ကိုယ္ခံအားေကာင္းေနေအာင္ ဘာေတြစားေပးရမလဲ ?

ကိုယ္ခံအားေကာင္းေနေအာင္ ဘာေတြစားေပးရမလဲ ?
ဒီလိုအခ်ိန္မွာ COVID-19 နဲ႕ ရာသီတုပ္ေတြးေရာဂါပိုးေတြကူးစက္မခံရေစဖို႔ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေနေအာင္ ဘာေတြစားေပးရမလဲ ?
#PSA #COVID19 #DrKyawZinThant

Source : The Voice