ကမၻာ့ေရးရာတြင္ အာဖရိက ပါဝင္ဆုံးျဖတ္နိုင္ေရး နိုင္ဂ်ီးရီးယား တိုက္တြန္း

ကမၻာ့ေရးရာေတြမွာ အာဖရိကနိုင္ငံေတြ ပါဝင္ဆုံးျဖတ္နိုင္ေရး ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရး ေကာင္စီမွာ အာဖရိကအတြက္ ေနရာေပးဖို႔ နိုင္ဂ်ီးရီးယား သမၼတ မူဟမ္မာဒူဘူဟာရီက စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္မွာ ေဆာ္ၾသလိုက္ပါတယ္။

နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇဝတ္မႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔နဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အျမစ္ျဖဳတ္ သုတ္သင္ဖို႔ နိုင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ပိုအားထုတ္ဖို႔လည္း တိုက္တြန္းပါတယ္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံအတြက္ ႀကိဳတင္အသံသြင္းထားတဲ့ မိန႔္ခြန္းမွာ “နိုင္ဂ်ီးရီးယားဟာ ဘိုကိုဟာရမ္ သူပုန္ေတြ၊ ဓားျပေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္ဝါဒကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္တယ္။ ခ်ဒ္ေရကန္လြင္ျပင္နဲ႕ ဆာဟဲေဒသထဲမွာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြ ကုလသမဂၢ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ က်ေနာ္တို႔ဟာ အားေကာင္းေကာင္း ဆက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနတယ္”  ခုလို ေျပာလိုက္တာပါ။

ခ်ဒ္ေရကန္ ဝန္းက်င္ေဒသမွာ ဘိုကိုဟာရမ္ သူပုန္ေတြရဲ႕ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ သူပုန္ထမႈအတြင္း လူ အေယာက္ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ ေသဆုံးၿပီး ၃ သန္းေလာက္ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရပါတယ္။

၂၁ ရာစု ကြဲျပားျခားနားမႈနဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ထင္ဟပ္ေစဖို႔ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီကို တိုးခ်ဲ့ေရး နိုင္ဂ်ီးရီးယားက ေထာက္ခံ အားေပးပါတယ္။

အာဖရိကဟာ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီထဲမွာ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ ေနရာေတြနဲ႕ ထိုက္တန္တယ္လို႔လည္း နိုင္ဂ်ီးရီးယား သမၼတက ေျပာပါတယ္။

Source : DVB