fbpx

COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလတြင္ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေပးျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲခ်မွတ္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၌ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္း ေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၂၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လက္ရွိ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလတြင္ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေပးျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္သည္တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

“ဒီဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာက အခု COVID-19 ရွိေနေတာ့ မျဖန႔္က်က္နိုင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လမ္းေပၚေန ကေလးေတြ မ်ားတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို ဒီဘ႑ာႏွစ္မွာ ဦးစားေပး အစီအစဥ္နဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မယ္ ဆိုၿပီး ရန္ကုန္နဲ႕ မႏၱေလးကို အဓိကထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္မယ္။ ေနာက္ႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္ေတြၾကရင္ ဒီႏွစ္ အေတြ႕အႀကဳံေတြ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တာေလးေတြ ျပဳျပင္ မြန္းမံၿပီးေတာ့ အျခားေဒသေတြကို ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္နိုင္ဖို႔ အတြက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခု ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္” ဟု စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းေဇာ္က ဆင္ဟြာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

လမ္းေပၚေနကေလးမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏွိုင္းအစည္းအေဝးအား သုံးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္ Survey Questions မ်ား စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူၿပီးေနာက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ၿပီး ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိမည့္ စီမံခ်က္ တစ္ခုကို အျမန္ေရးဆြဲရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ၎က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“အခု COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္မခံရေအာင္ ဘယ္လို ေနထိုင္ရမယ္ဆိုတာ အခု အသိပညာေပး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတယ္ ဆိုေသာ္လည္း ဒီသတင္းအခ်က္ေတြကို ဒီကေလးေတြ ရနိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းဆိုတာ နည္းတယ္ေပါ့။ဒီကေလးေတြကို COVID-19 နဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ၊ အခု က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ၊ မကူးစက္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရမယ္ ဒါေလးေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးမယ္။ သူတို႔ နားလည္နိုင္တဲ့ အေနအထား ၊ စကားလုံး ဒါမ်ိဳးကို အသုံးျပဳၿပီး သူတို႔လဲ COVID-19 အသိပညာေပး ရေအာင္ လုပ္မယ္။ အဲဒီလို လုပ္ရင္းနဲ႕ ဒီကေလး တစ္ခုခ်င္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို လုပ္သြားမယ္။ survey အခ်က္အလက္လည္း တစ္ခါတည္း ေကာက္မယ္။ အသိပညာလဲ ေပးမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္မယ္။ သူတို႔ဆီက သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္မယ္။ ၿပီးရင္ သူတို႔ကို ဘယ္လို ေထာက္ပံ့မယ္ ။ ဘယ္လို ကူညီပံ့ပိုးေပးမယ္ ဆိုတာေတြကို တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေပးသြားမယ္။”ဟု ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းေဇာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

လမ္းေပၚေန ကေလးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ COVID-19 ကာလ အတြင္း လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲတို႔ကို ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ ညွိႏွိုင္းအစည္းအေဝး တစ္ရပ္အား ေမ ၁၉ ရက္တြင္ Video Conferencing  ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ယခင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ၊ COVID-19 ကာလအတြင္း လမ္းေပၚေန ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရး၊ တစ္ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းေရး၊ အစာအာဟာရ လုံေလာက္စြာရရွိေရး၊ COVID-19 အသိပညာေပးအစီအစဥ္တို႔ကို သိရွိနားလည္နိုင္ ေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အပံ့ေပးနိုင္ေရး၊ ယာယီထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နိုင္ေရး၊ ေရေကာင္းေရသန႔္ရရွိေရး၊ COVID-19 ကာကြယ္နိုင္ရန္ Mask ၊ Hand Gel တို႔ကို စနစ္တက် အသုံးျပဳနိုင္ေရး၊ ေရရွည္ကူညီေဆာင္႐ြက္နိုင္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရးႏွင့္ စစ္တမ္းႏွင့္အညီ ေရရွည္အက်ိဳးျပဳေစမည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေရး စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)

Source : Xinhua Myanmar