ပို႔ကုန္တင္ပို႔ျခင္းအေပၚ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံျခင္းကို ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိတိုးျမႇင့္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆
စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက Covid-19 ေရာဂါေၾကာင့္ သက္ေရာက္ေနသည့္ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈကို ျပန္လည္ႏွိုးဆြနိုင္ေစရန္အတြက္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔ျခင္းအေပၚ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံျခင္းကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ တိုးျမႇင့္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွသိရသည္။
စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆-ခ အရ အပ္ႏွင္းထားသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံး၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
“အခုလိုအလုပ္ေတြအခက္အခဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ဒီလိုကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခားလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြလုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ကမၻာႏွင့္အဝွမ္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ Covid-19 ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္း သက္သာေစေရးအတြက္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕ရက္စြဲျဖင့္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔ျခင္းအေပၚ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံျခင္းကို ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕အထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
S-07

Source : The Voice