fbpx

က်ပ္သိန္း ၃၀၀ တန္ လုပ္ငန္းကို ေျမျပင္တြင္ ၄၈ သိန္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၉
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ကြင္းဆင္းေလ့လာရာတြင္ ေျမျပင္တြင္ က်ပ္ ၄၈ သိန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလိုက္သည္။
ေမလ ၁၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပက္သတ္၍ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရာတြင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းက အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“၂၀၁၈-၁၉ မွာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို သြားေရာက္တဲ့အခါ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေလဘာကန္ထရိုက္နဲ႕ လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလဘာ ကန္ထရိုက္ရဲ႕တန္ဖိုးကို ေမးၾကည့္တဲ့ အခါ တေပပတ္လည္ကို ၂၇၀၀ နဲ႕ စုစုေပါင္းေပ ၃၀ ေပ ၆၀ အေဆာက္ အဦကို ၄၈ သိန္းနဲ႕ လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာကို က်ေနာ္တို႔ ဘတ္ဂ်တ္က ခြင့္ျပဳတာ သိန္း ၃၀၀ ပါ။ ဘတ္ဂ်တ္ခြင့္ျပဳေငြရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လုပ္အားခအျဖစ္ တြက္ခ်က္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေလဘာကန္ထရိုက္ကို ၄၈ သိန္းနဲ႕ ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာလည္း ကုမၼဏီမ်ားရဲ႕အားနည္းခ်က္ပါ” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။
၎က ထပ္မံ၍ “ကုမၼဏီေတြရဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႕ ပက္သတ္လို႔ က်ေနာ္တို႔တင္ဒါကာလမွာေတာ့ ကုမၼဏီေတြဟာ ႐ြန္း႐ြန္းေဝေနတာပါပဲ။ပရိုဖိုင္းေတြ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ထိရက္စရာ မရွိ၊ ဖ်က္စရာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လက္ေတြ႕မွာ တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႕ ပက္သတ္ၿပီး အေျခခံ အစီအစဥ္ ဇယားမရွိဘူး။ လုပ္ငန္းအင္ဂ်င္နီယာ မရွိဘူး။ အေဆာက္အဦနဲ႕ ပက္သတ္လို႔ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမျပည့္မီပါဘူး။ သံခ်ည္သံေဂြးကအစ သတ္မွတ္တဲ့ ပုံစံေတြနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအင္ဂ်င္နီယာက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ မရွိပါဘူး” ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပေျပာဆိုသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ တင္ဒါေခၚသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ BQ စိစစ္ေသာ စားပြဲေပၚမွ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလးငါးလခန့္ အခ်ိန္ယူထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တဆက္တဆက္တည္းေသာ ပြင့္လင္းရာသီသည္ ၈ လ သာရွိေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ကာလအနည္းငယ္သာရရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။
“အဲကာလအတြင္းမွာ အတင္းတြန္းၿပီးေဆာက္က်မယ္ဆိုရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ အေဆာက္အဦေတြရဲ႕ အေနအထားဟာ ရာဇဝင္ထဲကလို ကံရာဇာငယ္ေဆာက္တဲ့ အေဆာက္အဦးေတြလို ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၿပီးရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အဲဒီတင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ စိစစ္ေနမယ့္ စားပြဲေပၚမွာ လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးယူထားတဲ့ အခ်က္ေတြကတစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို တိတိက်က်လိဳက္နာ မည္ဆိုပါက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေႏွာင္ေႏွးၾကန့္ၾကာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကျဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္သမၼ တ႐ုံးမွ ျဖစ္ေစၫႊန္ၾကားသည့္ အမိန့္ႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားစည္းကမ္းတက် အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေျပာဆိုသည္။
“လုပ္ငန္းေတြ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ထား တဲ့အမိန့္ေတြမဟုတ္ပါဘူး စနစ္တက်နဲ႕ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သြက္သြက္လက္လက္ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႕ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ထား အမိန့္နဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေတြကို အတိအက်နဲ႕ လိုက္ နာေဆာင္႐ြက္ဖို႔ပဲလိုပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္မင္း က ေျပာသည္။
ယင္းအျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ Third Party (Quality Control (QC)) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႕ခ်ိန္အထိ QC ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ဉပေဒႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္နိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ QC ကိစၥကို တိုင္းေဒသႀကီး။ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက အလ်င္းသင့္သလိုေဆာင္႐ြက္ေနၾကေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ေငြေပးေခ်မႈပါ။ လုပ္ငန္းတန္ဘိုး ၿပီးစီးမႈနဲ႕ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေငြေပးေခ်မႈမရွိပါဘူး။ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြရွိတယ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ၿပီးဆုံးသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လာစစ္ေပးဖို႔ QC လာစစ္ေပးဖို႔ စာေရးၿပီးေတာင္းခံရတယ္ QC လာစစ္တာကိုေစာင့္ရတယ္။ QC လာစစ္ျပန္ေတာ့လည္း အဖြဲ႕ဝင္ေတြ စုံေအာင္လက္မွတ္ထိုးရတယ္ ၿပီးရင္ ပိုက္ဆံေတာင္းၿပီးတင္ျပတယ္။ အဲ့လိုတင္ျပတဲ့အခါမွာ တိုင္းေဒသႀကီး။ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ဝန္ႀကီးတစ္ပါးပါးက အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးမွ ဒီပိုက္ဆံကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ယူသုံးစြဲ လို႔ရပါတယ္ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာစီမံခန့္ခြဲမႈ စည္းမ်ဥ္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။
အဆိုပါ ေငြေပးေခ်မႈကိစၥသည္ စီမံကိန္းနဲ႕ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပ န္ထားေသာ အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၅/ ၂၀၁၇ ျဖစ္ၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာဉပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရေငြတို႔ကို စီမံႀကီးၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ သုံးေငြတို႔ကို စီမံခန့္ခြဲျခင္းအတြက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာအႀကီး အမႉးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအား လႊဲအပ္၍ မိမိလက္ေအာက္ရွိဌာနအႀကီးအကဲမ်ားကို ထပ္ဆင့္လႊဲ အပ္ေဆာင္႐ြက္ေစရပါမည္ဟု ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“ဒီစည္းမ်ဥ္းျပဌာန္းခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာရွိတဲ့ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေငြေၾကးနဲ႕ပတ္သက္လို႔ တာဝန္ယူတာဝန္ခံရမယ့္သူေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာဌာနရဲ႕ အႀကီးအကဲေတြျဖစ္တဲ့ MD/DG ေတြျဖစ္ပါတယ္ MD/DG ေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနနဲ႕ပတ္သက္လို႔လည္း Controlling Officer လည္းျဖစ္ပါတယ္၊ အဲ့ဒီေတာ့  MD/DG ေတြ Controlling Officer ေတြ တာဝန္ယူရတဲ့ ေငြေပးေခ်ျခင္းကိစၥကို တိုင္းေဒသႀကီး။ ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးပါးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး ထပ္ဆင့္ယူေနရျခင္းဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုမဟုတ္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ သုံးသပ္ရရွိပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ဆိုသည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ သက္၍ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕ က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးက ျပည္ေထာငစု၏ ရသုံးမွန္ေျခေငြစာရင္းတြင္ပါဝင္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္မီၿပီးစီးနိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူက အခ်ိန္ မီအပ္ႏွံရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊လုပ္ငန္းလက္ခံေဆာင္႐ြက္သူအေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းကို ၿပီးျပတ္ေတာင္ တာဝန္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ယင္းအျပင္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္း၊ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ စာရင္းစစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း တို႔ကို တာဝန္အသီးသီး ခြဲေဝေပးထားေၾကာင္း ၎တင္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္း အပါအဝင္ ဦးေအာင္မင္းတင္သြင္းေသာ ေငြေၾကးအစီရင္ခံစာႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ ႏွင့္သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံတို႔ကို ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက ေမလ ၂၀ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

Source : The Voice