ကိုရိုနာကပ္ေဘးမၿပီးေသးေပမဲ့လူေတြေပါ့ေလ်ာ့လာတဲ့အေပၚသတိေပးလာတဲ့ ေဒါက္တာသူရိန္လွိုင္ဝင္း

COVID-19 ၿပီးသြားၿပီ၊ အရင္လိုေနခ်င္သလိုျပန္ေနလို႔ရၿပီလို႔ မေတြးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္ဆိုၿပီး ကိုရိုနာကပ္ေဘးမၿပီးေသးေပမဲ့ လူေတြေပါ့ေလ်ာ့လာတဲ့အေပၚ သတိေပးေျပာျပလာတဲ့ Hello ဆရာဝန္ မွ ေဒါက္တာ သူရိန္လွိုင္ဝင္း
#PSA #COVID19

Source : The Voice