န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ရန္ ေနရာစာရင္း ဂ်ာမနီအစိုးရ ထုတ္ျပန္

ဂ်ာမနီအစိုးရက န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ မသုံးေတာ့ဘဲ ရပ္တန႔္ဖို႔ အစီအစဥ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအေနနဲ႕ ေရဒီယိုသတၱိႂကြ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းေတြကို သိုေလွာင္ဖို႔ အလားအလာရွိတဲ့ ေနရာေတြ စာရင္းကို စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ န်ဴကလီးယားစက္႐ုံေတြက ယာယီသိုေလွာင္ေရးေနရာေတြမွာ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းေတြကို အၿပီးသတ္ သိုေလွာင္ေရးအတြက္ ၂၀၃၁ ကေန ၂၀၅၀ ခုႏွစ္ၾကားမွာ သုံးမယ့္ စာမ်က္ႏွာ ၄၄၄ မ်က္ႏွာရွိတဲ့ စြန႔္ပစ္ေနရာစာရင္းကို ဂ်ာမန္ျပည္ေထာင္စုေအဂ်င္စီ (BGE) က ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိပါတယ္။

ဆက္ဇိုနီ၊ ဘာဗားရီးယား၊ ဘာဒန္ဝုဒ္တန္ဘာ့ဂ္နဲ႕ အေရွ႕ဂ်ာမနီက ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြ အပါအဝင္ ေနရာ ၉၀ ကို န်ဴကလီးယား စြန႔္ပစ္ပစၥည္းေတြ သိုေလွာင္ဖို႔ အလားအလာရွိတဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာအျဖစ္ ေတြ႕ထားပါတယ္။

ဂ်ာမန္ပိုင္နက္ နယ္ေျမ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပါၿပီး (BGE) က ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ကနဦး ေျမပုံထုတ္မႈဟာ စိတ္ေက်နပ္စရာ ျဖစ္နိုင္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

န်ဴကလီးယား စြန႔္ပစ္ပစၥည္းေတြကို သိုေလွာင္ဖို႔ေနရာ ေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ နိုင္ငံေရး ၾသဇာလႊမ္းမႈမပါဘဲ သိပၸံပညာကိုသာ အေျချပဳသတ္မွတ္မွာျဖစ္ၿပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ဂရက္နိုက္ေက်ာက္၊ ေျမသားဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ခရစၥတယ္လိုင္း၊ ႐ႊံ႕ေၾကာေျမလႊာနဲ႕ ဆားပါဝင္ႏႈန္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ အခ်ိန္ ၃ ႏွစ္ယူမယ္လို႔ ရိုက္တာသတင္းဌာနမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ကနဦး ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဘယ္ေနရာကိုမွ မဆုံးျဖတ္ရေသးဘူးလို႔ BGE ရဲ႕ စီမံခန႔္ခြဲေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ အႀကီးအကဲက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

Source : DVB