fbpx

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ နံ႕သာကြၽန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝကို ကမၻာ့အဆင့္အေရးပါေသာ “ရမ္ဆာ” ေရဝပ္ေဒသ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရ

နံ႕သာကြၽန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝတြင္ က်က္စားေနေသာ သားဌက္တိရိစ္ဆာန္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ – Ramsar Website)

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၂၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေျခာက္ခုေျမာက္ ကမၻာ့အဆင့္အေရးပါေသာ “ရမ္ဆာ” ေရဝပ္ေဒသ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ နံ႕သာကြၽန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝကို  သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသျဖင့္ နိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ သားဌက္တိရိစ္ဆာန္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ နိုင္ေဇာ္ထြန္းက ဆင္ဟြာသို႔ ယေန႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံ အတြက္ ေျခာက္ခုေျမာက္ ရမ္ဆာေဒသ အျဖစ္ နံ႕သာကြၽန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝကို ယေန႕ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ အတြက္ အလြန္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာန အေနနဲ႕ ေနာ္ေဝ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေအဂ်င္စီနဲ႕ ရမ္ဆာ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႕ ရမ္ဆာ ကြန္ဗင္းရွင္းရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိတဲ့ ေနရာေတြကို စာရင္းျပဳစုေနၿပီးေတာ့ အဲဒီအလားအလာ ရွိတဲ့ ေနရာေတြ စာရင္းကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ Ramsar Designation Strategy ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနပါတယ္။”ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ နိုင္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

နံ႕သာကြၽန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝကို ရမ္ဆာေရဝပ္ေဒသ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအျဖစ္ ယေန႕ ေမ ၂၂ ရက္ ကမၻာ့ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေန႕ (International Day for Biological Diversity)တြင္ ရမ္ဆာကြန္ဗင္းရွင္း အတြင္းေရးမႉး႐ုံးမွ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ 

နံ႕သာကြၽန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အၾကား တည္ရွိၿပီး ဧရိယာအားျဖင့္ ဟက္တာေပါင္း ၃၆၀၈ ဟက္တာ (၈၉၁၆ ဧကခန႔္) သာ က်ယ္ဝန္းေသာ္လည္း ငါး၊ ပုစြန္၊ ခ႐ု၊ ကဏန္း စသည္တို႔ ေပါႂကြယ္ဝေသာ ႐ႊံ႕ႏြံေတာ/ လတာျပင္မ်ားရွိသည့္အတြက္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲစုံလင္ၿပီး မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၱရာယ္ရွိေနေသာ ကမၻာေပၚတြင္ ေကာင္ေရ ၄၀၀ ခန႔္သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ ေရေညွာင့္ႏႈတ္ ဂိုင္းငွက္ေကာင္ေရ ၂၃ ေကာင္မွ ၃၆ ေကာင္ခန႔္အထိ ႏွစ္စဥ္ လာေရာက္ ေဆာင္းခိုေလ့ရွိသည့္အျပင္ မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပင္လယ္လိပ္ႀကီးမ်ားလည္း တက္ေရာက္ ဥ အု က်က္စားေလ့ရွိေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာရိုင္းတိရစ္ဆာန္ ေဘးမဲ့ေတာ (၂၀၀၄)၊ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာရိုင္း တိရစ္ဆာန္ ေဘးမဲ့ေတာ (၂၀၁၆)၊ မိန္းမလွကြၽန္း ေတာရိုင္းတိရစ္ဆာန္ ေဘးမဲ့ေတာ (၂၀၁၇)၊မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ေဒသ(၂၀၁၇) ၊ အင္းေလး ကန္ေတာရိုင္းတိရစ္ဆာန္ ေဘးမဲ့ေတာ (၂၀၁၈) တို႔အား ရမ္ဆာေဒသ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္၍ နံ႕သာကြၽန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝသည္ ဆ႒မေျမာက္ ရမ္ဆာ ေဒသျဖစ္လာ သည့္အတြက္ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့အဆင့္ အေရးပါေသာ ရမ္ဆာေရဝပ္သေျခာက္ခု ၊ ဧရိယာ ၂၇၈,၆၆၉ ဟက္တာရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ရမ္ဆာကြန္ဗင္းရွင္းသို႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရဝပ္ ေဒသအားလုံးကို ေဒသခံမ်ား၏ အေျခခံစားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ ထိန္းညွိျခင္းတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ျခင္း၊ နိုင္ငံတကာ အဆင့္အေရးပါေသာ ေရဝပ္ေဒသမ်ား (ရမ္ဆာေဒသ) ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ နိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း စသည့္ကြန္ဗင္းရွင္း အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua) 

Source : Xinhua Myanmar