စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ႏွစ္ရက္အတြင္း သစ္ ၁၇၀ တန္ေက်ာ္ဖမ္းမိ

ဓာတ္ပုံ-ေနျပည္ေတာ္သစ္ေတာဌာန
မုံ႐ြာ၊စက္တင္ဘာ ၂၇
စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၄ေန႕တို႔က ခိုးထုတ္သစ္တန္ခ်ိန္ ၁၇၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ မဟာၿမိဳင္ႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ပလႅင္ႀကိဳးဝိုင္း၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အနီးတို႔မွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သစ္စက္တစ္လုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ သစ္ယာ၊ကညင္၊အင္သစ္ခြဲသားျခမ္းသားမ်ား စုစုေပါင္းတန္ ၁၁၀ ေက်ာ္ကို လူငါးဦးႏွင့္အတူဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ဓာတ္ပုံ-ေနျပည္ေတာ္သစ္ေတာဌာန
ထို႔အျပင္ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျမင္သာအနီးတြင္လည္း စက္တင္ဘာ ၂၄ ေန႕က ျပည္သူလူထုေစာင့္ၾကည့္သတင္းပို႔စနစ္ CRMS အရ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဝန္ထမ္းမားႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ စုေပါင္းအဖြဲ႕က အင္၊ ကညင္သစ္ခြဲသား အေခ်ာင္းသုံးရာေက်ာ္ ၃၆ တန္ႏွင့္ သစ္ခြဲရာတြင္သုံးသည့္ အင္ဂ်င္စက္တစ္လုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဌာနမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။
ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း စက္တင္ဘာ ၂၃ ေန႕က နမ္းခမ္းႀကိဳးဝိုင္း အကြက္ ၂ အတြင္းမွ ကြၽန္းသစ္လုံး ၈၀ ၊၂၉ တန္ ေက်ာ္ကို ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
R-08

Source : The Voice