Mask တပ္တာမွန္ရဲ႕လား …

COVID-19 နဲ႕တျခားေရာဂါပိုးမႊားေတြကူးစက္မခံရဖို႔ Mask တပ္တဲ့အခါ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ နည္းလမ္းတက်တပ္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ Mask ကိုဘယ္လို စနစ္တက် တပ္ရမလဲဆိုတာကို ေတာင္ဒဂုံ Fever Clinic မွာပရဟိတဆရာဝန္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္သန႔္မွ အခုလိုေျပာျပထားပါတယ္။

#PSA #COVID19 #DrKyawZinThant #TheVoice

Source : The Voice