ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ မုတ္သုံအဝင္ေနာက္က်ခဲ့သည့္အတြက္ မိုးႀကိဳကာလ တြင္ ေရလိုအပ္မႈနည္းသည့္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးသင့္

ေတာင္သူတစ္ခ်ိဳ႕ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ မုတ္သုံအဝင္ေနာက္က်ခဲ့သည့္အတြက္ မိုးႀကိဳကာလတြင္ ရာသီဥတုေပၚမူတည္၍ ေရလိုအပ္မႈနည္းသည့္ သီးႏွံမ်ား ကို ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာအခက္ခဲရွိပါက စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန သို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံနိုင္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းက ဆင္ဟြာသို႔ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ေျပာသည္။

ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းက “မိုးအရ နည္းရင္ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ေတြလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ေရလိုအပ္ခ်က္နည္းၿပီး  ေဒသနဲ႕ ကိုက္ညီၿပီး ေဈးကြက္ရွိတဲ့ သီးႏွံေတြေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ိဳးသင့္တယ္။ သီးႏွံမေျပာင္းလဲနိုင္ရင္ ေရလိုအပ္ခ်က္နည္းၿပီး ေရငတ္ဒဏ္ခံနိုင္တဲ့ မ်ိဳးကြဲေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးတာေတြ၊ ေရအေလအလြင့္မ်ားတဲ့ ေရေပးသြင္းမႈစနစ္အစား ေရေခြၽတာသုံးစြဲနိုင္တဲ့ ေရသြင္းနည္းစနစ္ေတြ အသုံးျပဳတာမ်ိဳး၊ ေျမဖုံးပစၥည္းေတြ ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္တာမ်ိဳး၊ ေရရရွိဖို႔ နည္းလမ္းအသစ္ေတြရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ စီမံတာေတြ လုပ္သင့္တယ္’’ ဟုေျပာသည္။

ေရရရွိမႈအပိုင္းတြင္ ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာမ်ားမွ  ေရရရွိနိုင္ေၾကာင္း၊  မိုးေကာင္းသည့္ ေနရာ ေတြကေတာ့ ႀကိဳတင္စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းက “ေဈးကြက္ ဝယ္လိုအားရွိမယ့္ သက္တမ္းတိုမယ့္ မ်ိဳးေတြ ကိုေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ိဳးသင့္တယ္ လို႔ယူဆတယ္။ ေနာက္တစ္ခု က ေစာေစာ စိုက္နိုင္ရင္ ေရရရွိမႈ အခက္ အခဲ ေျဖရွင္းေပးနိုင္မယ့္ အေနအထားမွာ ရွိတာေပါ့။ မိုးႀကိဳတင္ခံထားၿပီး၊ က်ဲတဲ့ အခါ၊ အေျခာက္က်ဲမလား၊ အစို က်ဲမလား၊ ေရလိုအပ္ခ်က္ နည္းနိုင္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြ နဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးရင္ ထိခိုက္မႈနည္းနိုင္တယ္လို႔ယူဆတယ္။’’ ဟုေျပာသည္။ 

မိုးႀကိဳကာလ တြင္ ေႏြစပါးလက္က်န္ (မရိတ္သိမ္းရေသးသည့္စပါးမ်ားရွိေၾကာင္း) မိုးႀကိဳသီးႏွံ အေနျဖင့္ ႏွမ္း၊ ပဲတီစိမ္း မ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကေၾကာင္း သိရသည္။နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နည္းပညာေပးစင္တာမ်ားမွ  ေတာင္သူမ်ားကိုပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ COVID-19 ကာလ တြင္ Facebbook ႏွင့္  Viber တို႔ မွ ပညာေပးမႈ မ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ထို႔ျပင္ call center ဖုန္-၀၁-၂၃၉၉၅၅၅ သို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အကူ အညီ အႀကံဉာဏ္မ်ားေတာင္းခံနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)

Source : Xinhua Myanmar