ျပည္ပေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ရပ္ဆိုင္းသည့္ကာလ ေအာက္တိုဘာလကုန္ထိတိုးျမႇင့္

ရန္ကုန္၊စက္တင္ဘာ -၂၅
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ Covid-19 ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ျပည္ပေလေၾကာင္းခရီးစဥြ္မ်ားပ်ံသန္းေျပးဆြဲမႈ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းကို ေအာက္တိုဘာလ (၃၁)ရက္ေန႕ အထိ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ၍ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ျပည္ပေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းေျပးဆြဲျခင္းအား ယခင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕ အထိရပ္ဆိုင္းထားရာမွ Covid-19 ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁)ရက္ေန႕ ထိထပ္မံတိုးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။
အဆိုပါကာလအတြင္း လက္မွတ္ဝယ္ယူထားသည့္ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ရက္အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္အမ္းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားထံမွ သိရသည္။
ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႕တြင္ျပန္လည္ပ်ံသန္းေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈရွိပါကလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
S-05

Source : The Voice