fbpx

ခြင့္ျပဳခ်က္က်မွသာ ဘာသာရပ္သင္ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရမည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁
COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ဘာသာရပ္သင္ ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားသည္။
ဘာသာရပ္သင္ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆုံးထားကာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားသို႔ တင္သြင္းၿပီး ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသို႔ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ရသည္။
၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေဆာင္႐ြက္ရမည့္ မတ္လတြင္ COVID-19 ေရာဂါသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားလာျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူနိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီ၏ သင္တန္းဖြင့္ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားလာမည့္ ဘာသာရပ္သင္ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္သင္ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းစာရင္းမ်ားကို အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္ကိုလည္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းအသိေပးထားသည္။
ယခုအခါ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိၿပီးထားသည့္ ဘာသာရပ္သင္ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီက ဖြင့္လွစ္ခြင့္မျပဳေသးသည့္အတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။
လက္ရွိတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကိုသာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားေသးသည္။
S-09

Source : The Voice