မႈပင္။
၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္တြင္းရွိ လူထု ( ဗမာ + တိုင္းရင္းသားမ်ား ) တင္မက နိုင္ငံတကာ၏ Legitimate ကိုပါ ရရွိခဲ့သည့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္လကၡဏာမ်ား ျပေနမႈမွာ အရပ္ ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ၿပီး အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈ အသြင္ကူး ေျပာင္းရာတြင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ( ဥပမာ- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္)တို႔ သက္သက္မွ်ႏွင့္ မလုံေလာက္သည့္ အခ်က္ကို ၫႊန္းျပေနသကဲ့သို႔ပင္ရွိသည္။ (ကိုးကား။ ။ Civil Military Relations, Nation Building and National Identity)
ဆိုခဲ့ပါ ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးတည္း အဆင္ေျပသျဖင့္ လည္း ေခတ္မီတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သို႔ သြားမသြား အာမခံနိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဥပမာအားျဖင့္ ပေရတိုးရီးယန္းမ်ားႏွင့္ ေရာမအာဏာပိုင္မ်ား အျပန္အလွန္ အလုပ္အေကြၽးျပဳရင္း အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အင္ပါယာစနစ္ကို ျပန္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ သမၼတစနစ္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္ပတ္အား ေကာင္းေစမႈ၊ အာဏာမ႑ိုင္မ်ားအၾကား ထိန္း-ညွိ ထိန္းေထနိုင္စြမ္း၊ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား၊ ထင္ရာစိုင္းမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားမႈမ်ား စသျဖင့္ သမၼတစနစ္၏ စံတန္ဖိုးမ်ား၊ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။
ေဆာင္းပါးအစပိုင္းတြင္ စာေရးသူ ကိုးကားခဲ့သည့္ Facebook Post ပိုင္ရွင္ ကိုအမရသီဟကေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ သူ႕မိတ္ေဆြေတြနဲ႕ ဆုံလို႔ အရက္ေသာက္ဝိုင္းထိုင္ရင္ေတာင္ ပထမဆုံးဆုေတာင္းက သမၼတနိုင္ငံ တည္တံ့ပါေစဟု ဆုေတာင္းေနေသးသည္ဟု ေရးသားထားသည္။
ဘာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံမ်ား က်ရႈံးရသနည္း Why Nations Fail စာအုပ္ကို ေရးသားသူ Daron Acemoglu ႏွင့္ James A. Robinson တို႔ ကမူ နိုင္ငံမ်ား က်ရႈံးရျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ရျခင္း ကြာျခားခ်က္မွာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့၊ ပထဝီအေျခအေနသို႔တည္းမဟုတ္ အခြင့္အေရး Chance ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အာဏာမ႑ိုင္မ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ လည္ပတ္မႈပုံစံတြင္သာ မူတည္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္


(မွတ္ခ်က္။ ။ ေဆာင္းပါးရွင္ စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္သည္ ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳမွ နိုင္ငံေရး သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္သည္) 

ကိုးကား- Why Nations Fail, Daron Acemoglu and James A. Robinson 

Civil Military Relations, Nation-Building and National Identity, Constaine. P Danoupolous

Samuel P. Huntington, International Forum for Democratic Studies and the George C. Marshall European Center for Security Studies in Washington, D.C.

James. Madison, Federalists paper 51)

Source : The Voice