အလန္းစား AI Color Portrait ၊ Night Flare Portrait ၊ 960fps Smart Slow-motion လုပ္ေဆာင္ခ်က္သစ္တို႔နဲ႕ ေန႕မိုက္ ညေခ်ာ OPPO Reno4

Source : The Voice