fbpx

COVID- 19 အေရးအတြက္ ျမန္မာကို ယူေကက ေဒၚလာ ၃၆ သန္းခန႔္ ကူညီမည္

COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ကန႔္သတ္နိုင္ဖို႔  ျမန္မာနိုင္ငံကို ယူေကအစိုးရက  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၆ သန္းခန႔္ ကူညီမယ္လို႔ ဒီကေန႕ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႕မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႕ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အလုပ္အကိုင္ေတြအတြက္ လ်ာထား စီမံထားတဲ့ ပံ့ပိုးမႈေတြထဲက ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ သန္းခန႔္ကို ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ COVID-19 ကူးစက္ပ်ံ့ႏွံ႕မႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ကန႔္သတ္နိုင္ဖို႔အတြက္ ခြဲေဝပံ့ပိုးလိုက္တာပါ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ ယူေကဝန္ႀကီး Nigel Adams က “ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ေတြကို ပိုမိုအားေကာင္းလာဖို႔ ကူညီေရးနဲ႕ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္နိုင္ဖို႔ ယူေကက ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ဒီႀကိဳးပမ္းမႈေတြကတဆင့္ ကမၻာနဲ႕တဝန္း လူ႕အသက္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အေရးပါတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းနဲ႕ ကိုရိုနာဗိုင္းရစ္ ပ်ံ့ႏွံ႕မႈအနာဂတ္လွိုင္းေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ယူေကက ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျပန့္ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ အဓိကအခန္းက႑က ပါဝင္ေနပါတယ္။”လို႔ ေျပာပါတယ္။

UK Aid က ျမန္မာအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တျခားတာဝန္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြနဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသေတြက ျပည္သူေတြအပါအဝင္  COVID-19 ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအ မ်ားဆုံး ခံေနရသူေတြကို ဦးစားေပး ကူညီပံ့ပိုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယူေကက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလက္လွမ္းမွီရန္ပုံေငြက တဆင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ သန္းနီးပါးကို  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲၿပီး ေဝးလံေခါင္သီေဒသက ျပည္သူေတြအတြက္ အဓိက ေဆးဝါးအေထာက္အပံ့ပစၥည္းေတြ ပံ့ပိုးေပးဖို႔နဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြ လက္လွမ္းမွီစြာ ရရွိေရး ပံ့ပိုးသုံးစြဲေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ဒါ့ျပင္ UK Aid က အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈနဲ႕ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးရန္ပုံေငြ ကတဆင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅သန္းနီးပါး အသုံးျပဳေနၿပီး ရန္ပုံေငြထည့္ဝင္တဲ့ တျခားအလႉရွင္ေတြနဲ႕တူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႕ ေမြးဖြားၿပီးစ ကေလးမိခင္ ၂၄၂၀၀၀ ဦး၊ အသက္ ၈၅ ႏွစ္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ၂၀၀၀၀၀ ဦးတို႔ကို တစ္ဦးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀၀၀ အပိုထပ္ေဆာင္း ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ကူညီနိုင္မယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ UK Aid  ရဲ႕  ဌာေနၫႊန္ၾကားေရးမႉး Dr Rurik Marsden က  “ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ UKaid က ျမန္မာနိုင္ငံကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ ခိုင္မာတဲ့ သႏၷိဌာန္ခ်ထားပါတယ္။ ဒီလို ကမၻာ့ကပ္ေဘးကို အဆုံးသတ္ဖို႔ဆိုရင္ ကမၻာတဝန္းက နိုင္ငံအားလုံး အတူတကြ လက္တြဲၿပီး လူသားအားလုံးအတြက္ ကာကြယ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ့ႏွံ႕မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔နဲ႕ အထိခိုက္လြယ္ဆုံးသူမ်ားအားလုံးကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေန  အစြမ္းကုန္ ပါဝင္ကူညီေနပါတယ္။”လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေျပာပါတယ္။

လာမယ့္ႏွစ္မွာလည္း COVID-19 တုံ႕ျပန္ေရးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီေတြေပးဖို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္းကို ထပ္မံပံ့ပိုးသြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ 

COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူအသိပညာေပးေရး အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေနတာ၊ COVID-19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ျပဳလုပ္တာ၊ ျမန္မာအစိုးရနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြပူးတြဲေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းတာေတြကို ၿဗိတိန္နိုင္ငံ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က ႀကိဳဆိုတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ကေတာ့ ၿဗိတိန္နိုင္ငံက ကမကထလုပ္ၿပီး  ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ  ျမန္မာနိုင္ငံ အေျခအေနနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတခု ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ- UK in Myanmar

Source : DVB