fbpx

ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သင္ခန္းစာျဖစ္ေစခ်င္

အေျခခံ ပညာဒသမတန္း ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာေက်ာင္း သုံးစာအုပ္သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းသစ္မွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတဲ့ လိင္ပညာေပးသင္ခန္းစာ (မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးပညာေပး) နဲ႕ ပတ္သက္လို႔ သူ႕အျမင္ကိုယ့္အျမင္ ရႈေထာင့္အသီးသီးကေန ေဝဖန္တာ၊ အႀကံေပးတာ၊ သုံးသပ္တာေတြကို ဖတ္ရပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာေတြရဲ႕ သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းကို  ပညာေရးသုေတသနစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းအဖြဲ႕က အေျခခံပညာရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဆရာ အတတ္သင္ပညာေရးက ဆရာ၊ ဆရာမေတြအျပင္ က်န္းမာေရးနဲ႕ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက က်န္းမာေရးပညာရွင္ေတြနဲ႕ တျခားပညာရွင္ေတြ ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္ရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈနဲ႕ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳထုတ္ေဝတာျဖစ္တယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ကဆိုပါတယ္။ 
ဒီသင္ခန္းစာနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေဝဖန္မႈေတြမွာ ဘယ္အရာကမွန္တယ္၊ ဘယ္အရာကသင့္တယ္၊ မသင့္ဘူးဆိုတာ တိုင္းတာဖို႔စံႏႈန္းတစ္ခု ေတာ့ လိုမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီလိုတိုင္းတာဖို႔ အနီးစပ္ဆုံးအေနနဲ႕ ပညာေရးရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ယခုသင္ၾကားမယ္ဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ တိုင္းတာသင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအေပၚသုံးသပ္ရာမွာ ပုဂၢလဓိ႒ာန္ ခ်စ္ျခင္း၊ မခ်စ္ျခင္းဆိုတဲ့ ရႈေထာင့္မွ ရႈျမင္လိုျခင္းထက္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ရႈေထာင့္မွသာ ရႈျမင္လိုပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ မေပ်ာက္ေစလိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္အရ ျဖစ္ပါတယ္။
လိင္ပညာေပးသင္ၾကားတာကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ နားလည္လက္ခံနိုင္ပါတယ္။ အျပည့္အဝေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့အခ်က္ေတြ ရွိေနလို႔ပါပဲ။ မိမိနိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာတရား၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြဟာ ပစ္ပယ္လို႔မရပါဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒါေတြဟာနိုင္ငံရဲ႕အမွတ္အသားသ႐ုပ္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ဉာဏ္ရည္ ျမင့္မားဖို႔၊ အေတြးအေခၚေတြျမင့္မားဖို႔၊ တီထြင္နိုင္စြမ္းျမင့္မားဖို႔နဲ႕ လူ႕တန္ဖိုး၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ က်င့္ဝတ္ေတြ လိုက္နာနိုင္စြမ္းရွိဖို႔ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာေတြ ေလ့က်င့္သင္ေပးရသလို နိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းဆိုင္ရာေတြ လူသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာေတြ သင္ၾကားေပးၾကရမွာပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လူ႕တန္ဖိုး၊ လူ႕က်င့္ဝတ္ေတြဆိုတာ စံႏႈန္းတစ္ခု၊ ေပတံ တစ္ခုတည္းနဲ႕တိုင္းတာလို႔ မရနိုင္ေကာင္းပါဘူး။ မိမိနိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့တဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြနဲ႕ ထိန္းညွိတိုင္းတာလိုက္နာၾကရမွာပါ။
ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆရာမတစ္ဦးေျပာခဲ့တဲ့ စကားေလးတစ္ခြန္းကို သတိရမိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အဂၤလိပ္စာသင္ေပးတဲ့ ဆရာမပါ။ ဆရာမကအဂၤလိပ္စာလည္း ကြၽမ္းက်င္၊ ေခတ္ပညာတတ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ေတာ့ ဝတ္တာစားတာ ေခတ္မီတယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ဆရာမရဲ႕ ဆံပင္ကလည္း အတိုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဆရာမရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္ပုံေတြဟာ ေခတ္မီတယ္ဆိုေပမယ့္ သ႐ုပ္ပ်က္တဲ့အဝတ္အစားေတြ၊ ဣေႏၵၿမဲ့တဲ့အဝတ္အစားေတြ၊ အျမင္မတင့္တဲ့ အဝတ္အစားေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ ဆရာမတစ္ဦးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ ထိပါးေစတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဆရာမက သူရဲ႕ဆံပင္တိုတိုညွပ္ထားရျခင္း အေၾကာင္းကိုလည္းေျပာျပပါတယ္။ သူ႕မအေနနဲ႕ ျမန္မာ့ရိုးရာဓေလ့မွာ မိန္းမတို႔ဘုန္း ဆံထုံးဆိုတာကို သိရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာမိန္းကေလး တစ္ဦးအေနနဲ႕ ဆံပင္ရွည္ရွည္ႏွင့္ဆိုပါက တင့္တယ္လွပသည္ကိုလည္း သိပါေၾကာင္း သို႔ေသာ္လည္း သူ႕အေနနဲ႕ ေခတ္မီမိန္းမသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၊ အိမ္အလုပ္ ေက်ာင္းအလုပ္မ်ား မ်ားျပားသျဖင့္ ဆံပင္ရွည္ႀကီးကို ေန႕စဥ္ထိန္းသိမ္းရန္ မလြယ္ကူလွျခင္း၊ ထို႔အျပင္ ဆံပင္တိုညွပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ရိုးရာဓေလ့ကို ပ်က္စီးေစသည္ဟု မယူဆျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆံပင္တိုညွပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပဖူးပါတယ္။ ဆရာမရဲ႕အယူအဆဟာ ေခတ္မီသင့္တာလည္း ေခတ္မီရမယ္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းကိုလည္း မထိခိုက္ေစရဘူးလို႔ နားလည္လက္ခံမိပါတယ္။ ေရွးရိုးစြဲဆန္လြန္းျခင္းနဲ႕ ေခတ္မီလြန္းျခင္း အၾကား အသိတရားရွိရွိ၊ သတိတရားရွိရွိနဲ႕ ျပဳမူက်င့္ႀကံေနထိုင္တတ္မွသာ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကို ေရွာင္ရွားနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ Conservative ပဲျဖစ္ျဖစ္ Liberal ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အရာမဆို အစြန္းေရာက္ရင္ ပ်က္စီးတတ္ၾကပါတယ္။ သင့္တင့္ေသာႏွလုံးသြင္းမႈရွိဖို႔ဆိုရင္ ခ်င့္ခ်ိန္တတ္တဲ့ အသိနဲ႕အျမင္ ရွိၾကရပါလိမ့္မယ္။ 
ဆံပင္တိုတိုညွပ္တဲ့ကိစၥ၊ မိန္းကေလးတစ္ဦးက ဟိုေဖာ္ဒီေဖာ္ကိစၥေတြဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ အထူးမေျပာလိုေပမယ့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာပါ လိင္ပညာေပး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ သင္ၾကားမယ့္ သင္ခန္းစာေၾကာင့္ ႏုနယ္လွတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေတြအေပၚ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိနိုင္မလဲ၊ နိုင္ငံနဲ႕လူမ်ိဳးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာတရားနဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြအေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ ထိခိုက္နိုင္မလဲဆိုတာ မျဖစ္မေနထည့္သြင္စဥ္းစားသင့္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ယခုလိုလိင္ပညာေပးသင္ခန္းစာမ်ိဳးဟာ ပိုလို႔အေရး ႀကီးမယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးရည္မွန္းခ်က္၊ က်င့္ဝတ္ရည္ မွန္းခ်က္၊ လူမႈအၾကမ္းဖက္ခံရမႈစတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြျဖစ္ေပမယ့္ ကေလးငယ္မ်ားကို သင္ၾကားမယ့္သင္ခန္းစာရဲ႕ အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရံဖန္ရံခါ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းေပမယ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပုံစံမမွန္ျခင္းနဲ႕ မျပည့္စုံတာေတြေၾကာင့္ ဆန့္က်င္ဘက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြရွိလာရင္ ကာယကံရွင္ ကေလး မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ လူမႈဝန္းက်င္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံအတြက္ျဖစ္ေစ နစ္နာဆုံးရႈံးၾကရမွာပါ။ 
လိင္ပညာေပးသင္ခန္းစာလိုမ်ိဳး သင္ခန္းစာတစ္ခု လမ္းလြဲသြားတာနဲ႕ ျဖစ္လာနိုင္မယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚမ်ားစြာ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ လိင္ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ယေန႕လိုေခတ္ကာလမ်ိဳးမွာ လက္တစ္ကမ္းမွာတင္ သိျမင္နိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ လူတိုင္းအားလုံး၊ ကေလးငယ္မ်ားအားလုံးလို႔ သိမ္းက်ဳံးေျပာလို႔မရနိုင္ပါဘူး။ သိတဲ့ကေလးမ်ားရွိသလို မသိတဲ့ကေလးမ်ားလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လိင္ပညာေပးသင္ခန္းစာကို နိုင္ငံျခားက ေက်ာင္းေတြမွာလည္း သင္ေနတာပဲဆိုတဲ့ ထပ္တူမက်တဲ့စံႏႈန္းေတြကို ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားေနတာဟာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိဘူးဆိုတာကိုလည္း ဂ႐ုျပဳဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုဆိုလို႔ နိုင္ငံတကာက အေလ့အက်င့္ေတြ လုံးဝမယူဘူးလို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ကိုယ္နဲ႕ကိုက္ညီတဲ့ နမူနာယူျခင္း ျဖစ္ေစလိုတာပါ။ အကဲဆတ္လြန္းတဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို တစ္ဖက္သတ္အျမင္ေတြနဲ႕ ရႈျမင္သုံးသပ္မယ့္အစား အားလုံးၿခဳံငုံနိုင္တဲ့ အျမင္ေတြနဲ႕ ညွိႏွိုင္းအေျဖရွာသင့္တယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။
ယခင္ေခတ္ကလည္း ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မို႔ ဆိုရွယ္လစ္သေဘာတရားေတြ၊ အယူအဆေတြ သင္ၾကားခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မို႔လို႔ ဆိုရွယ္လစ္သေဘာတရားေတြ သင္ၾကားေပးဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ေကာင္းေကာင္းေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုအေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္းေကာင္းေတြေအာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုအက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္လိုပညာေရးေတြျဖစ္ခဲ့တယ္၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအေပၚ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ယေန႕အေျခအေနနဲ႕ ႏွိုင္းခ်ိန္ၾကေစလိုပါတယ္။ အေနာက္နိုင္ငံေတြ အပါအဝင္ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွာ သင္ၾကားၾကတယ္ဆိုတာ သူ႕နိုင္ငံသူ႕ယဥ္ေက်းမႈ သူ႕ဓေလ့ထုံးနဲ႕ ကိုက္ညီေကာင္း ကိုက္ညီပါလိမ့္မယ္။ ေနရာတကာ ပုံတူကူးယူဖို႔ထက္ ခ်င့္ခ်ိန္သုံးသပ္ယူတတ္ဖို႔က ပိုမိုအက်ိဳးရွိေစနိုင္တာမို႔ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို အႀကံျပဳလိုပါတယ္။
ပထမအခ်က္အေနနဲ႕ ယခုျပ႒ာန္းေပးမယ့္ လိင္ပညာေပးသင္ခန္း စာရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဟာ မိမိတို႔နိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားနဲ႕ ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီရဲ႕လားဆိုတာ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေစလိုပါတယ္။ ဒုတိယကေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ နည္းလမ္းပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခုျပ႒ာန္းထားတဲ့ သင္ခန္းစာကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးပိုမိုမ်ားျပားနိုင္မယ္လို႔ ခန့္မွန္းလိုပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈ လြဲတာနဲ႕အမွ် သင္ခန္းစာရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ ရရွိလာမယ့္အက်ိဳးဆက္ လြဲေခ်ာ္ေစပါလိမ့္မယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ သင္ၾကားေပးမယ့္ဆရာမ်ားရဲ႕ အသင့္ျဖစ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသင္ခန္းစာမ်ိဳးကို သင္ၾကားေပးၾကရမယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို သင္ၾကားပို႔ခ်ၿပီးၿပီလား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကေရာ  ဒီသင္ခန္းစာအေပၚ ဘယ္လိုရႈျမင္တုံ႕ျပန္ၾကသလဲဆိုတာကလည္း မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ လက္ခံနိုင္စြမ္းရည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို သင္ခန္းစာမ်ိဳးအေပၚ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက အမွားအမွန္ ခြဲျခားသုံးသပ္ရႈျမင္နိုင္စြမ္း ျပည္စုံေနၿပီလား။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကိုယ္တိုင္က ဒါက မွန္တယ္ လုပ္ရမယ္၊ ဒါကမွားတယ္ မလုပ္ရဘူးဆိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားဆုံးျဖတ္နိုင္စြမ္းရွိဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ေျပာင္းျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီသင္ခန္းစာေတြဟာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒမ်ားနဲ႕ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ၊ နိုင္ငံရဲ႕လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔နဲ႕ သင့္ေတာ္မႈရွိ/မရွိ၊ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫြန္း၊ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမည့္ အတန္းမ်ားရွိ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသက္အ႐ြယ္နဲ႕ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္နိုင္စြမ္းအရ  ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ သင္ခန္းစာရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႕ ျဖစ္လာနိုင္မယ့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား စသည္ျဖင့္ ဘက္စုံေထာင့္စုံ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ညွိႏွိုင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ 
အထူးသျဖင့္ အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏုနယ္လွတဲ့ ကေလးမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားရမယ့္ သင္ခန္းစာမ်ားဟာ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးအတြက္ အထူးပင္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ယေန႕လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီးဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ နိုင္ငံတာဝန္ေတြကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ ၾကရမယ့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ကို ဘယ္လိုပုံစံနဲ႕ပုံေဖာ္ၾကမွာလဲ၊ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးၾကမလဲ၊ ဘယ္လို အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ သစ္ေတြေမြးထုတ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ လူသားရင္းျမစ္ေမြးထုတ္ေရးအေျခခံယူဆခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစလိုပါတယ္။ ဒီအတြက္ အေျခခံပညာ ဒသမတန္း ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ သင္ရိုး ၫႊန္းတမ္းသစ္မွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတဲ့ လိင္ပညာေပးသင္ခန္းစာ (မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးပညာေပး)ဟာ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသားလိုပါတယ္။
သိန္းထြန္း (IR)၊ (၁၉ .၅. ၂၀၂၀)

Source : The Voice