နိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႕ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေ႐ႊေဈး 

နိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႕အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၂၉၇.၂ က်ပ္၊ ၁ ယူရိုေငြကို ၁၅၃၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၆၄.၉၀ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၀၀ ကို ၁၂၄၂.၂ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၁၉၇.၃၈ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၁၅.၁၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၂.၉၉ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။   

(ကိုးကား – ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္)

ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္မွာ အကယ္ဒမီေ႐ႊေဈး ၁ က်ပ္သားကို ေရာင္းေဈးကေတာ့ ၁,၃၁၁,၅၀၀  က်ပ္၊ ဝယ္ေဈးကေတာ့ ၁,၃၀၉,၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ေ႐ႊေဈးကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၈၉၃ ေဒၚလာ ေဈးေပါက္ပါတယ္။ 

(ကိုးကား – ေ႐ႊစင္အကယ္ဒမီ)

Source : DVB