fbpx

ကမၻာႀကီး ထပ္မံမဖ်ားေစလို …

 
ယခုကာလသည္ ကိုဗစ္ဟူေသာကမၻာ့ကပ္ ေရာဂါႀကီး ႀကီးစိုးေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္ သည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ခါတိုင္းထက္လူအမ်ား ခရီးသြားလာျခင္းနည္းပါးခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ေနအိမ္ အတြင္းတြင္ ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာကာလျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံတကာသတင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ကပ္ေဘးသည္တာရွည္တိုက္ပြဲျဖစ္ေန၍ အစားအစာမ်ားကိုဆိုင္တြင္ စားေသာက္ျခင္း မျပဳေစဘဲ ပါဆယ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား က်င့္သုံးေနရသည္။ယင္းသို႔ေရာင္းခ်ရသည့္အခါတြင္ တစ္ခါသုံးခြက္၊ ပလတ္စတစ္၊ ေဖာ့ဘူးမ်ားကို အသုံးျပဳႏႈန္း ျမင့္တက္ လာျခင္းသည္ကား အျခားတစ္ဖက္တြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို စိန္ေခၚေနလ်က္ရွိသည္။
ကိုဗစ္မျဖစ္ခင္ကာလမ်ားတြင္ တစ္ခါသုံးပစၥည္း မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိေနၾကေသာ္လည္း ယခုကမၻာႀကီးအသက္ရႉက်ပ္ေနခ်ိန္ တြင္မူ တစ္ခါသုံးပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဦးစား မေပးနိုင္ေတာ့ေပ။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ကိုဗစ္ ဂယက္ေၾကာင့္ အရွိန္ရေနသည့္ တစ္ခါသုံးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ မကင္းနိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္မိမိေၾကာင့္ပိုမိုဖ်ားနာျခင္းမျဖစ္ေစဖို႔ ယင္းတို႔ကို စနစ္တက်စြန့္ပစ္တတ္ ရန္ႏွင့္ ယင္းပစၥည္းတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပေပးလိုသည္။
ကိုဗစ္ဂယက္တြင္ အသုံးျပဳႏႈန္းျမင့္မားလ်က္ရွိ ေသာ တစ္ခါသုံးပစၥည္းမ်ားမွ ဦးစြာေဖာ့ဘူးမ်ား အေၾကာင္းတင္ျပ ေပးလိုသည္။ ေဖာ့ဆိုသည္မွာ ေလပါဝင္ႏႈန္းျမင့္မားသျဖင့္ ေရတြင္ လုံးဝမျမႇုပ္နိုင္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ပူေႏြးေသာ အစားအစာတို႔ကို ယင္း ေဖာ့ဘူးမ်ားတြင္ထည့္ထားလွ်င္ အဆိုပါေဖာ့မွ ကင္ဆာျဖစ္ေစနိုင္ေသာ Carcinogen မ်ား ထြက္၍ လူတို႔ကိုဥပဒ္ေပးနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာ့လုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ Styrene အရည္မ်ားေၾကာင့္ ေဖာ့ဘူးမ်ားကို အၿမဲသုံးစြဲ စားေသာက္ေလ့ရွိသူတို႔တြင္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေခၚမွတ္ဉာဏ္မ်ားခ်ိဳ႕တဲ့လာေသာ ေရာဂါႏွင့္ေသြးကင္ဆာတို႔ကို ျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
တစ္ခါသုံးေဖာ့ခြက္မ်ားသည္ ကင္ဆာျဖစ္ေစနိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားတြင္ ထိပ္ဆုံးကပါဝင္သည္။ တစ္ဆက္တည္း ကြၽန္မတို႔သိလ်က္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ ေသာအက်င့္မ်ားကိုျပင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – တစ္ခါသုံးေဖာ့ခြက္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရွိမွန္း သိလ်က္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကိုအသုံးျပဳၿပီး ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္း၊ ေရေႏြးေသာက္ျခင္း၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ အေအးမ်ားေသာက္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုကာလတြင္ ေဖာ့အသုံးျပဳမႈကို အျခား အရာႏွင့္ အစားထိုးၿပီးေျပာင္းလဲရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ မတတ္သာ၍ ေဖာ့ဘူးမ်ားကို အသုံးျပဳေနရခ်ိန္တြင္ ေဖာ့ဘူးမ်ားျဖင့္ဝယ္လာေသာအစားအေသာက္ မ်ားကိုေနအိမ္မ်ားတြင္ရွိေသာ မိုက္ခရိုေဝ့အပူေပး စက္ျဖင့္ ျပန္လည္အပူေပးစားေသာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ မိေစရန္အထူးသတိခ်ပ္ေစလိုသည္။ အကယ္၍ အထက္ပါနည္းအတိုင္း အပူေပးစားေသာက္မိမည္ဆိုလွ်င္ ေရာဂါျဖစ္ေစနိုင္ေသာအရာမ်ားသည္ မိမိတို႔ စားေသာက္မည့္အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ေရာၿပီး ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။
အျပင္မွ အစားအေသာက္မ်ားကို ေဖာ့ဘူးမ်ားျဖင့္ပါဆယ္ဆြဲကာဝယ္ယူလာမိလွ်င္ မိမိတို႔ အိမ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ပန္းကန္ထဲသို႔ေျပာင္းလဲ ထည့္ထားသင့္သည္။ တတ္နိုင္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ပါဆယ္သြားေရာက္ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔အိမ္မွ ခ်ိဳင့္မ်ားယူသြားသင့္သည္။
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ႀကီးကလည္း ေဖာ့ဘူး မ်ားကို ကင္ဆာျဖစ္ေစနိုင္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အတည္ျပဳထားသည္မ်ားရွိသည္။ ယင္းပစၥည္းမ်ားသည္ မ်ိဳးပြားမႈကို ထိခိုက္ေစၿပီး ဗီဇအေျပာင္းအလဲကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကြၽန္မတို႔သည္ ေဖာ့ဘူးမ်ားအသုံးျပဳျခင္းကို ေက်ာခိုင္ျခင္း မျပဳလုပ္နိုင္လွ်င္ပင္ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် စြန့္ပစ္တတ္ဖို႔လိုသည္။
ေဖာ့ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာပစၥည္းမ်ားကို စြန့္ပစ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္ မ်ားအတြင္း စြန့္ပစ္ျခင္းလုံးဝေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ပလတ္စတစ္မ်ားႏွင့္အတူ ေပါေလာေမ်ာလာၿပီး ညစ္ညမ္းေစသည့္အျပင္ ေရသတၱဝါမ်ားက အစာအမွတ္ျဖင့္မ်ိဳမိကာ ေသဆုံးမႈမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကိုသတိခ်ပ္ေစလို သည္။ေဖာ့မ်ားကိုမီးရွို႔မိသည့္အခါတြင္လည္း လူကိုေဘး ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ခန့္ ထြက္ရွိနိုင္၍ မီးရွို႔ျခင္းမျပဳလုပ္ဖို႔လိုအပ္သည္။ သို႔ျဖစ္ ပါေသာေၾကာင့္ ေဖာ့ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္း မ်ားကို စြန့္ပစ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေျမျမႇုပ္ျခင္းသည္ သာ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးျဖစ္ပါေၾကာင္းသတိျပဳေစလို သည္။
ထပ္မံ၍ကိုဗစ္ကာလတြင္ အသုံးျပဳမႈမ်ားေသာ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္မ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် စြန့္ပစ္ရ မည့္နည္းစနစ္မ်ားကို တင္ျပေပး လိုသည္။ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ လူသား တို႔၏က်န္းမာေရးကိုသာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကိုပါ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစသည္ကို လူအမ်ားစုသိရွိၾက သည္။သို႔ေသာ္အမ်ားစုသတိမမူမိေသာ ပလတ္စတစ္ မ်ားမီးရွို႔မိရာမွ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ပြားမည့္ ဆိုးက်ိဳးအေၾကာင္းအထူးတင္ျပလိုသည္။
ပလတ္စတစ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ နိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္။ကြၽန္မတို႔သည္ ပလတ္စတစ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မျပဳနိုင္လွ်င္ပင္ စြန့္ပစ္သည့္အခါတြင္ စနစ္တက်စြန့္ပစ္တတ္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ အမ်ားစုသည္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို စြန့္ပစ္ရာတြင္ မီးရွို႔ ျခင္းနည္းစနစ္ကို အသုံးျပဳမ်ား ေနၾကသည္။ မိမိတို႔စားေသာက္သည့္ အစားအစာ၊ အသုံးအေဆာင္မ်ားကို ထုပ္ပိုးသည့္တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္မ်ားကို မီးရွို႔ျခင္းအားျဖင့္ Styrene ဟူေသာဓာတ္တစ္မ်ိဳးထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ထြက္လာျခင္းျဖင့္ ယင္းဓာတ္ေငြ႕ကိုအဆုတ္ႏွင့္ အေရျပားမွ အမ်ားအျပားစုပ္ယူမိသည့္အခါ မ်က္လုံး ႏွင့္ ခြၽဲ၊ သလိပ္၊ ႏွပ္၊ ႏွာရည္ထြက္ေသာအျမႇေးတို႔ကိုပ်က္စီး ေစသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ အာ႐ုံ ေၾကာဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္ကို ထိခိုက္လာနိုင္ၿပီး ေခါင္းကိုက္ ျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ က်ျခင္းစသည္တို႔ ျဖစ္လာနိုင္သည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္မ်ားကိုမီးရွို႔ ျခင္းအားျဖင့္ က်န္းမာေရး အရခံစားရမည့္ဆိုးက်ိဳး မ်ားျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ မီးရွို႔ျခင္းသည္ ကမၻာႀကီးကိုထပ္မံဖ်ားနာေစေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလို သည္။ အေၾကာင္းမွာ ပလတ္စတစ္မ်ားကိုမီးရွို႔လိုက္ ျခင္းျဖင့္ ေလထုထဲသို႔မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ထုတ္ လႊတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပလတ္စတစ္ မ်ားသည္ မီးေလာင္ၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္အဆိပ္ေငြ႕ မ်ားသည္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ခိုေအာင္းေနနိုင္ေသာ ေၾကာင့္ မီးရွို႔ျခင္းကို ေပါ့ေပါ့ဆဆေလွ်ာ့တြက္ျခင္း မျပဳေစလိုပါ။ ဤသို႔ျဖင့္ ကိုဗစ္ဂယက္ထေနေသာ ကာလကမၻာႀကီး ဖ်ားနာခ်ိန္တြင္ မိမိအတြက္ေၾကာင့္ နာဖ်ားျခင္း မတိုးေစဖို႔ တစ္ခါသုံးပစၥည္းမ်ားကို ဆင္ျခင္ဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ကာသုံးစြဲ၊ စြန့္ပစ္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
မုဒိတာ (ေတာင္သာ)

Source : The Voice