ေမာ္ေတာ္ယဥ္အေရာင္းျပခန္း (Showroom) သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားကို အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ခြင့္ျပဳမည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္း (Showroom)မ်ားအတြက္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႕မွစတင္၍ Fully Online စနစ္ျဖင့္လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
အဆိုပါ Showroom မ်ားတြင္ေလ်ာက္ထားနိုင္သည့္ HS Code line ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ထပ္မံခြင့္ျပဳထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ထုတ္ေပးရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ႀကီး/ေကာ္ခြင့္ျပဳခ်က္အပါအဝင္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ထပ္မံအသိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။
COVID-19 အေရးေပၚကာလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕မွစတင္၍ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ပါမစ္မ်ားကို အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ တိုးခ်ဲ့ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕မွ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕အထိ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေစာင္ေရ ၂၃,၆၀၀ တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီယံေက်ာ္ဖိုးကို အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ထုတ္ေပးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
S-07

Source : The Voice